Informasjon om oppstart og Covid-19

Informasjon om oppstart og Covid-19

Hei,

Som dere sikkert har sett i media, er vi midt i en smittebølge i Trondheim. Myndighetene har derfor gir nye retningslinjer som medfører at NTNUI stenger ned all innendørs aktivitet frem til 1. februar. 

Vi håper dermed på å komme i gang med dansesemesteret 1. februar. Mer informasjon om oppstart kommer. Se også seksjonene sine sider for oppdateringer.  

 

Informasjon om showet

Informasjon om showet

(english version below)

Vi har dessverre sett oss nødt til å avlyse danseshowet på Samfundet dette semesteret også, med tanke på smittevern. Det vil likevel skje mye gøy og kreativt i timene. Vi skal gjøre vårt beste for at dansetimene blir minst like bra som de bruker å være!

//

Information regarding the show:

We have unfortunately had to cancel the dance show at Samfundet this semester as well, due to infection prevention and control. There will still be a lot of fun and creativity in the classes. We will do our best to ensure that the dance lessons are at least as good as they use to be!

Info om koronasituasjonen

Info om koronasituasjonen

Info om koronasituasjonen: (english below)

Vi i NTNUI Dans har tatt forhåndsregler for å unngå å spre smitte og sørge for at alle kan danse trygt. For å sikre dette er det viktig at dere som elever hjelper til og følger smittevernreglene. 

 

Du skal IKKE komme på time dersom du føler deg syk, er i karantene, har vært i utlandet i løpet av de to siste ukene eller har påvist Covid-19

Før timen skal du vente utenfor bygningen fram til instruktøren din henter deg inn til timen. Møt opp presis til timen.

Det er ikke anledning til å skifte på dansestudioet så kom ferdig skiftet og med full vannflaske

Ved inngang til studioet skal du sprite hendene med Antibac eller vaske hendene med varmt vann og såpe i minst 20 sekunder

Du skal alltid holde minst 1 meter avstand til andre

Du skal oppholde deg på den angitte plassen din med mindre instruktør gir beskjed om noe annet

Dersom du får påvist korona og har deltatt på time skal du sende umiddelbart sende mail til dans-medlem@ntnui.no eller ring Lotte direkte på 93809053.

 

Dette gjør vi for å sikre smittevern:

Holde oversikt over hvem som har vært på studio når til enhver tid

Vaske alle berøringspunkter, alt utstyr og gulv mellom hver time

Redusert elevantall for å kunne opprettholde avstand på minst 1 meter

 

English versjon:

 

We at NTNUI Dance have taken precaution to have as much control as possible over the spreading of Covid-19 and make sure it it safe to be at the studio. To ensure this, it is important that you as students follow the following rules:

You are not allowed to come to class if you are feeling ill, have been set in quarantine, have been in another country within the last two weeks or have tested positive for Covid-19

You have to wait outside the building before class and wait until your instructors come to pick you up. Be precise for your class

It will not be possible to change at the studio, so you need to come dressed in your training clothes. Fill up your water bottles before you come to the studio

When entering the studio, use antibac or wash your hands with soap and water for 20 seconds

Always keep 1 meter distance to others

In the studio, you have to stay at your spot unless your instructor tells you otherwise

If you have tested positive for Covid-19 and have been to a class you have to immediately send an email to dans-medlem@ntnui.no or call Lotte directly +4793809053.

 

This is what we do to ensure infection control:

Keep a list of who has been to the studio at what time

Wash every contact point, equipment and the floor between each class

Reduced the number of students to be able to keep distance

Vi søker etter promo- og profilansvarlig!

Vi søker etter promo- og profilansvarlig!

Vi er på jakt etter en promo- og profilansvarlig som ønsker å styrke vår profil som gruppe, og aktivt bruke våre uendelige muligheter for promotering for å nå ut til enda flere.  

Ansvar 

Promo- og profilansvarlig har det overordnede ansvar for promotering og profilering av klubben utad. Dette inkluderer

 • Oppdatering og oppfølging av informasjon på våre kanaler 
 • Promotering av felles aktiviteter og arrangementer
 • Utvikling og design av profilmateriell og klubbkolleksjon
 • Retningslinjer for publisering og kreditering 

Som promo- og profilansvarlig sitter man i styret og har ansvar for kommunikasjon og promotering gjennom sosiale medier og plattformer, samt utvikle en samlet og gjennomgående profil for Dans. Dette innebærer blant annet kontroll og oversikt over informasjon på våre ulike kanaler, organisering av blesteplaner og promotering av våre felles arrangementer og aktiviteter. Ansvaret omfatter også oppdatering av felles retningslinjer for publisering, kreditering, bruk av bilder og logo gjennom NTNUI Dans sine plattformer. Videre har man ansvar for utvikling og design av profileringsartikler som klubbdrakter, flyers, plakater mm, samt innhold og tilbud for merch. Dette krever godt samarbeid med andre grupper og verv i NTNUI. I tillegg må man opprettholde god kommunikasjon og videreføre avtaler med trykkeri og andre samarbeidspartnere.  

Personlige kvalifikasjoner 

En promo- og profilansvarlig må være rutinert og flink til å organisere. Du må kunne samarbeide med flere samtidig og trives med å delegere oppgaver og ansvar til andre. Du bør være kreativ og ønske å jobbe med ulike oppgaver gjennom året. Kunnskap og ferdigheter innen grafisk design eller markedsføring er fordelaktig, men absolutt ikke et krav. Kjennskap til ulike programmer for grafisk design er et pluss, men ikke nødvendig.  

Oppfølging

Da dette er et nytt verv for gruppa vår kan du selv sette standard for hvordan du ønsker å gjennomføre tildelte oppgaver. Du vil få god hjelp og støtte fra lederteam og samarbeidende verv. 

Du får 

 • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
 • Prioritet på kurs med plassbegrensning
 • Være med på sosiale eventer med styret
 • Et godt tilskudd på CV’en  

Noe for deg?

Send e-post til dans-leder@ntnui.no og fortell litt om deg selv og hvorfor akkurat du passer best til dette vervet. Søknadsfristen er 11. september 2020. 

 

Retningslinjer for påmelding scenisk og urban seksjon vår 2020

Retningslinjer for påmelding scenisk og urban seksjon vår 2020

Påmeldingen åpner søndag 19. januar kl. 12:00 

Hvordan melde seg på 

1. Opprett profil på http://pamelding.ntnuidans.no senest dagen før påmeldingen åpner (viktig å huske brukernavn og passord – skriv det ned). 

2. Meld deg på de klassene du ønsker søndag 19. januar, kl. 12:00. Dersom du ikke har betalt dansekontingent for hele skoleåret 19/20 allerede, kan du skrive “#0” eller «IKKE DANSEKORT» i feltet for kvitteringskode. 

3. Du vil i løpet av søndagen motta en epost når klasselistene er klare. Du kan da logge inn på påmeldingssiden og sjekke om du har fått plass eller står på venteliste. 

Betaling (etter bekreftet plass på klasse) 

Betalte du for høsten 2019, trenger du ikke å betale for dette semesteret! 

1. Det må betales to kontingenter for å delta i NTNUI Dans: NTNUI-kontingent (550 kr., gyldig tom. 10. januar 2021) og dansekontingent (300 kr. for halve skoleåret våren 2020). 

2. Betal dansekontingent (du får betalingsinfo på epost) og NTNUI-kontingent så snart du har fått plass på klasse(r). NTNUI-kontingent kjøpes på SiT treningssenter og er inkludert i SiT-medlemskap. 

3. Send inn kvitteringskode fra bekreftelsesmail for dansekontingent til pamelding.sceniskurban@gmail.com, så fort du har fått bekreftet plass. 

4. Vis frem NTNUI-kontingent/SiT-medlemskap på første danseklasse. 

Utfyllende info om påmelding 

For å gjennomføre påmeldingen må du ha opprettet en profil på påmeldingsnettsiden http://pamelding.ntnuidans.no. Det er viktig å huske brukernavnet og passordet du velger, da dette ikke lagres eller bekreftes av oss. Du kan bruke samme brukernavn og passord som ved tidligere påmeldinger. Dersom du ikke husker brukernavn og passord, kan du sende en mail til pamelding.sceniskurban@gmail.com for å få slettet den gamle brukeren. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen IKKE gjennomføres via NTNUI Dans’ ordinære hjemmeside. 

Når du har mottatt en epost om at klasselistene er klare, kan du se på profilen din om du har fått plass eller står på venteliste. Dersom du står på venteliste, må du sjekke profilen din på påmeldingssiden senest kl. 12:00 samme dag som den aktuelle klassen holdes, til og med uke 6. 

Utfyllende om betaling Dansekort og NTNUI-kontingent kan betales ETTER bekreftet plass på klasse(r). Det er dermed viktig at dansekontingent betales SNAREST når en har fått tildelt plass, og senest innen 48 timer. Når betalingen er gjennomført, vil du motta en epost med kvittering for kjøp og en bekreftelseskode på 8 siffer (#xxxx-xxxx). Denne koden skal sendes inn til pamelding.sceniskurban@gmail.com. I tillegg til dansekontingent og studentbevis, vil vi etter påmeldingen sjekke at du har betalt NTNUI-kontingenten (ev. SiT-medlemskap). 

Refusjon 

Link til refusjon; https://forms.gle/jhaabZDnuvRvu9MYA 

Du kan søke om refusjon av dansekontingenten dersom du allerede har betalt og ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Søknad om refusjon fylles ut gjennom skjemaet før mandag 10. Februar. Dette betyr at dersom du søndag 9. februar fortsatt ikke har fått plass på NOEN av klassene du meldte deg på, kan du få refundert dansekontingenten. Du kan også få refundert beløpet om du ikke har mulighet til å være med pga. sykdom eller skade. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å takke nei til plassen på klassen. 

Obs! 

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via dette systemet da disse klassene har egne opptaksprøver. 

Det er ikke mulig å delta på flere nivåer innen samme stil. Du kan melde deg på flere nivåer, men da vil du kun bli tildelt plass på det laveste nivået det er ledig plass på. 

Det er ikke mulig å delta på både hip hop nybegynner A og B eller hip hop litt øvet A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass på én av klassene. 

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com 

 

ENGLISH VERSION 

The registration opens on Sunday January 19th, at 12:00. 

How to sign up 

1. Create a profile at http://pamelding.ntnuidans.no latest the day before the registration starts (it is important to remember your username and password – write this down!) 

2. Sign up for the dance classes you wish to attend on January 19th, at 12:00. If you haven’t paid the dance fee for the school year of 19/20 yet, you can fill in “#0” or «NO DANCECARD» as the verification code. 

3. You will receive an email within the weekend, when the class lists are updated. When you receive this email, you can log in to the website to see if you are offered a spot, or if you are on the waiting list. 

Payment (after verified spot in class) 

If you paid in august 2019, you don’t have to pay! 

1. Two fees needs to be paid to be able to attend classes at NTNUI Dans: the NTNUI fee (550 kr, valid until August 10th, 2020) and the dance fee (300 kr. for the spring semester). 

2. Pay the dance fee (you will receive further information about this payment by email) and the NTNUI fee as soon as you have received a spot in a class. The NTNUI fee can be bought at a SiT training-center, and is included in the SiT- membership. 

3. Send your verification code for the dance fee to pamelding.sceniskurban@gmail.com. 

4. Bring your student card and your NTNUI fee/SiT membership to your first class. 

Further information about the registration 

To complete the registration, you must have created a user on the website http://pamelding.ntnuidans.no. It is important to remember your password and username, as we do NOT save this information. You can use the same username and password as in former semesters’ registrations. If you do not remember your username and password, send an email to pamelding.sceniskurban@gmail.com to get your profile deleted. Please note that the registration does NOT take place on NTNUI Dans’ ordinary website. 

When you have received an email regarding the finished class lists, you can log on to your profile to check whether you have been offered a spot or if you are on a waiting list. If you are on a waiting list, it is important that you log on to your profile on the registration website by 12:00 on the day of your class every week, until the registration ends (the end of week 6). 

Further information about the payments 

You can pay the dance fee and NTNUI fee AFTER receiving a spot in the class(es). It is therefore important after receiving a spot, that you pay the fees within 48 hous. When the payment has been completed, you should receive a receipt for the payment and a verification code of 8 digits (# xxxx-xxxx). You must then send this code to pamelding.sceniskurban@gmail.com. The dance fee and the NTNUI-fee (or Sit-membership) will be checked in the classes after the registration. 

Refund 

Link to the refund scheme; https://forms.gle/jhaabZDnuvRvu9MYA 

If you don’t get a spot in any of the classes you sign up for, you can apply for a refund of the dance fee. The application has to be filled in before February 10th. Your application will NOT be accepted if you choose to not attend the classes where you have been offered a spot. The applications will ONLY be approved if you don’t get a spot in ANY of the classes you register for by February 9th, or if you are unable to participate this semester, due to injury or illness. 

NB! 

It is not possible to enroll in classes for the highly advanced level (hip hop avansert, jazz avansert and moderne avansert) via this registration as these classes have their own auditions. 

It is not possible to participate in more than one level for each dance style. You can sign up for more levels, but will only be offered a spot in the lowest level that is not full. 

It is not possible to participate in both hip hop beginner A and B or hip hop intermediate A and B. You can sign up for both classes, but will only be offered a spot in one of them. 

Send all inquiries regarding the registration to pamelding.sceniskurban@gmail.com 

Retningslinjer for påmelding til scenisk og urban seksjon vår 2019

Retningslinjer for påmelding til scenisk og urban seksjon vår 2019

 

Påmeldingen åpner fredag 18. januar kl. 17:00

Hvordan melde seg på

 1. Opprett profil på http://pamelding.ntnuidans.no i god tid før påmeldingen åpner (viktig å huske brukernavn og passord – skriv det ned).
 2. Meld deg på de klassene du ønsker fredag 18. januar, kl. 17:00. Dersom du ikke har betalt dansekontingent for hele skoleåret 18/19 allerede, kan du hoppe over feltet for kvitteringskode.
 3. Du vil i løpet av helgen motta en epost når klasselistene er klare. Du kan da logge inn på påmeldingssiden og sjekke om du har fått plass eller står på venteliste.
   

Betaling (etter bekreftet plass på klasse)

 1. Det må betales to kontingenter for å delta i NTNUI Dans: NTNUI-kontingent (550 kr., gyldig tom. 10. august 2019) og dansekontingent (300 kr. for vårsemesteret). Dersom du allerede har betalt danse- og NTNUI-kontingent for hele skoleåret 18/19, kan du se bort fra punktene nedenfor.
 2. Betal dansekontingent (du får betalingsinfo på epost) og NTNUI-kontingent så snart du har fått plass på klasse(r). NTNUI-kontingent kjøpes på SiT treningssenter og er inkludert i SiT-medlemskap.
 3. Send inn kvitteringskode fra bekreftelsesmail for dansekontingent til pamelding.sceniskurban@gmail.com.
 4. Vis frem studentbevis og NTNUI-kontingent/SiT-medlemskap på første danseklasse.
   

Utfyllende info om påmelding

For å gjennomføre påmeldingen må du ha opprettet en profil på påmeldingsnettsiden http://pamelding.ntnuidans.no. Det er viktig å huske brukernavnet og passordet du velger, da dette ikke lagres eller bekreftes av oss. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen IKKE gjennomføres via NTNUI Dans’ ordinære hjemmeside.

Når du har mottatt en epost om at klasselistene er klare, kan du se på profilen din om du har fått plass eller står på venteliste. Dersom du står på venteliste, må du sjekke profilen din på påmeldingssiden senest kl. 12:00 samme dag som den aktuelle klassen holdes, til og med uke 5.
 

Utfyllende om betaling

Nytt av året er at dansekort og NTNUI-kontingent kan betales ETTER bekreftet plass på klasse(r). Det er dermed viktig at dansekontingent betales SNAREST når en har fått tildelt plass, og senest innen 48 timer. Når betalingen er gjennomført, vil du motta en epost med kvittering for kjøp og en bekreftelseskode på 8 siffer (#xxxx-xxxx). Denne koden skal sendes inn til pamelding.sceniskurban@gmail.com. I tillegg til dansekontingent og studentbevis, vil vi etter påmeldingen sjekke at du har betalt NTNUI-kontingenten (ev. SiT-medlemskap).
 

Refusjon

Du kan søke om refusjon av dansekontingenten dersom du allerede har betalt og ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Søknad om refusjon sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com før mandag 4. februar. Dette betyr at dersom du søndag 3. februar fortsatt ikke har fått plass på NOEN av klassene du meldte deg på, kan du få refundert dansekontingenten. Du kan også få refundert beløpet om du ikke har mulighet til å være med pga. sykdom eller skade. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å takke nei til plassen på klassen.
 

Obs!

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via dette systemet da disse klassene har egne opptaksprøver.

Det er ikke mulig å delta på både hip hop nybegynner A og B eller hip hop litt øvet A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass i en av klassene.
 

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com

 

ENGLISH VERSION

The registration starts Friday January 18th,at 17:00.

How to sign up

 1. Create a profile at http://pamelding.ntnuidans.no well before the registration starts (it is important to remember your username and password – write this down!)
 2. Sign up for the dance-classes you wish to attend on January 18th, 17:00. If you haven’t paid the instructor fee for the schoolyear of 18/19, you don’t need to fill in the verification code.
 3. You will receive a mail within the weekend, when the class-lists are updated. When you receive this e-mail, you can log in to the website to see if you are offered a spot, or if you are in a waiting-list.
   

Payment (after verified spot in class)

 1. Two fees needs to be paid to be able to attend classes at NTNUI Dans: the NTNUI fee (550 kr, valid until August 10th, 2019) and the instructor fee (300 kr for the spring-semester). If you already have paid these two fees, you can skip the next three steps.
 2. Pay the instructor fee (further information about this payment will be sent by e-mail) and the NTNUI fee as soon as you have received a spot in a class. The NTNUI fee can be bought at a SiT training-center, and is included in the SiT-membership.
 3. Send your verification-code for the instructor fee to pamelding.sceniskurban@gmail.com.
 4. Bring your student card and your NTNUI fee/ SiT-membership to your first class.
   

Further information about the registration

To complete the registration, you must have created a user on the website http://pamelding.ntnuidans.no. It is important to remember your password and username, we do NOT save this information. Please note that the registration does NOT take place on NTNUI Dans’ ordinary website.
 

When you have received a mail regarding the finished class-lists, you can log on to your profile to check whether you have been offered a spot or if you are in a waiting list. If you are in a waiting list, it is important that you log on to your profile on the registration-website by 12:00 on the day of your class every week, until the registration ends (the end of week 5).
 

Further information about the payments

From this year, you can pay the instructor-fee and NTNUI-fee AFTER reciving a spot in the class(es). It is therefore important after reciving a spot, that you pay within 48 hous. When the payment has been completed, you should have received a receipt for the payment and a verification code of 8 digits (# xxxx-xxxx). You will then send this code to pamelding.sceniskurban@gmail.com.  The instructor-fee, the NTNUI-fee (or Sit-membership) and student cards will be checked in the classes after the registration.
 

Refund

If you don’t get a spot in any of the classes you sign up for, you can apply for a refund of the instructor fee. The application has to be sent to pamelding.sceniskurban@gmail.com before February 4rd. Your application will NOT be accepted if you choose to NOT attend the classes where you have been offered a spot. The applications will ONLY be approved if you don’t get a spot in ANY of the classes you register for by February 3rd, or if you are unable to participate this semester, due to injury or illness.
 

NB!

It is not possible to enroll in classes for the highly advanced level via this sign up as these classes have their own auditions.

It is not possible to participate in both hip hop beginner A and B or hip hop intermediate A and B. You can sign up for both classes, but will only be offered a spot in one of them.
 

Send all inquiries regarding the registration to pamelding.sceniskurban@gmail.com

 

 

NTNUI Dans søker kreative danseentusiaster til PR- og Blæsteutvalg!

NTNUI Dans søker kreative danseentusiaster til PR- og Blæsteutvalg!

Har du lyst til å jobbe med å forbedre NTNUI Dans sin profil utad?

Vi har mange dansestiler og kurstilbud å profilere, samt et tilbud om kurs for eksterne som kan synliggjøres bedre. Styret søker hjelp til dette og vil opprette et eget utvalg som kan utvikle NTNUI Dans til neste nivå når det gjelder kommunikasjon. Vi trenger deg som vil bidra til å gjøre Dans bedre ved å kommunisere hva som gjør dans bra.

Eksempler på arbeidsoppgaver:
- Utvikle felles plakatprofiler for dansestilene
- Utvikle design for gensere/treningstøy for NTNUI Dans sine medlemmer / instruktører
- Utvikle strategi for sosiale medier (Facebook, Instagram og Snapchat)
- Utvikle mal for publiseringer av nyhetssaker
- Komme med forslag til andre måter NTNUI Dans kan forbedre seg kommunikasjonsmessig
- Bistå web-ansvarlige med innhold til og utforming av nettsiden ntnuidans.no

Du får:
- Instruktørkort som gir gratis tilgang til dansekursene våre
- Tilgang på relevante kurs for vervet
- Kunstnerisk frihet
- Et godt tillegg til CVen

Registrer din interesse her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMkrk0_sBroUIfnyo_WtHlL9ELF1Yn-7mWZjg9eySMKC4GCA/viewform

For ytterligere informasjon, send mail til dans-styret@ntnui.n

Diplomkonkurranse

Diplomkonkurranse

(English description in the document linked to below)

I 2016 reviderte vi vår trenerutdanning i dans. Mye av innholdet i utdanningen er det samme, men det har også tilkommet endringer som gjør at vi nå må få laget til et nytt diplom.

Konkurransen
Konkurransen går ut på å utforme beste bakgrunn, layout og tekstformat til diplomets fram- og bakside. Tekstinnhold er i stor grad bestemt, og ligger vedlagt. Vinneren av konkurransen premieres med ett stk. gavekort til en verdi av 1000,- kroner fra midtbykortet.

Frist for innsending: 10. mai 2018
Innsending av bidrag: Send inn bidraget/bidragene til dans-utdanning@ntnui.no
Format: Fil med lett redigerbart tekstinnhold, eksempelvis .doc, .docx, .pdf, .ai, og .psd. 

For utfyllende opplysninger om konkurransen, se filen her:
https://drive.google.com/open?id=17duHZdaQLBJnlO8eQRYAUjx02EvG8ZFT

 

Link for sign up and registration for Section for scenic and urban dance

Link for sign up and registration for Section for scenic and urban dance

Free trial weeks for Salsa!

Free trial weeks for Salsa!

For English, see below.

Vil du lære en av de største pardansene i verden? Er du blitt bitt av latinobasillen og vil utforske den latinamerikanske kulturen i Trondheim? Eller eier du ikke rytmesans og vil gjerne lære det?

Salsaseksjonen til NTNUI Dans inviterer til gratis prøvetimer torsdagene 25. januar og 1. februar!

Vårsemesteret er her, og som vanlig er de to første ukene gratis. Dette er en gyllen anledning til å teste salsa, enten om du er helt nybegynner, eller har danset før.

Timene er i Armfeldtsalen til SiT Idrett Gløshaugen, nevn for resepsjonisten at du skal på salsatimen slik at du kommer inn. Under timene roterer vi partnere, slik at alle får danset.

Vi ser frem til å se dere der!
-----------------------------------------------------------------

Do you want to learn one of the world’s most popular social dances? Are you intrigued by the latino culture, and want to be a part of Trondheim's? Or perhaps you just want to improve your musicality, rhythm and timing?

The salsa section of NTNUI Dans would like to invite you to two free trial weeks Thursdays 25th of January and February 1st!

This is a golden opportunity to check out salsa for beginners, or improve your skills at an intermediate level.

The classes are held at SiT Idrett Gløshaugen, Armfeldtsalen. Please inform the receptionist that you're there to attend the salsa classes, so you get in without problems. We will rotate partners, so everyone gets to dance.

Looking forward to seeing you there!

More information:
- Registering for SIT membership: https://www.sit.no/en/sports/become-member
- FB page: https://www.facebook.com/groups/ntnuidanssalsa/
- Web page: http://ntnuidans.no/dans/salsa/