Årsmøte NTNUI Dans

Årsmøte NTNUI Dans

Alle med dansekort eller instruktørkort for 2018/2019 i NTNUI Dans er invitert og har stemmerett ved valg.Kartlokasjon for årsmøtet: https://goo.gl/maps/FNfpsHhomgN2 

Tentativ saksliste:

1 Regnskap 2018
2 Årsrapport 2018
3 Budsjett 2019
4 Styrevalg
5 Andre valg*

*Utdanningsansvarlig
NTNUI Dans har i lang tid sett viktigheten av å gi gruppens trenere et godt kurstilbud for at de skal kunne utføre sine trenerverv med best mulige forutsetninger. Vi er på jakt etter en engasjert person som kan videreføre vervet etter tidligere utdanningsansvarlig i gruppa.
 

Ansvar
Utdanningsansvarlig i NTNUI Dans har kort fortalt det overordnete ansvaret for å organisere NTNUI Dans sitt kurstilbud for sine egne trenere, inkludert:

  • Organisere trenerkurs for de spesifikke dansestilene i NTNUI Dans
  • Organisere årlig førstehjelpskurs
  • Videreføre samarbeidet med NTNU Dansevitenskap om emnet Dansepedagogikk og Treningsledelse
  • Videreutvikle NTNUI Dans sitt kurstilbud for grupper som enda ikke har hatt et kurstilbud

Man vil i hovedsak ha en administrativ rolle, og skal ikke selv holde kurs. Dette innebærer å finne tak i kursholdere og sørge for at kursene de holder for oss følger rammeverket for trenerutdanningen vår, være i dialog med trenere/gruppeledere i klubben om hvilket behov gruppene har, e-post korrespondanse og møter med NTNU og andre kursholdere, sørge for påmelding til kursene, publisere relevant informasjon på trenersiden på ntnudans.no, mm.

Personlige kvalifikasjoner
Du må være genuint interessert i å gi våre trenere muligheten til å utvikle seg som trenere.
Trenererfaring og kjennskap til hvordan norsk idrett er organisert er et pluss.

 

Oppfølging

Den som tar over vervet vil få god oppfølging av nåværende utdanningsansvarlig i en overgangsfase. Du vil altså ikke bli kastet ut i noe uten muligheten til å få veiledning.

Beskjed fra tidligere utdanningsansvarlig:
Dette er et fantastisk lærerikt verv! Man blir styremedlem i NTNUI Dans og blir gitt store muligheter til å påvirke kvaliteten på kurstilbudet for våre medlemmer. Du kommer til å lære mye om planlegging, organisering og trenerutvikling, og dette er det selvfølgelige vervet for den som liker ansvar og som kanskje ser for seg en administrativ rolle i senere arbeidsliv/idrett. Vervet vil gi deg et knallbra tilskudd på CVen!

Noe for deg?
Send e-post til dans-leder@ntnui.no og fortell litt om deg selv og hvorfor akkurat du passer best til dette vervet. Søknadsfristen er 31. januar.

 

 

Tidspunkt: 3. February 15:00 - 3. February 16:00

Sted: Skippergata 10

Tidspunkt

3. February 15:00 - 3. February 16:00

Sted

Skippergata 10