Sosialdans/Social Dances

Friday evenings at Realfagsparketten

Sosialdans/Social Dance (Location)

Lindy Hop og andre Swing dansestiler er veldig sosiale! Vi legger stor vekt på et positivt sosial miljø, og vi arrangerer sosialdanser minst én gang i uka, gjerne oftere. Her samles vi for å danse, høre god musikk, møte nye og gamle venner samt spise kake. Her har du sjansen til å danse nøyaktig så mye du vil, og det er også gode muligheter for å lære nærliggende danser, som Charleston, Solo Jazz, Balboa og Blues.

Vi holder vanligvis sosialdanser hver fredag, på realfagsparketten på campus Gløshaugen. Noen ganger hender det likevel at dette kolliderer med andre arrangement, og i så fall gir vi beskjed via Facebook-side. Om du ønsker å bli med på sosialdansene, oppfordrer vi deg til å sjekke den for oppdatert informasjon.

English: Lindy Hop and other Swing dances are highly social! We are always trying to build and encourage a positive social environment, and we hold social dances at least once every week. This is where we gather to dance, listen to wonderful music, meet new friends and old, all while eating cake! During our social dances you're able to dance as much Lindy Hop as you want, and you'll also have the opportunity to dance and learn adjacent dance styles, like Charleston, Solo Jazz, Balboa and Blues.

We normally have social dances every Friday at Realfagsparketten (Outside R1 at Campus Gløshaugen). However, sometimes other events require the space, or there are concerts or other events we're attending instead. We encourage you to follow our Facebook page for up-to-date information.