Ballett

Ballett er en klassisk danseform som krever styrke, inderlighet og presisjon. Ballett har formaliserte trinn og bevegelser i intrikate, flytende mønstre for å skape uttrykk gjennom bevegelse. Klassene har som formål å gi dansere enten grunnleggende eller avansert teknikktrening, samt evnen til å uttrykke seg gjennom klassisk ballett.

Ballett

Partier høsten 2023 / Classes fall 2023:

Nivå / Level

Dag / Day

Tid / Time

Sted / Place

Instruktører / Instructors

Nybegynner / Beginner

Torsdag / Thursday

19:00-20:30

Båtmannsgata 4,
sal 2

Miriam Loyko

Litt øvet / Intermediate

Mandag / Monday

16:00 - 17:30

Båtmannsgata 4,
sal 2

Ingrid Nilsen Ballo

Øvet / Advanced

Torsdag / Thursday

17:30-19:00

Båtmannsgata 4,
sal 2

Nora Irgens og Miriam Loyko

Avansert / Highly advanced

Torsdag / Thursday

16:00-17:30

Båtmannsgata 4,
sal 2

Nora Irgens

Informasjon om oppstart, prøveuker, medlemskap og påmelding vil publiseres på nettsiden. Du vil også finne informasjonen på sosiale medier: NTNUI Dans (Facebook) og @ntnuidans/@ntnuidans_ssk (Instagram)

Spørsmål? Send e-post til dans-ssk@ntnui.no 

Kontaktinformasjon tillitsvalgt: Du kan nå vår tillitsvalgt på: lina.ostby@ntnui.no

_____

Information about the classes, trial weeks, membership and registration will be posted. You will also find the information on our social media accounts: NTNUI Dans (Facebook) and @ntnuidans/@ntnuidans_ssk (Instagram).

Questions? Send an e-mail to dans-ssk@ntnui.no

Contact information electoral representative: Reach Lina by sending a mail to lina.ostby@ntnui.no