GENERALFORSAMLING 2022

GENERALFORSAMLING 2022

NTNUI Dans gjennomfører sin generalforsamling for 2022 den 12. februar på Skippergata 10 kl 12.00! Her kan du få innsyn i hva styret i NTNUI Dans jobber med, hvordan økonomien til gruppa er i tillegg til å få innblikk i gruppas fremtidsplaner. Alle medlemmer i Dans er velkommen til å delta og har stemmerett ved styrevalget. På denne måten kan DU være med på å bidra til å utvikle gruppa <3 Som medlem kan du også fremme saker du ønsker å ta opp ved å sende e-post til dans@ntnui.no innen 22. januar!
Påmelding: https://forms.gle/MyFDDDQx5AeQEc8t6

Ønsker du å sitte i styret i NTNUI Dans? Vi søker ny utdanningsansvarlig, kasserer og webansvarlig!
Fyll ut dette skjemaet for å søke: https://forms.gle/aqb1MzWaMJLXo84e8

Vi sees!

 

[English]
NTNUI Dans is having our annual general assembly for 2022 on February 12th at Skippergata 10, at 12 pm! Here you get the chance to have a look inside what the board of NTNUI Dans is working on, how the economy is going in addition to insight of our future plans. All of our members at NTNUI Dans are welcome to join and has the right to vote at the board elections. This way YOU can help develop the group <3 As a member, you can also promote issues you want to adress by sending an email to dans@ntnui.no by January 22nd!
Sign up: https://forms.gle/MyFDDDQx5AeQEc8t6

Do you want to have a position on the board of NTNUI Dans? We are currently looking for a new education manager, cashier and web manager! Fill out this form to apply: https://forms.gle/aqb1MzWaMJLXo84e8

Hope to see you there!

Tidspunkt: 12. February 12:00 - 12. February 13:00

Sted: Skippergata 10

Tidspunkt

12. February 12:00 - 12. February 13:00

Sted

Skippergata 10