Jazz

Jazzdansen oppsto som sjanger i USA på 1900-tallet, og har senere utviklet seg i mange retninger. I jazz benytter man seg ofte av elementer fra ballett, og det legges gjerne vekt på linjer, kraft og eksplosivitet, dynamikk og teknikk. I våre klasser får danserne utviklet seg teknisk samtidig som de får leke deg med forskjellige bevegelsesmønstre og koreografier.

Jazz

Partier høsten 2022 / Classes autumn 2022:

Nivå / Level

Dag / Day

Tid / Time

Sted / Place

Instruktører / Instructors

Nybegynner / Beginner Torsdag / Thursday 20:30-22:00 Båtmannsgata 4, sal 2 Ragnhild Johansen & Sigrid Marie Nilssen

Litt Øvet / Intermediate

Torsday / Thursday

16:00-17:30

Skippergata 10, sal 1

Stine Kristiansen & Veslemly Osmundsen

Øvet / Advanced

Onsdag / Wednesday

20:30-22:00

Båtmannsgata 4, sal 2

Alida Knutsen & Embla Solheim

Avansert / Highly advanced

Onsdag / Wednesday

19:00-20:30

Båtmannsgata 4, sal 2

Victoria Rasch Eldby

Informasjon om oppstart, prøveuker, medlemskap og påmelding vil publiseres i uke 33 her på nettsiden. Du vil også finne informasjonen på sosiale medier: NTNUI Dans (Facebook) og @ntnuidans/@ntnuidans_ssk (Instagram)

Spørsmål? Send e-post til dans-ssk@ntnui.no 

Kontaktinformasjon tillitsvalgt: Du kan nå vår tillitsvalgt på: sanna.tuhus@ntnui.no

_____

Information about the classes, trial weeks, membership and registration will be posted duriong week 32. You will also find the information on our social media accounts: NTNUI Dans (Facebook) and @ntnuidans/@ntnuidans_ssk (Instagram).

Questions? Send an e-mail to dans-ssk@ntnui.no

Contact information electoral representative: Reach Sanna by sending a mail to sanna.tuhus@ntnui.no