Nivåer / Levels

Break vil i våren 2018 bestå av én lang time fra 17:30 - 20:00. Den første timen vil fokusere på grunntrinn. Den resterende tiden vil bestå av en mer åpen trening. Det anbefales å være med på den siste delen av timen også, da du vil lære mer av det fundamentale innen breaking, samt få brukt grunntrinnene til og jobbe med freestyle.