Nivåer / Levels

Vi tilbyr følgende nivåer innen sjangeren moderne:

(english below)

Nybegynner

I denne klassen stiller vi ingen krav til forkunnskaper. Vi lærer grunnleggende moderne-teknikk og har fokus på danseglede. Det forventes motivasjon til å lære, og stille seg villig til å prøve nye ting. 

 

Litt øvet

Det forventes at du har danset innenfor moderne-sjangeren i rundt to år. Du bør ha en forståelse for moderne-sjangeren. Vi bygger videre på grunnleggende moderne-teknikk, så det forventes at du kan bl.a. stjernerull, slide, har forståelse for hoppteknikk og erfaring med musikalitet. Fokuset vil være på å bli tryggere på deg selv som danser, samtidig være åpen og kreativ med uttrykk og improvisasjon, både alene og med andre. 

 

Øvet

For å danse moderne øvet forventes det at du har danset i ca. fem år. Du bør ha en god del erfaring fra moderne-sjangeren og god kontroll på grunnleggende trinn. Det forventes at du lett tar opp koreografi og komfortabel med improvisasjon og gulvarbeid. Samtidig bør du ha god forståelse for musikalitet og kroppsbeherskelse. Her vil fokus være på bevegelseskvalitet og uttrykk.

 

Avansert

Moderne avansert er en klasse som er tilpasset deg med solid bakgrunn innenfor moderne-sjangeren. Det forventes at du mestrer ulike typer dynamikk, og har kroppsbeherskelse, samt at du raskt plukker opp koreografi. Det forventes i tillegg mange år med teknisk trening. Timene vil i hovedsak bestå av teknikkøvelser og koreografi, med innslag av gulvøvelser, styrke og andre øvelser. På det avanserte partiet er målet at danserne skal utfordres både i teknikk, bevegelseskvalitet og uttrykk. 

Moderne avansert vil ha egen opptaksprøve under prøveuka. Hvis du ønsker å delta på moderne avansert må du være med på opptaksprøven denne uken. Opptaksprøven vil fungere som en vanlig time med undervisning. 

_____

Beginner

This class does not require any prior knowledge. We learn the basic modern techniques and focus on having fun in class. We are expecting the dancers to be motivated to learn and willing to try things out of their comfort zone.

 

Intermediate

In this class, it is expected that the participants have danced modern for about two years, and that they understand the principles of the style. We will work further on the modern techniques, and it is expected that basic rolls, slides, jumping techniques and some musicality are well-known. The class focuses on being more confident as a dancer, as well as being more open and creative with expressions and improvisation, both individually and together with others. 

 

Advanced

This class expects you to have about five years of dance experience within modern, and the basic steps and techniques must be under control. It is also expected that you catch the choreography fast, and that you are comfortable with improvisation and floor work. You should also be musical and have body control. The class will focus on the quality in both movement and expressions.  

 

Highly advanced

Modern highly advanced is a class adapted for those with a solid background within the modern dance style. It is expected that you master different types of dynamics when dancing, as well as having body control, catching the choreography and exercises fast and several years of technical training. The class will mainly consist of technique training and choreography, in addition to floor work, strength and other exercises. The aim of this class is to challenge your technique, and quality in movement and expressions. 

Modern highly advanced will have auditions during the trial weeks. If you want to participate in this class, you must show up at the audition. The audition will be like a regular dance class and does not require any preparations.