Nivåer / Levels

Disse nivåene tilbyr vi i break:

(english below)

Åpen

Break åpen er for deg som vil prøve noe nytt eller deg som har breaket litt før. Klassen er åpen for alle som vil danse break, uavhengig av nivå. Vi går gjennom grunnleggende top-rock, footwork og et par freezes, men det blir også tid til å jobbe med ting du vil lære som å stå på hodet og henda, egne kombinasjoner og triks. Klassene fokuserer på bevegelser du selv kan slå sammen på din måte. Målet er at du etter et semester kan gjøre egne kombinasjoner bygget opp av top-rock og footwork.

_____

Break open

The open class is for those who want to try something new, and for those who have been breaking before. The class is open for everyone who wants to dance, regardless of level. We will go through the basic top rock, footwork, and a couple of freezes, but there will also be time to work on things you want to learn, such as headstand and handstand, your own combinations and tricks. The class focuses on combining different steps and movements in your own way. The aim of the semester is that you can make your own combinations built up by top rock and footwork.