Balboa, Blues and Solo Jazz

Time: Thursdays, 18:00-19:30 Place: Båtmannsgata Sal 1 First Class: Thursday January 19th 2023

 

(ENGLISH BELOW)

Velkommen til Balboa, Blues og Solo Jazz! På dette kurset har du muligheten til å utforske 3 underkategorier tilhørende den levende og gledefylte Swing-dans-paraplyen:

Balboa - Med opprinnelse fra USAs vestkyst på 1930-tallet, sies det at Balboa ble født på grunn av begrenset plass på dansegulvet. Overfylte dansesaler begrenset bruk av eksentriske dansebevegelser, og en stil utviklet seg bestående av små kroppsbevegelser i en lukket posisjon som vi nå kjenner som Pure Balboa. Samtidig modifiserte livlige dansere i L.A. dansen til å inkludere åpne turer, spinn, rotasjon, og blendende fotarbeid for å vinne dansekonkurranser, en stil som nå er kjent som Bal-swing. I dag er disse to stilene kombinert i swingdansestilen Balboa, som er preget av både den oppreiste holdningen og lukkede posisjonen til Pure Balboa, og de fartsfylte eksentriske bevegelsene til Bal-swing. Dansere som danser Balboa lærer det ofte for å kunne danse uanstrengt til rask swingmusikk, oppleve en tettere forbindelse enn det som er typisk i andre dansestiler, og få følelsen av å sveve over dansegulvet – noe som ser fantastisk ut.

Blues dans – en familie av afro-amerikanske danser, som danses til Blues musikk. Med røtter i afrikanske bevegelser, setter Blues dans vekt på improvisasjon, rytme, polyrytme, og solobevegelser. Ettersom Blues er en bred musikk-sjanger så er det også forskjellige stiler Blues dans. I timene vil vi utforske å danse til musikken, og vi vil gå innom to hovedstiler av Blues dans (pardans): Juke Joint Blues, og Ballroom Blues. Juke Joint Blues kommer fra sørlige USA, danses hovedsakelig til Delta og elektisk Blues, og pleier å være mer markant med fokus på hoftebevegelser. Ballroom Blues oppstod i ballsaler i nord-vestlige USA, danses hovedsakelig til Jazz Blues, og pleier å være mer elegant i bevegelsene.

Solo Jazz – Ikke la deg lure av ordet “solo”! Solo jazz handler om kroppsbevissthet og muligheten til å uttrykke din kreativitet gjennom å bevege kroppen. Ikke nok med det – du kan definitivt danse solo med en partner!

 

Bli med og dans med oss! #noexperienceneeded

PS. Det er ikke behov for noen forkunnskaper. Det er heller ikke behov for å gå på Lindy 1 eller Lindy 2 for å gå på dette kurset.

 

*ENGLISH*

Welcome to Balboa, Blues and Solo Jazz! In this class, you will have the opportunity to explore THREE sub dance genres under the vibrant and joyful Swing Dance umbrella:

Balboa - Originating from the West Coast of the USA in the 1930s, it is said that Balboa was born due to the limited amount of space on the dancefloor. Crowded dance halls prohibited the use of eccentric dance moves, and a style evolved consisting of subtle body motions in a closed position which we now know as Pure Balboa. At the same time, exuberant dancers in L.A. modified the dance to include open connections, spins, turns, and dazzling footwork to win dance competitions, a style which is now known as Bal-swing. Today, these two styles are combined in the swing dance style Balboa, which is characterized by both the upright posture and closed connection of Pure Balboa, and the fast-paced eccentric moves of Bal-swing. Dancers who dance Balboa often learn it to be able to dance effortlessly to fast swing music, experience a closer connection than is typical in other dance styles, and get the feeling of floating across a slippery dance floor looking magnificent.

Blues dancing - A family of African-American dances, danced to blues music. Rooted in African movement, blues dance places a high value on improvisation, rhythm, polyrhythm, and solo movements. As the blues music genre is wide, there is different styles of Blues dancing. In the classes we will explore dancing to the music, and go through two main styles of Blues dancing (couple dance): Juke Joint Blues, and Ballroom Blues.

Juke Joint Blues originated from the south of the U.S., and is primarily danced to Delta and electric Blues, and tends to have more pronounced movements with more focus on hip movement. Ballroom Blues originated in ballrooms in the northwest of U.S. and is danced primarily to Jazz Blues, and tends to have more elegant movements.

Solo Jazz - Don’t be fooled by the word “solo”! Solo Jazz is all about body awareness and explore the possibility to express your creativity through moving your body and, guess what, you can definitely solo with another partner!

 

Come and join us! #noexperienceneeded

PS. There is no need for any dance experience before joining. You also don’t need to take Lindy 1 and 2 before this class.