Vi søker frivillige til økonomiverv!

Vi søker frivillige til økonomiverv!

NTNUI Dans er en frivillig organisasjon som omsetter for rundt en million kroner i året og trenger derfor deg som brenner for struktur, tall og penger. Gjennom vervene som økonomiansvarlig og kasserer får du en bedre finansiell innsikt ved å se regnskapsføring i en praktisk sammenheng.

I tillegg til et godt læringsutbytte får du også være med i styret og påvirke beslutninger. Som en del av styret får du være med på mange sosiale sammenkomster, gratis medlemskap i NTNUI Dans og ikke minst blir du kjent med mange engasjerte og flinke mennesker!  

Kasserer

Som kasserer har man ansvaret for å regnskapsføre alle transaksjoner. Dette tar ca. 5 timer per måned, og kan gjøres når det passer en selv. Gjennom dette vervet får man grunnleggende økonomikunnskaper som ser bra ut på enhver CV og man får satt seg inn i programmet uni-økonomi.

Meld din interesse ved å sende mail med  til dans-styret@ntnui.no

Retningslinjer for påmelding til scenisk og urban seksjonen

Retningslinjer for påmelding til scenisk og urban seksjonen

For å gjennomføre påmeldingen er du nødt til å ha opprettet profil på nettsiden (ntnuidans.no) og betalt dansekort (400 kroner). Dersom betalingen er gjennomført har du mottatt en mail med kvittering for kjøp og en bekreftelseskode på 8 siffer (#xxxx-xxxx). Denne koden vil du få bruk for videre i påmeldingen. I tillegg til dansekort, vil vi etter påmeldingen sjekke at du har betalt NTNUI-kontingenten (evt. Sit-medlemskap).

 

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen ikke garanterer at du får tildelt plass. Du vil motta en mail som bekrefter hvilke klasser du har fått plass ved. Merk at vi sender ut en separat mail per klasse. Det betyr at dersom du har meldt deg på flere klasser, vil du motta flere mailer. Vi påpeker at dette arbeidet kan ta litt tid, men alle som har sendt inn påmelding innen 9. september, vil få svar innen mandag 10. september kl. 12.00. Alle som melder seg på etter dette vil få svar fortløpende.

 

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via dette systemet da disse klassene har egne opptaksprøver.

Det er ikke mulig å delta i både hip hop nybegynner A og B eller hip hop litt øvet A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass i en av klassene.

 

Du kan søke om refusjon av dansekortet dersom du ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Dette betyr at dersom du, to uker etter at påmeldingen åpnet (i slutten av uke 38), fortsatt ikke har fått plass på noen klasser, kan du få refundert beløpet. Søknad om refusjon sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com. Beløpet refunderes ikke dersom du selv velger å takke nei til, eller gi fra deg plassen på klassen. Frist for å søke om refusjon er søndag 30. september. Alle refusjoner vil bli utbetalt etter denne datoen.

 

//

 

To complete the registration, you must have created a user on the website (www. ntnuidans.no) and paid the instructor fee (400 NOK). If the payment has been completed, you should have received a receipt for the payment and a verification code of 8 digits (# xxxx-xxxx). This code is needed to complete the sign up. In addition to the instructor fee, you must buy the NTNUI fee (or a Sit membership). Dance card (instructor fee), NTNUI fee and student cards will be checked in the classes after the registration.

 

Please note that the registration does not guarantee you a spot in the class(es). You will receive an email confirming which classes you are enrolled in. We note that this work may take some time, but everyone who has signed up by Friday 7th of September will receive an answer by Monday 11th of September at 12.00. Everyone who signs up after this will get their response as soon as possible after we have received your registration.

 

It is not possible to enroll in classes for the highly advanced level via this sign up as these classes have their own auditions.

It is not possible to participate in both Hip Hop Beginner A and B or Hip Hop Intermediate A and B. You can sign up for both classes (both A and B), but will only get awarded a spot in one of them.

 

If you don’t get a spot in any of the classes you sign up for, you can apply for a refund of the instructor fee. The application has to be sent to pamelding.sceniskurban@gmail.com before September 30th. Your application will not be accepted if you choose to NOT attend the classes where you are offered a spot. The applications will ONLY be approved if you don’t get a spot in ANY of the classes you register for, or if you are unable to participate this semester, due to injury or illness. 

NTNUI Dans søker kreative danseentusiaster til PR- og Blæsteutvalg!

NTNUI Dans søker kreative danseentusiaster til PR- og Blæsteutvalg!

Har du lyst til å jobbe med å forbedre NTNUI Dans sin profil utad?

Vi har mange dansestiler og kurstilbud å profilere, samt et tilbud om kurs for eksterne som kan synliggjøres bedre. Styret søker hjelp til dette og vil opprette et eget utvalg som kan utvikle NTNUI Dans til neste nivå når det gjelder kommunikasjon. Vi trenger deg som vil bidra til å gjøre Dans bedre ved å kommunisere hva som gjør dans bra.

Eksempler på arbeidsoppgaver:
- Utvikle felles plakatprofiler for dansestilene
- Utvikle design for gensere/treningstøy for NTNUI Dans sine medlemmer / instruktører
- Utvikle strategi for sosiale medier (Facebook, Instagram og Snapchat)
- Utvikle mal for publiseringer av nyhetssaker
- Komme med forslag til andre måter NTNUI Dans kan forbedre seg kommunikasjonsmessig
- Bistå web-ansvarlige med innhold til og utforming av nettsiden ntnuidans.no

Du får:
- Instruktørkort som gir gratis tilgang til dansekursene våre
- Tilgang på relevante kurs for vervet
- Kunstnerisk frihet
- Et godt tillegg til CVen

Registrer din interesse her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMkrk0_sBroUIfnyo_WtHlL9ELF1Yn-7mWZjg9eySMKC4GCA/viewform

For ytterligere informasjon, send mail til dans-styret@ntnui.n

Diplomkonkurranse

Diplomkonkurranse

(English description in the document linked to below)

I 2016 reviderte vi vår trenerutdanning i dans. Mye av innholdet i utdanningen er det samme, men det har også tilkommet endringer som gjør at vi nå må få laget til et nytt diplom.

Konkurransen
Konkurransen går ut på å utforme beste bakgrunn, layout og tekstformat til diplomets fram- og bakside. Tekstinnhold er i stor grad bestemt, og ligger vedlagt. Vinneren av konkurransen premieres med ett stk. gavekort til en verdi av 1000,- kroner fra midtbykortet.

Frist for innsending: 10. mai 2018
Innsending av bidrag: Send inn bidraget/bidragene til dans-utdanning@ntnui.no
Format: Fil med lett redigerbart tekstinnhold, eksempelvis .doc, .docx, .pdf, .ai, og .psd. 

For utfyllende opplysninger om konkurransen, se filen her:
https://drive.google.com/open?id=17duHZdaQLBJnlO8eQRYAUjx02EvG8ZFT

 

Link for sign up and registration for Section for scenic and urban dance

Link for sign up and registration for Section for scenic and urban dance

Sign up and registration - section for scenic and urban dance

Sign up and registration - section for scenic and urban dance

Generelt:
Påmelding for elever åpner fredag 26.januar kl.12.00. Påmeldingen vil være åpen til og med fredag 9.februar. Påmeldingen gjelder for alle klasser innen seksjonen for scenisk & urban dans, med unntak av avanserte nivå. Disse har egne opptaksprøver og egen registrering. Alle som har meldt seg på innen søndag 28.januar vil få bekreftelse for påmeldingen innen mandag 29.januar kl 12.00. Videre vil listene bli oppdatert fortløpende og man vil motta bekreftelse etterhvert.

Før du melder deg på må du ha registrert bruker på nettsiden og kjøpt dansekort /medlemsavgift  for våren (200 kr) eller fra i høst. For å gjennomføre påmeldingen må man ha bekreftelseskode for kjøp av dansekort (Eks: #1234-5678). Denne koden finner man i mailen man mottar etter å ha kjøpt dansekort. Har du dansekort fra i høst er du nødt til å fylle inn koden for dette også (eks:SU001) MERK! Dersom man bevisst skriver inn en ugyldig kode vil påmeldingen slettes.

Du kan melde deg på så mange klasser du ønsker, med unntak av Moderne Avansert, Jazz Avansert og Hip Hop Avansert som krever egne opptaksprøver. Dersom du ønsker å gå på Hip Hop Nybegynner og/eller Hip Hop Litt Øvet vil du kun få plass på én av hver klasse (altså HHN A eller B og HHLØ A eller B ). Derfor kan det være lurt å melde seg på den klassen som passer best i forhold til din timeplan.

Oppmøteplikt og fravær:
Påmeldingen er bindene og vi gjør deg oppmerksom på at påmeldingen også krever oppmøteplikt. Dette betyr at du må møte opp på førstkommende klasse i uke 5. Dersom du ikke har mulighet til å møte (f.eks. grunnet sykdom), men fortsatt ønsker å beholde plassen din er du nødt til å gi beskjed om dette til din instruktør. Dersom du ikke møter opp og ikke gir beskjed om fravær denne timen vil plassen din automatisk gå til en som står på venteliste.

Vi fører også fravær på våre klasser. For å kunne delta på show har du bare mulighet til å gå glipp av tre treninger. Gi beskjed til din instruktør om du blir hindret fra å dra på en trening.

Refusjon i forbindelse med påmelding:
Penger refunderes kun dersom man har kjøpt dansekort og ikke får tildelt plass på klasser man meldte seg på. Det er ikke mulighet for refusjon dersom man har møtt opp på klassen man har fått tildelt plass på. Refusjon vil bli gjennomført i mars. Søknad for refusjon må sendes på mail til pamelding.sceniskurban@gmail.com innen 25.februar. Søknaden må inneholde fullt navn og begrunnelse for refusjon.

Godkjent begrunnelse: Meldte med på klassen for jazz litt øvet men fikk ikke plass.

Ikke godkjent søknad: Ønsker refusjon.

Har man fått utdelt dansekort fra i høst er man nødt til å levere dette tilbake for å få gjennomført refusjon. Dansekort kan gis til instruktører på timene.

Vi minner om at dansekortet gjelder for alle timer hos NTNUI Dans. Dersom du ikke får tildelt plass på klasser i vår seksjon fungerer fortsatt kortet som medlemsbevis og gir tilgang til alle andre klasser som ikke krever påmelding i forkant.

Kontaktinfo:
Alle spørsmål, henvendelser og søknader om refusjon vedrørende påmelding for klasser i seksjonen for scenisk og urban dans sendes på mail til pamelding.sceniskurban@gmail.com

 

ENGLISH

The sign up for classes in the section for scenic & urban dance will start Friday 26th of January at 12:00 and close at 9th of February at 23:59. The principle of ”first come, first serve” applies here. Before you sign up, you have to register as a user at our website and buy the dance card/member fee for the spring semester (200 kr.). This is not necessary if you paid for the membership fall 2017 (400 kr). To  complete the sign up, you must enter the confirmation code for the purchase of dance card/member fee (Example: #1234-5678). This code can be found in the mail you receive after purchasing the dance card/member fee. If you got a dance card fall 2017 you will have to fill in this code as well. (Example: SU001). NOTE! If you deliberately enter an invalid code, your sign up/registration will be deleted. If you don’t get a spot in the class(es), this amount can be refunded. The maximum number of students will vary from class to class.

You can sign up for as many classes as you wish, with the exception of Moderne Highly Advanced, Jazz Highly Advanced and Hip Hop Highly Advanced, which require own entrance examinations. If you wish to attend Hip Hop Beginner and/or Hip Hop Intermediate, you will only get a spot in one of each classes (meaning either HHB A or B and HHI A or B ). Therefore you should sign up to the class that fits best with your schedule.

The sign up is binding and be aware that the sign up requires attendance. Meaning that you have to attend the first class in week 5. If you are unable to attend this class (for example due to illness) you have to notify your instructor. If you don’t show up for this class and don’t inform the instructor about the absence, your spot will be given to someone on the waiting list.

Please note that the registration does not guarantee you a spot in the class(es). You will receive an email confirming which classes you are enrolled in. We note that this work may take some time, but everyone who has signed up by Sunday the 28th of January will receive an answer by Monday 29th of January at 12.00. Everyone who signs up after this will get their response as soon as possible after we have received your registration.

Money is only refundable if you have bought a dance card and have not been assigned a spot in the classes you signed up for. There is no possibility of reimbursement if you have attended the class you have been assigned a spot in. Refund will be completed in March. Application for refund must be sent by mail to pamelding.sceniskurban@gmail.com by the 25th of February. The mail must contain full name and justification for refund.

 

Free trial weeks for Salsa!

Free trial weeks for Salsa!

For English, see below.

Vil du lære en av de største pardansene i verden? Er du blitt bitt av latinobasillen og vil utforske den latinamerikanske kulturen i Trondheim? Eller eier du ikke rytmesans og vil gjerne lære det?

Salsaseksjonen til NTNUI Dans inviterer til gratis prøvetimer torsdagene 25. januar og 1. februar!

Vårsemesteret er her, og som vanlig er de to første ukene gratis. Dette er en gyllen anledning til å teste salsa, enten om du er helt nybegynner, eller har danset før.

Timene er i Armfeldtsalen til SiT Idrett Gløshaugen, nevn for resepsjonisten at du skal på salsatimen slik at du kommer inn. Under timene roterer vi partnere, slik at alle får danset.

Vi ser frem til å se dere der!
-----------------------------------------------------------------

Do you want to learn one of the world’s most popular social dances? Are you intrigued by the latino culture, and want to be a part of Trondheim's? Or perhaps you just want to improve your musicality, rhythm and timing?

The salsa section of NTNUI Dans would like to invite you to two free trial weeks Thursdays 25th of January and February 1st!

This is a golden opportunity to check out salsa for beginners, or improve your skills at an intermediate level.

The classes are held at SiT Idrett Gløshaugen, Armfeldtsalen. Please inform the receptionist that you're there to attend the salsa classes, so you get in without problems. We will rotate partners, so everyone gets to dance.

Looking forward to seeing you there!

More information:
- Registering for SIT membership: https://www.sit.no/en/sports/become-member
- FB page: https://www.facebook.com/groups/ntnuidanssalsa/
- Web page: http://ntnuidans.no/dans/salsa/

Semester start for section of scenic and urban dance!

Semester start for section of scenic and urban dance!

Week 3 and 4 are test weeks. It is not necessary to sign up in advanceclasses for the test weeks. During the test weeks you can test out all the different classes in the section of scenic & urban dance for free. NB: if you´re planning to attend one of the classes at "Idrettsbygget Gløshaugen" you will have to buy a day pass or have a SiT-membership to be able to enter the building. 

From week 5 you are required to have paid for your membership. You also need to sign up for the class you wish to attend after the test weeks. The reason is that we want to make sure that you have enough space in the classes and a good experience as one of our students. The registration opens january 26th 2018 at 12:00 noon, and closes february 9th. The principle of ”first come, first served” applies on the sign up. Before you sign up, you have to register a user at our website and buy the dancecard/memberfee (400 kr.). If you don’t get a spot in the class(es), this amount will be refunded. The maximum number of students will vary from class to class.

You can sign up for as many classes as you would like to, with the exception of Moderne Highly Advanced, Jazz Highly Advanced, and Hip Hop Highly Advanced (these classes require own entrance examinations). If you wish to attend Hip Hop Beginner and/or Hip Hop Intemediate, you will only get a spot in one of each class (meaning either HHB A or B and HHI A or B). You should therefore sign up to the class that fits best with your schedule.

Check out NTNUI dans at Facebook for frequent updates! 

We look forward to see you in our classes!

Link  for sign up section for scenic & urban dance

Link for sign up section for scenic & urban dance

The sign up is now open! Follow this link to register: https://goo.gl/forms/0jt6p19feNt9cOLM2

Note: Many of the different classes are now filled up. To see which classes are available, please see the different dance styles.

Sign up and registration for section for scenic & urban dance

Sign up and registration for section for scenic & urban dance

This fall is the first time we require a sign up for our classes at the scenic/urban-section at NTNUI Dance. The reason for this is that we want to make sure that you have enough space in the classes and a good experience as one of our students. The sign up will start friday 8th of September at 12:00 PM and close 22nd of September at 23:59 PM. The principle of ”first come, first serve” applies here. Before you sign up, you have to register as a user at our website and buy the dancecard/memberfee (400 NOK). If you don’t get a spot in the class(es), this amount will be refunded. The maximum number of students will vary from class to class.

You can sign up for as many classes as you wish, with the exception of Modern Highly Advanced and Jazz Highly Advanced, which require own entrance examinations in week 36. If you wish to attend Hip Hop Beginner and/or Hip Hop Intemediate, you will only get a spot in one of each class in the same level (meaning either HHB A or B and HHI A or B). Therefore you should sign up to the class that fits best with your schedule.

We look forward to see you in our classes!