Poledance

Poledance is a form of executive art that combines dance and acrobatics with a vertical pole.

Poledance

Registrations for Spring 2019 is now open!

Registration form


Poledance kombinerer både styrke, fleksibilitet og grasiøsitet til et sterkt sceneinntrykk hvor man kan bruke elementer av floorwork, såvel som halsbrekkende stunts. Det er en dans uten rammer, og man kan velge sin egen stil, om det er hip hop-, jazz- eller latininspirert pole. 

Poledance er også veldig bra trening, enten man har et godt grunnlag fra før, eller bare har lyst til å svinge seg litt og se hvor det bærer. Dansen passer for folk i alle aldre og med forskjellig kondisjonsnivå. Treningen kan varieres fra basiske steg som gradvis bygger opp styrke til intensive, høynivå triks. Poledance går ut på å lære nye, spennende teknikker. Det å gradvis beherske disse gir en sterk mestringsfølelse, da man tydelig kan se hva man har oppnådd.

Et mål i NTNUI Dans er at poledance skal være en morsom, positiv opplevelse som utfordrer, og inspirerer. 

Schedule Spring 2019

Day Time Level Place
Monday 16:30-17:30 Level 1 Nyhavna
Monday     17:30-18:30     Level 1  Nyhavna
Monday 18:30-19:30 Intro Nyhavna
Wednesday 17:00-18:00 Show Nyhavna

Friday

Friday

16:00-17:00

17:00-18:00

Intro

Level 2

Nyhavna

Nyhavna

Friday 18:00-19:00 Intro

Nyhavna

Saturday    11:30-13:00 Show Armfeldtsalen, Idrettsbygget Gløshaugen
 

Sitater fra våre dansere: 

"På poledance kan man gjøre ting i sitt eget tempo, og det finnes noe for alle. Jeg husker at jeg var veldig nervøs for å starte, da jeg trodde at jeg ikke kom til å være sterk/balansert nok, osv. Men det gikk jo veldig bra! :)"

 

"Hei! Jeg ville bare si at jeg likte poledancetimene så godt at jeg kjøpte egen pole. Det er virkelig den gøyeste treningen jeg har vært med på!"

 

Poledance er avhengighetsskapende; fra første spin, til man lærer å fly!

 

Interessert i poledance? Bli med i vår Facebook-gruppe: NTNUI Dans Poledance.

English (In progress):
 

Poledance combines both strength, flexibility and gracefulness to make a powerful expression on stage where you can combine elements of floorwork, as well as daring stunts. It’s a form of dance with few limits, and you can put your own spin on it by taking inspiration from hip hop, jazz or salsa, or any other dance style that you like.

Whether you have any experience related to poledancing or not, it’s a great form of exercise where you activate almost your entire body, and increase both strength and flexibility. This form of dance fits all ages and you can do it regardless of current fitness level, whether you haven’t exercised in a while or you exercise 5 times a week, you just play with the pole and have fun. Poledance focuses on learning new and exciting techniques, and gradually master these, it gives you a great sense of achievement and you can really see your own progression.

A goal for NTNUI Dans it to make poledance a fun and positive experience that can challenge and inspire.

Quotes from our dancers:

“At poledance you can follow your own pace, and there is something for everybody. I remember being very nervous in the beginning, when I was sure I wasn’t going to be strong enough, or have enough balance, but it turned out my fears where unnecessary!”

 

“Hi! Just wanted to let you know, I thought pole was so fun I bought my own pole. This was honestly the best exercise I’ve ever tried!”

Poledance is addictive, from the first spin until learning how to fly!

Interested in poledance? Join our Facebook-group: NTNUI Dans Poledance