Nivåer

Vi operer med tre nivåer:

Nybegynner: nivået for deg som fra før av har lite eller ingen generell danseerfaring. På nybegynnerkurset lærer man grunntrinn, grunnleggende teknikk og en noe enklere koreografi. 

Videregående: nivået for deg som har danset minst ett semester sportsdans fra før, eller som har en del erfaring fra annen dans og ønsker større utfordringer. På videregåendekurset lærer man en noe mer avansert teknikk, tempoet på innlæringen er høyere og koreografiene er noe mer komplekse enn på nybegynner.

Avansert: nivået for deg som har danset sportsdans flere semestre, og vært innom et flertall av de ulike dansene. Hovedfokuset på avansert treningene vil være teknikk og samdansing. Koreografiene vil være relativt enkle å lære, men vanskeligere å mestre. Treningene vil i hovedsak bli tredelt der de to første delene av treningen består av ny informasjon og den siste delen vil være gjennomkjøring av tidligere lærte danser.