Hip Hop

Hiphop har sin opprinnelse fra ungdomsmiljøer i Bronx i USA på 70- og 80-tallet, og har siden spredt seg blant annet til Norge. Det legges vekt på eksplosive, kraftige og uttrykksfulle bevegelser, og en leken tilnærming til dans som sosial arena.

Hip Hop

Partier høsten 2022 / Classes autumn 2022:

Nivå / Level

Dag / Day

Tid / Time

Sted / Place

Instruktører / Instructors

Nybegynner

Torsdag / Thursday

17:30-19:00

Skippergata 10, sal 1

Lina Strøm

Litt Øvet / Intermediate

Tirsdag / Tuesday

19:00-20:30

Båtmannsgata 4, sal 2

Odin Østvedt

Øvet / Advanced Tirsdag / Tuesday 20:30-22:00 Skippergata 10, sal 1

Hedda Urdal

Avansert / Highly advanced

 

Tirsdag / Tuesday 17:30-19:00 Skippergata 10, sal 1 Liv Astad

 

Informasjon om oppstart, prøveuker, medlemskap og påmelding vil publiseres i uke 33 her på nettsiden. Du vil også finne informasjonen på sosiale medier: NTNUI Dans (Facebook) og @ntnuidans/@ntnuidans_ssk (Instagram)

Spørsmål? Send e-post til dans-ssk@ntnui.no 

Kontaktinformasjon tillitsvalgt: Du kan nå vår tillitsvalgt på: sanna.tuhus@ntnui.no

_____

Information about the classes, trial weeks, membership and registration will be posted duriong week 32. You will also find the information on our social media accounts: NTNUI Dans (Facebook) and @ntnuidans/@ntnuidans_ssk (Instagram).

Questions? Send an e-mail to dans-ssk@ntnui.no

Contact information electoral representative: Reach Sanna by sending a mail to sanna.tuhus@ntnui.no