Nivåer / Levels

Vi tilbyr følgende nivåer innen sjangeren jazz:

(english below)

Nybegynner

Jazz nybegynner er en klasse som er åpen for alle. Det stilles ingen krav om tidligere danseerfaring. Om du har lite eller ingen erfaring fra før har ingenting å si, alle er velkommen. Timen vil være en blanding av tekniske elementer innenfor jazz-sjangeren, og lengre dansekombinasjoner. Vi starter med det grunnleggende og jobber oss oppover. Noe av det vi skal jobbe med i timene er piruetter, splitthopp, chassé, og pas de bourrée. Målet er å oppleve økt mestring og danseglede. Har du lyst å prøve noe nytt eller friske opp gamle ferdigheter, da er jazz nybegynner et velegnet parti.

 

Litt øvet

Jazz litt øvet er en klasse som er tilpasset deg som har danset noe jazz før. Rundt to år med tidligere danseerfaring innen jazz er et godt utgangspunkt for litt øvet-klassen. Timene vil i hovedsak bestå av koreografier og teknikkøvelser, med innslag av styrke og tøying. Du lærer nye teknikker, øver på ting du allerede kan og blir bevisst på uttrykk i dansen. Målet er mestring av danseteknikker og danseglede, og at du blir en mer selvsikker jazzdanser.

 

Øvet

Jazz øvet er en klasse som er tilpasset deg som har danset mye. Rundt fem år med erfaring innen jazz er et godt utgangspunkt. I øvet-klassen forventes det at danserne kan de grunnleggende jazzdans-teknikkene godt, og at de har god musikkforståelse og koordinasjon. Timene vil i hovedsak bestå av teknikkøvelser og koreografi, med innslag av styrke og tøying. På øvet-partiet vil tekniske elementer perfeksjoneres, og det er åpent for å leke mer med øvelsene. Det vil også være utforskning av subsjangere som lyrisk og tradisjonell jazz.

 

Avansert

Jazz avansert er en klasse som er tilpasset deg med solid bakgrunn innenfor jazz-sjangeren. Det forventes at du mestrer ulike typer jazz, eksempelvis lyrisk jazz og showjazz, samt at du raskt plukker opp koreografi. Det forventes i tillegg mange år med teknisk trening. Timene vil i hovedsak bestå av teknikkøvelser og koreografi, med innslag av styrke, tøying og andre øvelser. På det avanserte partiet er målet at danserne skal utfordres både i teknikk, bevegelseskvalitet og uttrykk.

Jazz avansert vil ha egen opptaksprøve under prøveuka. Hvis du ønsker å delta på jazz avansert må du være med på opptaksprøven denne uken. Opptaksprøven vil fungere som en vanlig time med undervisning. 

_____

Beginner

Jazz beginner is a class that is open for everyone, and no prior knowledge is required. The class consists of both technical elements from jazz and longer combinations, starting with the basics. Some of the steps we will practice in class are pirouettes, leaps, chassé and pas de bourrée. The aim is to learn basic dance technique and skills and have fun at the same time. If you want to try something new, or refresh your skills, the beginner class is perfect for you.

 

Intermediate

Jazz intermediate is a class for those who have some dance experience, about two years of experience within jazz is a great starting point for this class. The class will consist of both choreographies and technique training, in addition to strength and stretching. The dancers will both learn new, and practice known techniques, and learn to be aware of expressions when dancing. The aim for this class is to master dance techniques, have fun, and to be more confident dancers.

Jazz advanced

The advanced class is perfect for those who have a lot of experience within jazz dance, we recommend around five years of experience. At the advanced class, it is expected that the basic jazz techniques are well-known, and that the dancers have good musicality and coordination. The class will consist of both choreographies and technique training, in addition to strength and stretching. The technical elements will be practiced to perfection. The class will also explore subgenres as lyrical and traditional jazz.

 

Jazz highly advanced

The highly advanced class is a class for those who have a substantial background within jazz dance. It is expected that you master different types of jazz dance, e.g. lyrical jazz and show jazz, in addition to catching the choreography fast. It is also expected many years of technical training. The class will consist of both choreography and technique training, in addition to strength, stretching and other exercises. The aim of this class is that the dancers will be challenged in both techniques, movement quality and expressions. 

Jazz highly advanced will have auditions during the trial weeks. If you want to participate in this class, you must show up at the audition. The audition will be like a regular dance class and does not require any preparations.