Ofte stilte spørsmål / FAQ

(english below)

Hvor mye koster det?
For å delta på kursene må du være medlem av NTNUI Dans, og betale en medlemsavgift på 600 kr som gjelder for ett skoleår (høst- og vårsemester). I tillegg må du også betale en NTNUI kontingent på 550 kr. Avgiften betales på denne nettsiden etter at du har registrert deg som bruker og blitt tildelt plass på en klasse.

Er det mulig å prøve det første kurset gratis?
De to første ukene hvert semester er en gratis prøveuker. Under disse ukene kan du fritt prøve de ulike klassene og nivåene for å finne den timen som passer deg. Etter prøveukene må du ha betalt ditt medlemskap for å kunne danse videre hos NTNUI Dans.

Hvem kan bli medlem av NTNUI Dans?
Studerer du ved NTNU kan du delta på våre timer, såfremt du har meldt deg inn i NTNUI (gjøres når du kjøper kontingenten/treningskortet hos SiT). Du vil dermed få et oblat som klistres til medlemskortet eller studentkortet, som du må fremvise for å få kjøpt medlemskap i NTNUI Dans.

Må jeg ha NTNUI-medlemskap?
Ja, alle som vil danse hos NTNUI Dans må ha NTNUI-medlemskap.

Refusjon av dansekort
Refusjon av dansekort kan være mulig dersom det er medisinske eller studiemessige årsker som hindrer deg fra å benytte dansekortet. Studiemessige årsaker gjelder utveksling. Dersom du er utvekslingsstudent i Trondheim om høsten eller skal på utveksling om våren er det mulig å søke om refusjon. Link til refusjonskjema: https://forms.gle/jhaabZDnuvRvu9MYA.

Hvordan kommer jeg i kontakt med seksjonens tillitsvalgt?
Vi i NTNUI Dans ønsker stadig å forbedre oss. Har du som elev tilbakemeldinger eller noe du ønsker å ta opp, er instruktørene interessert i å høre om dette. Om du ikke ønsker å ta det direkte med dine instruktører, har seksjonen for scenisk, street og kommersiell en egen tillitsvalg; Sanna Bull Tuhus. Du kan nå henne på: sanna.tuhus@ntnui.no

Dersom du har andre spørsmål, send en e-post til dans-ssk@ntnui.no

___

Frequently asked questions

How much does it cost? 
You must be a member of NTNUI Dance to join our courses. As an NTNU student, the NTNUI membership is included in the SiT-membership price. The NTNUI Dance membership kosts 600 NOK and is valid for the entire school year (fall and spring semester). This membership can be purchased on our website once you have created an account/user.

Is it possible to try the first class for free? 
The first two weeks of every semester are free trial weeks. These two weeks give you the opportunity to try out different classes, styles and levels so that you can find out which class/es you like the best. However, to join NTNUI Dance after these weeks, you must purchase a membership. Note: If your dance class is at Idrettsbygget Gløshaugen during the trial weeks, you must buy a day pass or have a SiT-membership to get into the training centre.

Who can become a member of NTNUI Dance? 
All NTNU students are welcome to join our classes as long as they purchase a SiT-membership and have signed up with NTNUI (this is done when the SiT-membership is purchased). You will then get a sticker on your membership or student ID card, that you will need to show in order to purchase a membership with NTNUI Dance.

Is an NTNUI-membership mandatory? 
Yes, everyone who wants to join NTNUI Dance must have an NTNUI-membership. This price is included in the SIT-membership, if you are an NTNU student, but it can also be bought separately. Go to the reception desk at any of the SiT training centres for more information.  

Where is Nyhavna?
Our classes are held at three different locations: Nyhavna, Nyhavna 2 (earlier named "Xact Dance Studio") and at Idrettsbygget Gløshaugen. The Nyhavna dance studio is on the 2nd floor at Skippergata 10, Trondheim. Click here for directions.

Where is Nyhavna 2? 
Our classes are held at three different locations: Nyhavna, Nyhavna 2 (earlier named "Xact Dance Studio") and Idrettsbygget Gløshaugen. The dance studio named Nyhavna 2 is on the 4th floor at Båtmannsgata 4, Trondheim. Click here for directions.

Dance card refund 
Refunding dance cards due to medical and/or student reasons that prevent you from using your dance card is possible. Exchange is an example of student reasons. It is possible to apply for a refund if you are an exchange student in Trondheim during the fall or if you are going on exchange in the spring. Fill out this form to apply for a dance card refund: https://forms.gle/jhaabZDnuvRvu9MYA.

How do I get in contact with the section's elected representative?
NTNUI Dance are constantly looking to improve. If you have any feedback or something you would like to bring up, the instructors are interested in hearing about this. If you do not want to take it directly to your instructors, the section of scenic, street & commercial have an elected representative named Sanna Bull Tuhus. You can reach her at: sanna.tuhus@ntnui.no

If you have other questions, please, send an e-mail to: dans-ssk@ntnui.no