Latin & Ballroom

Latin & Ballroom går i Norge under samlebetegnelsen Sportsdans, og består av fem latindanser (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble og Jive) og fem standarddanser (Engelsk Vals, Tango, Wienervals, Slowfox og Quickstep).

Latin & Ballroom

I Norge er sportsdans mest kjent som en konkurransedans (derav begrepet “sport”), men i mange land opptrer dansene også som sosialdanser, og som show og underholdning. Eksempel på dette er samba på karneval i Rio de Janeiro (Brasil), tango på milonga-utestedene i Buenos Aires (Argentina), og wienervals på det TV-dekte nyttårsballet fra Wien (Østerrike). I norsk sammenheng er ingen av sportsdansene svært utbredt, og folk kjenner dansene stort sett mest fra TV-program som Skal vi danse.

Med sine hele ti dansestiler er sportsdans en veldig variert form for pardans. Dette er spesielt gunstig om for deg som har en allsidig danseinteresse og ønsker en smakebit på ikke bare en, men mange ulike stilarter og danseuttrykk. Sportsdans er også ulikt en del andre pardanser som tilbys på NTNUI dans som gjerne er mer rettet mot sosialdans og improviasasjon. I stedet har sportsdans på NTNUI dans et mer teknisk og show-preget grunnfundament som står i tråd med sportsdansens funksjon som konkurransedans. Dette gjør sportsdans til en visuelt sett veldig imponerende dans å se på. I timene fokuserer vi på å særlig øve i inn teknikk og koreografi til det felles danseshowet, som blir holdt sammen med de andre dansestilene i NTNUI dans på slutten av hvert semester. Vanskelighetsgraden på showkoreografien blir tilpasset de ulike nivåene, slik at dansere med alt fra ingen til mer erfaring har mulighet til å delta. Ofte er det slik at ikke alle ønsker, eller har mulighet til å delta på showet. Treningene skal derfor være lagt opp slik alle kan få utbytte av dem selv om man ikke ender opp med å fremføre dansen.

Siden sportsdans består av så mange danser, og vi bare har ei trening i uka på hvert nivå, blir det ikke tid til en gjennomgang av alle stilene i løpet av et semester. De tre ulike nivåene eller partiene, bestående av nybegynner, videregående og avansert blir tildelt hver sin hoveddans som de følger gjennom semesteret og presenterer på danseshowet. Hvis man vil lære enda flere sportsdanser kan en derfor melde seg på flere nivåer. I tillegg vil det innenfor de enkelte nivåene i blant bli tilbudt undervisning av andre danser i tillegg til hoveddansen. Ta kontakt med instruktørene om du har ønske om å lære en spesifikk dans, så skal vi prøve å få det til. 

Sportsdans er også som nevnt kjent som konkurransedans. Per dags dato har vi ingen konkurrerende par i gruppa, men det er fullt mulig å konkurrere gjennom vår klubb om du/dere ønsker det. Ta kontakt for å få vite mer. 

Vi anbefaler alle våre dansere og interesserte å bli medlem av vår facebookgruppe: NTNUI Dans: Sportsdans. Her legger vi ut vi all informasjon i løpet av semesteret og instruktørene kan enkelt kontaktes.

Har du spørsmål er det også mulig å sende en e-post til dans-sportsdans@ntnui.no.