Sportsdans (Latin & Ballroom)

Sportsdans er den norske betegnelsen på det som internasjonalt er mest kjent under navnet Latin & Ballroom. Sportsdans er ikke en enkelt dans, men en samlebetegnelse på totalt ti ulike dansestiler: fem latindanser (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble og Jive) og fem standarddanser (Engelsk Vals, Tango, Wienervals, Slowfox og Quickstep).

Sportsdans (Latin & Ballroom)

I Norge er sportsdans mest kjent som en konkurransedans (derav begrepet “sport”), men i mange land opptrer dansene også som sosialdanser, og som show og underholdning. Eksempel på dette er samba på karneval i Rio de Janeiro (Brasil), tango på milonga-utestedene i Buenos Aires (Argentina), og wienervals på det TV-dekte nyttårsballet fra Wien (Østerrike). I norsk sammenheng er ingen av sportsdansene svært utbredt, og folk kjenner dansene stort sett mest fra TV-program som Skal vi danse.

Med sine hele ti dansestiler er sportsdans en veldig variert form for pardans. Dette er spesielt gunstig om for deg som har en allsidig danseinteresse og ønsker en smakebit på ikke bare en, men mange ulike stilarter og danseuttrykk. Sportsdans er også ulikt en del andre pardanser som tilbys på NTNUI dans som gjerne er mer rettet mot sosialdans og improviasasjon. I stedet har sportsdans på NTNUI dans et mer teknisk og show-preget grunnfundament som står i tråd med sportsdansens funksjon som konkurransedans. Dette gjør sportsdans til en visuelt sett veldig imponerende dans å se på.

Flere av våre dansetimer går til å øve teknikk og koreografi til det felles danseshowet, som blir holdt sammen med de andre dansestilene i NTNUI dans på slutten av hvert semester. Vanskelighetsgraden på showkoreografien blir tilpasset de ulike nivåene, slik at dansere med alt fra ingen til mer erfaring har mulighet til å delta. Ofte er det slik at ikke alle ønsker, eller har mulighet til å delta på showet. Treningene skal derfor være lagt opp slik alle kan få utbytte av dem selv om man ikke ender opp med å fremføre dansen.

Siden sportsdans består av så mange danser, og vi bare har ei trening i uka på hvert nivå, blir det ikke tid til en gjennomgang av absolutt alle stilene i løpet av et semester. Vi prøver likevel å få til en god dose variasjon i hvilke dansestiler vi underviser i, slik at man ved slutten av semesteret har fått et innblikk i flere av de ulike stilene. Ta kontakt med instruktørene om du har ønske om å lære en spesifikk dans, så skal vi prøve å inkludere dette i undervisninga.

Sportsdans er også som nevnt kjent som konkurransedans. Per dags dato har vi ingen konkurrerende par i gruppa, men det er fullt mulig å konkurrere gjennom vår klubb om du/dere ønsker det. Ta kontakt for å få vite mer. 

Vi anbefaler alle våre dansere og interesserte å bli medlem av vår facebookgruppe: NTNUI Dans: Sportsdans. Her legger vi ut vi ut all informasjon i løpet av semesteret og instruktørene kan enkelt kontaktes.

Har du spørsmål er det også mulig å sende en e-post til dans-sportsdans@ntnui.no.