Rent Idrettslag

Rent Idrettslag

Rent idrettslag

Som Rent Idrettslag har vi et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger. Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets handlingsplan og jobbe for et sundt og dopingfritt miljø.

Idrettslagets handlingsplan inkluderer blant annet følgende tiltak:

 1. Publisere informasjon på nettsiden / sosiale medier
 2. Henge opp rent IL-plakat i lokalene

Mer informasjon om Rent Idrettslag finner du på Norges Idrettsforbund.

Vi søker Eventansvarlig!

Vi søker Eventansvarlig!

NTNUI Dans drives 100% av frivillige og er avhengige av disse for å kunne drifte og opprettholde det tilbudet vi har i dag. For fortsette å gjøre dette trenger vi en engasjert Eventansvarlig

Eventansvarlig har ansvar for å koordinere og følge opp arrangement for hele dans og på tvers av seksjoner. Du vil ha ansvar for gjennomføring av forskjellige arrangement både internt for instruktører og frivillige og eksternt gjennom semesteret. Dette kan være arrangementer som samling før Gudenes Natteliv, Aftershow, arrangement i forbindelse med 17. mai, oppstartsmøter, instruktørfester og Generalforsamling for Dans. Utover dette åpner vervet for å kunne lage nye eventer og større arrangement slik man selv ser behov og ønsker. 

Som styremedlem i NTNUI Dans får du

 • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
 • Prioritet på kurs med plassbegrensning og påmelding
 • Delta på sosiale eventer med styret og resten av gruppa
 • God erfaring og læring
 • Et godt tilskudd på CV’en

Høres dette ut som noe for deg eller har du spørsmål rundt vervet? 
Send en mail til dans-leder@ntnui.no 

Nye styremedlemmer søkes!

Nye styremedlemmer søkes!

NTNUI Dans drives 100% av frivillige og er avhengige av disse for å kunne drifte og opprettholde det tilbudet vi har i dag. For fortsette å gjøre dette trenger vi dyktige og engasjerte mennesker som alle kan bidra på sine måter. Under generalforsamlingen 11. februar 2023 skal vi velge nytt stye og vi er på utkikk etter nye styremedlemmer som kan hjelpe oss til å gjøre Dans til den beste gruppa i NTNUI!

Det vi trenger mest er:

 • Utdanning- og instruktøransvarlig
 • Medlemsansvarlig

Men du kan også søke på andre verv i styret om du ønsker det eller om du har noe annet enn det som er listet over som du ønsker å bidra med, ikke nøl med å ta kontakt!
(Du kan lese mer om de ulike vervene og ansvarsområdene under)

Som styremedlem i NTNUI Dans får du 

 • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
 • Prioritet på kurs med plassbegrensning og påmelding
 • Delta på sosiale eventer med styret og resten av gruppa
 • God erfaring og læring
 • Et godt tilskudd på CV’en

Vår Utdanning- og instruktøransvarlig har ansvar for oppfølging av våre instrutkurer og organisere NTNUI Dans sitt kurstilbud for egne trenere og instruktører. Dette innebærer å finne kursholdere og organisere kurs. Du må opprettholde god dialog med instruktører og gruppeledere om hvilke behov vi har, samt ha oversikt over påmelding og informasjonsflyt ut til instruktørene våre. I tillegg vil du ha ansvar for oppdatering av tilganger og kontrakter for instruktørene våre. Her må du trives med å arbeide strukturert og sammen med andre, samt søke kunnskap om utanningskrav for den norske treneren og finne løsninger som skaper et tilrettelagt opplegg for våre trenere. Trenererfaring og kjennskap til hvordan norsk idrett er organisert er et pluss, men ikke et krav.

Medlemsansvarlig er ansvarlig for NTNUI Dans sine medlemmer. Du vil ha ansvar for å ha oversikt over og kontakt med medlemmer. Dette innebærer registrering av alle medlemmer, sjekke betaling og utføre nødvendige refusjoner, samt rapportere medlemsinformasjon til Norges Danseforbund. Ansvaret omfatter også å kartlegge, planlegge og gjennomføre påmeldingsprosesser hvert semester. Som medlemsansvarlig har en også ansvar for mail kontoene dans-kontakt@ntnu.no og dans-contact@ntnui.no, hvor en håndterer spørsmål og henvendelser som kommer inn.

Høres dette ut som noe for deg?
Send søknad via https://forms.gle/QE4ZLM4iUdVq4otL8 innen 5. februar!

Spørsmål kan sendes til dans-leder@ntnui.no

Generalforsamling 2023!

Generalforsamling 2023!

NTNUI Dans gjennomfører sin generalforsamling for 2023 den 11. februar på Skippergata 10 kl 12.00!

Her kan du få innsyn i hva styret i NTNUI Dans jobber med, hvordan økonomien til gruppa er i tillegg til å få innblikk i gruppas fremtidsplaner. Alle medlemmer i Dans er velkommen til å delta og har stemmerett ved styrevalget. På denne måten kan DU være med på å bidra til å utvikle gruppa <3

Som medlem kan du også fremme saker du ønsker å ta opp ved å sende e-post til dans@ntnui.no innen 21. januar!

Påmelding gjøres innen 8. februar 
Påmeldingsskjema

Ønsker du å bli med i styret til Dans?
Du kan nå søke på verv og stille til valg på generalforsamlingen. Søk gjennom skjemaet innen 5. februar! Søknadsskjema

Om du har spørsmål kan du kontakte dans-leder@ntnui.no
Vel møtt!

Retningslinjer for ordinær påmelding - høst 2022

Retningslinjer for ordinær påmelding - høst 2022

Retningslinjer for NTNUI Dans høst 2022

På dokumentets første side finner du retningslinjer for påmelding til NTNUI Dans høsten 2022. Les nøye gjennom både de generelle retningslinjene og de spesifikke retningslinjene for seksjonen(e) (lenger ned i dokumentet) du hører til i god tid før påmelding. Sjekk også at du får logget deg inn på brukeren din på pamelding.ntnuidans.no før påmeldingen! Vi har oppsummert de viktigste punktene på første side, mer utfyllende informasjon finner du lenger ned i dokumentet.

Her finner du dokumentet: https://docs.google.com/document/d/1WJeu37BhEWm4Xmce9jk1zPINDe3ZUQPraO0a1hNcblE/edit?usp=sharing

ENGLISH
In this document you will find guidelines for NTNUI Dance in autumn of 2022, also in English. Carefully read both the general guidelines and the specific guidelines for the section(s) (further down in the document) you belong to well in advance of registration. Also check in advance that you are able to log into your user at pamelding.ntnuidans.no! We have summed up the most important elements on the first page. Supplementary information will be found further down in this document.

Link to the document: https://docs.google.com/document/d/1WJeu37BhEWm4Xmce9jk1zPINDe3ZUQPraO0a1hNcblE/edit?usp=sharing

Prøveukene høsten 2022 // Trial weeks autumn 2022

Prøveukene høsten 2022 // Trial weeks autumn 2022

Endelig arrangerer NTNUI Dans prøveuker igjen i uke 35 og 36. 

For seksjon for scenisk, street og kommersiell og seksjon for Pole & Aerials starter påmeldingen fredag 26.august.Seksjon for pardans krever ingen påmelding til prøveukene, her kan du bare møte opp og riste løs!

 • For SSK starter påmeldingen kl. 17:00 inne på www.pamelding.ntnuidans.no. Her kan det være lurt å ha laget en bruker på forhånd. Under påmeldingen skriver du #0 i feltet for kvitteringskode. 
 • Seksjon for Pole & Aerials bruker Google Forms for påmelding, og siden åpner klokken 18:00. Link: https://forms.gle/wV2pV3wqsuYrDnqU7. Pole & Aerials har bare prøvetimer på nybegynnernivå, da det kreves gradering for å delta på de høyere nivåene.  

Du vil bare bli tildelt plass på klasse i én av ukene, altså enten uke 35 eller uke 36. Vi sender ut en mail for å bekrefte at du har fått plass.Vi kan ikke garantere at alle klassene man skal prøve ut faller innenfor samme uke, så sjekk mailen nøye for hvilken dato du skal møte opp på de forskjellige klassene. 

For timeplan, se NTNUI Dans på Facebook og Instagram. Om du har fått plass på prøveukene, men ikke kan dukke opp, send en mail til dans-pamelding@ntnui.no
 

// English//

Trial weeks for NTNUI Dans, week 35 and 36!

On Friday the 26th of August, there will be a sign-up for the section for Scenic, Street, and Commercial dance and for the section for Pole & Aerials. Section for couples dances does not require sign-up. 

 • For SSK (scenic, street and commercial), the sign up starts at 17:00 at www.pamelding.ntnuidans.no. Make a user in advance. Write #0 in where you are supposed to write the reciept code (kvitteringskode). 
 • Pole & Aerials will use Google Forms for sign-up, and this opens at 18:00. Link: https://forms.gle/wV2pV3wqsuYrDnqU7. Pole & Aerials only have trial weeks for beginner levels. Higher levels require grading.  

You will be offered a spot in one class, in either week 35 or 36. We will send an email confirming that you have recieved a spot. We cannot guarantee that all of the classes you try out is within the same week of the trial weeks.

For the timetable, check NTNUI Dans on Facebook and Instagram. If you recieve a spot, but can’t make it, send an email to dans-pamelding@ntnui.no.

OPPSTART HØSTEN 2022

OPPSTART HØSTEN 2022

Vi gleder oss utrolig til en ny lærerik, inspirerende og herlig dansehøst sammen med fantastiske studenter. Timeplanen for høstens dansekurs begynner å ta form og blir publisert i løpet av uka. Som vanlig arrangerer vi gratis prøveuker slik at du kan finne stilen og nivået som passer for akkurat deg! Les mer om stilene og nivåene her på nettsiden. Påmelding for prøveuker åpner 26. august. Følg med på nettsiden og våre sosiale medier for mer informasjon. Høstens dansesemester starter for fullt med ukentlige kurs fra 12. september. Påmelding for ukentlige kurs åpner fredag 9. september. Informasjon og retningslinjer kommer.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på dans-kontakt@ntnui.no eller dans-leder@ntnui.no

Vi ser frem til å skape nye, flotte danseminner sammen <3

Vi søker nye styremedlemmer! [V22]

Vi søker nye styremedlemmer! [V22]

NTNUI Dans er avhengige av våre frivillige for å kunne opprettholde det tilbudet vi har i dag. For å drifte gruppa trenger vi dyktige og engasjerte mennesker som alle kan bidra på sine måter. Vi er nå på utkikk etter nye styremedlemmer som kan hjelpe oss til å gjøre Dans til den beste gruppa i NTNUI! 

Vi er på jakt etter ny 

 • Material- og studioansvarlig
 • Webansvarlig
 • Kasserer
 • Økonomiansvarlig
 • Utdanningsansvarlig

(Du kan lese mer om de ulike vervene og ansvarsområdene under)

Som styremedlem i NTNUI Dans får du 

 • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
 • Prioritet på kurs med plassbegrensning og påmelding
 • Delta på sosiale eventer med styret og resten av gruppa
 • God erfaring og læring
 • Et godt tilskudd på CV’en  

Alle får opplæring og oppfølging av tidligere verv i samarbeid med lederteam. Du vil altså ikke bli kastet ut i noe uten muligheten til å få veiledning. 

Søknadsfristen er 10. februar. Send inn din søknad via skjemaet

Kontakt dans-leder@ntnui.no om du har spørsmål!


Material- og studioansvarlig har det overordnede ansvar for oversikt og vedlikehold av studio, inventar og materiale. Dette ansvaret innebærer blant annet fordeling av renholdsvakter mellom seksjonene hvert semester, organisering av årlig dugnad eller ved behov, samt oppdatering av oversikter for materiell, inventar og kostymer. Material- og studioansvarlig har også det overordnede ansvaret for bestilling og distribusjon av klubbkolleksjonen.

Videre har du ansvar for retningslinjer for booking og leie av sal i forbindelse med interne og eksterne arrangementer. Ansvaret omfatter også innkjøp av materiale og forbruksvarer, samt oppdatering og oppfølging av renholdsinstruks.

Webansvarlig er ansvarlig for at serveren på nettsiden er i drift, lede eller delegere ansvar og oppgaver ved oppstart av IT-prosjekter, bidra til videreutvikling av prosjekter eller på fungerende system, samt holde oversikt over hva som må gjøres innen IT i gruppa. Dette innebærer blant annet å sikre at systemet kjører som det skal, forhindre nedetid på serveren, påse at backup blir lagret og at HTTPS sertifikater blir oppdatert. I tillegg skal man informere styret om noe må gjøres på IT-siden og bidra med informasjon om nettsiden som gir styret et grunnlag til å fatte en riktige beslutninger.

Webansvarlig står også ansvarlig for budsjettering av drift og øvrige kostnader knyttet til IT-systemer som gruppen benytter i sitt virke. Webansvarlig fungerer også som en støttespiller til styrets leder og økonomiansvarlig hva angår informasjon om nettbasert betalingsløsning og ved endring av den.

Som Kasserer har du ansvar for regnskapsføring av alle transaksjoner som skjer i forbindelse med aktiviteter av NTNUI Dans. Dette innebærer å skrive bilag for alle overføringer til og fra gruppens kontoer, og registrere dem i regnskapsprogrammet UNI. Kasserer har også ansvar for å sette opp oversikter over dugnadsinntekter og budsjetter. 

I samarbeid med økonomiansvarlig og gruppeleder har kasserer oversikt over all aktivitet av økonomisk betydning for dans. Kasserer skal fremlegge regnskap i god tid før internrevisjon.

Økonomiansvarlig skal sørge for den daglige økonomiske driften av NTNUI Dans. Det vil si at du som økonomiansvarlig håndterer økonomien til en organisasjon med over 1,5 millioner i omsetning. Dette innebærer å gjennomføre alle transaksjoner for Dans, altså betale ut fakturaer og utbetalingshenvisninger. I tillegg skal økonomiansvarlig sende ut fakturaer, opprette betalingskanaler i vipps, og følge opp alt dette omfatter. Ettersom NTNUI Dans er en null-profitt-organisasjon, innebærer også vervet som økonomiansvarlig å søke etter støtte til å kunne forbedre og videreutvikle vårt tilbud.

Som økonomiansvarlig må du være strukturert og ha en interesse for å kontinuerlig forbedre NTNUI Dans sin økonomiske stilling.

Utdanningsansvarlig har det overordnete ansvaret for å organisere NTNUI Dans sitt kurstilbud for sine egne trenere og instruktører. Dette innebærer å finne tak i kursholdere i tillegg til å opprettholde dialog med trenere/gruppeledere i klubben om hvilket behov gruppene har, samt e-post korrespondanse og møter med NTNU og andre kursholdere. Ansvaret omfatter også å sørge for påmelding til kursene og publisere relevant informasjon på trenersiden på ntnuidans.no  

Vi ser etter deg som er genuint interessert i å gi våre trenere muligheten til å utvikle seg som trenere. Du må trives med å samarbeide og jobbe strukturert, samt søke kunnskap om utdanningskrav for den norske treneren og finne løsninger som skaper et tilrettelagt opplegg for våre trenere. Trenererfaring og kjennskap til hvordan norsk idrett er organisert er et pluss, men ikke et krav.

GENERALFORSAMLING 2022

GENERALFORSAMLING 2022

NTNUI Dans gjennomfører sin generalforsamling for 2022 den 12. februar på Skippergata 10 kl 12.00! Her kan du få innsyn i hva styret i NTNUI Dans jobber med, hvordan økonomien til gruppa er i tillegg til å få innblikk i gruppas fremtidsplaner. Alle medlemmer i Dans er velkommen til å delta og har stemmerett ved styrevalget. På denne måten kan DU være med på å bidra til å utvikle gruppa <3 Som medlem kan du også fremme saker du ønsker å ta opp ved å sende e-post til dans@ntnui.no innen 22. januar!
Påmelding: https://forms.gle/MyFDDDQx5AeQEc8t6

Ønsker du å sitte i styret i NTNUI Dans? Vi søker ny utdanningsansvarlig, kasserer og webansvarlig!
Fyll ut dette skjemaet for å søke: https://forms.gle/aqb1MzWaMJLXo84e8

Vi sees!

 

[English]
NTNUI Dans is having our annual general assembly for 2022 on February 12th at Skippergata 10, at 12 pm! Here you get the chance to have a look inside what the board of NTNUI Dans is working on, how the economy is going in addition to insight of our future plans. All of our members at NTNUI Dans are welcome to join and has the right to vote at the board elections. This way YOU can help develop the group <3 As a member, you can also promote issues you want to adress by sending an email to dans@ntnui.no by January 22nd!
Sign up: https://forms.gle/MyFDDDQx5AeQEc8t6

Do you want to have a position on the board of NTNUI Dans? We are currently looking for a new education manager, cashier and web manager! Fill out this form to apply: https://forms.gle/aqb1MzWaMJLXo84e8

Hope to see you there!

Retningslinjer for NTNUI Dans høsten 2021

Retningslinjer for NTNUI Dans høsten 2021

Rask oversikt over påmelding/Quick overview of registration


Generelle retningslinjer for NTNUI Dans
NTNUI Dans består av tre seksjoner: Pardans, Pole & Aerials og Scenisk, street og kommersiell. Alle seksjonene har separate påmeldinger. Mer informasjon om hver påmelding er lengre nede i skrivet. 

Kriterier for å bli medlem
Alle som er medlem i NTNUI kan bli med i Dans. For å bli med i NTNUI må man enten være student ved NTNU eller ha et uavbrutt medlemskap ved NTNUI. Det vil si at dersom man hvert år har fornyet medlemskapet i NTNUI, så kan man fortsatt være medlem etter endt studie.

Betaling
Ved mottakelse av plass på klasse må betaling av medlemskap være gjennomført innen 48 timer. Prisen for Dans-medlemskap for skoleåret 21/22 er 600 kr, og gjennomføres på ntnuidans.no/profil/betaling. NTNUI-kontigent må også kjøpes og koster 550 kr for et helt år. Dette kjøpes gjennom Sit (se https://ntnui.no/blimedlem/). For seksjonen Pardans, må man også ha Sit-medlemskap, fordi klassene blir gjennomført på Gløshaugen Idrettsbygg. Sjekk timeplanen for de ulike stilene, for å sjekke hvor klassen holdes. 

Medlemskap 
Medlemskap må registreres. Dette gjøres gjennom denne linken: https://forms.gle/xz7Vr56sm4smX45p9

Dette må gjennomføres for å være fullverdige medlemmer. Etter gjennomført registrering og betaling vil en motta et danseoblat fra sin instruktør. Danseoblatet gir adgang til alle NTNUI Dans sine aktiviteter på tvers av seksjoner og dansestilene, med forbehold om plass- og nivåbegrensninger.

Refusjon
Vi refunderer kun betaling som er gjort via våre nettsider, og dermed ikke ved kontant betaling. Søknad om refusjon sendes inn her: https://forms.gle/MpzPWu9QurRywUPA7

Vi kan refundere medlemsavgiften ved tre tilfeller:

1. Du har ikke fått plass på adgangsbetinget klasse
Refusjon av medlemskap blir innvilget hvis du ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Dette betyr at du kan du få refundert beløpet, hvis du to uker etter påmeldingen fortsatt ikke har fått plass på noen klasser. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å gi fra deg plassen på klassen. På høsten kan du få refundert hele årskontigenten, mens du på våren bare kan få refundert beløp tilsvarende et halvt års medlemskap.

2. Du er fysisk ‘hindret’ fra å kunne delta
Sykdom og skader som er til hinder for deltagelse på kurs, vil godkjennes som refusjonsgrunnlag, men bare ved dokumentasjon. 

3. Utvekslingstudenter
Utvekslingsstudenter kan søke om refusjon for halve medlemsavgiften før 1. februar. De må da fremvise dokumentasjon for at de bare skal studere ved NTNU på høstsemesteret. 

På grunn av usikkerhet rundt Covid-19, ber vi våre elever om å ha forståelse dersom deler av semesteret ikke skulle bli gjennomført. Vi ønsker å tilrettelegge for aktivitet på best mulig måte i henhold til nasjonale og lokale smitteverntiltak. Dermed setter vi pris på om refusjoner vurderes i hensyn til situasjonen.

Bilder og publisering
Gjennom semesteret publiserer vi bilder og videoer ut på våre sosiale medier. Under påmeldingsprosessen og medlemsregistrering blir det spurt om du aksepterer at vi tar bilder og publiserer de. Dersom du samtykker til dette vil det gjelde følgende punkter:

 • Godkjenner at bilder blir publisert på vår nettside, sosiale medier og annen publikasjon. 
 • Lagring av bilder og videoer på våre servere. 

Selv om man samtykker, vil det være mulighet å kontakte oss dersom du ønsker at bilde/video skal fjernes fra våre kanaler. Bilder og videoer vil forøvrig bare bli brukt til promotering og rekrutteringsformål.

Covid-19
Det er antibac tilgjengelig ved alle saler, som vi krever at alle tar i bruk ved ankomst til studioet. Ved potensiell smitte vil vi informere klassen om dette. Dersom du er smittet eller tror det er mulighet for at du er smittet, vennligst ta kontakt fortest mulig på dans-medlem@ntnui.no. Alle medlemmer blir registrert på timen, så vi vil alltid ha kontroll over hvem som har vært på klassen eller ikke. 

Som resten av samfunnet må vi følge retningslinjene som kommunen og myndighetene kommer med. På bakgrunn av dette kan det forekomme endringer gjennom semesteret, som er utenfor vår kontroll. 

Påmelding til prøveuker
Hver seksjon har sin egen påmelding til prøveukene, se informasjonen som gjelder deg under riktig seksjon. 

 

General guidelines for NTNUI Dance
NTNUI Dance consists of three sections: Pardans (Couple Dance), Pole & Aerials and Scenisk, street og kommersiell (Scenic, Street and Commercial). All sections have separate registrations. More information about each registration is further down.

Criteria for becoming a member
Everyone who is a member of NTNUI can join Dans. To join NTNUI, you must either be a student at NTNU or have an uninterrupted membership at NTNUI. This means that if you have renewed your membership in NTNUI every year, you can still be a member after completing your studies.

Payment
When you get a spot in a class confirmed, the payment of membership must be completed within 48 hours. The price for membership for the school year 21/22 is NOK 600, and is bought at ntnuidans.no/profil/betaling. NTNUI contingent must also be purchased and costs NOK 550 for a whole year. This is purchased through Sit (more info at https://ntnui.no/join/). For the Pardans section, you must also have a Sit membership, because the classes are held at Gløshaugen Idrettsbygg. Check the timetable for the different styles, to see where the class is held.

Membership
Membership must be registered. This is done through this link: https://forms.gle/xz7Vr56sm4smX45p9

This must be done in order to be a full member. After registration and payment, you will receive a dance oblate from your instructor. This provides access to all NTNUI Dans' activities across sections and dance styles, subject to space and level restrictions.

Refund
We only refund payments made via our website, and thus not by cash payment. Application for refund is submitted here: https://forms.gle/MpzPWu9QurRywUPA7

We can refund the membership fee in three cases:

1. You have not been given a place in the admission-required class.
Refunds of membership will be granted if you are not allocated a place in any of the classes you sign up for. This means that if you, two weeks after the registration, have still not got a place in any classes, you can get a refund. The amount is NOT refundable if you choose to give your place in the class. In the autumn you can get a refund of the entire annual membership fee, while in the spring you can only get a refund of the equivalent of six months' membership.

2. You are physically 'prevented' from participating
Illness and injuries that prevent participation in courses will be approved as a basis for reimbursement, but only by documentation.

3. Exchange students
Exchange students can apply for a refund for half the membership fee before 1 February. They must then present documentation that they will only study at NTNU in the autumn semester.

Due to uncertainty regarding Covid-19, we ask our students to be understanding if parts of the semester should not be completed. We want to facilitate activity in the best possible way in accordance with national and local infection control measures. Thus, we appreciate whether refunds are considered in view of the situation.

Photos and publishing
Throughout the semester, we publish photos and videos on our social media. During the registration process and member registration, you will be asked if you accept that we take photos and publish them. If you agree to this, you agree for us to:

 • Publish photos on our website, social media and other publications. 
 • Store the photos and videos on our servers. 

Even if one agrees, it will be possible to contact us if you want the image / video to be removed from our channels. Images and videos will otherwise only be used for promotion and recruitment purposes.

Covid-19
There is antibac available at all halls, which we require everyone to use on arrival at the studio. In the event of a potential infection, we will inform the class about this. If you are infected or think there is a possibility that you are infected, please contact as soon as possible: dans-medlem@ntnui.no. All members are registered for the class, so through this we will always have control over who has been to the class or not.

Like the rest of society, we must follow the guidelines that the municipality and the authorities come up with. Based on this, there may be changes throughout the semester, which are out of our control.

Registration for trial weeks
Each section has its own registration for the trial weeks, see the information that applies to you under the correct section.
 

Spesifikke retningslinjer for Pardans

Påmelding
Påmelding: fredag 10. september kl.17.30 via Påmeldingsskjema som legges ut på facebooksiden til NTNUI Dans
Prøveuker: 27. august 12:30. via Påmelding prøveuker som legges ut på facebooksiden til NTNUI Dans
Det er lov å melde seg på så mange kurs man vil. 

Covid-19-regler
Vi kommer til å undervise timer med kontakt såfremt det ikke kommer noen nye retningslinjer som tilsier at vi ikke kan ha det. For å unngå kontakt med for mange ønsker vi ikke at alle skal rullere partnere med hverandre på kurset. De som ønsker kan danne seg mindre grupper som rullerer seg imellom for økt læringsutbytte en time. Nye grupper kan dannes neste time. Instruktører kan ha kontakt med elevene dersom både instruktør og elev er komfortabel med det. Dersom et spørsmål kan besvares uten kontakt skal dette forsøkes før kontakt benyttes. 

Sosialdans: De som møter opp på sosialdans tar selv ansvar for hvem de ønsker å danse med. Her kan alle i utgangspunktet danse med hverandre, men dersom man ønsker å begrense sosiale nærkontakter må man selv ta ansvar for dette. 

Bruk antibac/vask hendene mellom hver gang du bytter partner samt før og etter timen. Ikke møt opp hvis du er syk eller i karantene. Hvis du får påvist korona og har vært på time, send en mail til dans-medlem@ntnui.no.

Specific guidelines for Pardans

Registration
Registration: Friday 10 September at 5.30 pm via the registration forms which is posted to the NTNUI Dans facebook page
Trial weeks: 27 August 12:30 at Registration for trial weeks which is posted to the NTNUI Dans facebook page
You can sign up for as many courses as you want.

Covid-19 rules
We will teach classes with contact if there are no new guidelines that indicate that we can’t. To avoid contact with too many, we do not want everyone to change partners with each other on the course. Those who wish can form smaller groups that change between them for increased learning benefits for one class. New groups can be formed the next class. Instructors can have contact with the students if both the instructor and the student are comfortable with it. If a question can be answered without contact, this must be tried before contact is used.

Social dance: Those who attend social dance take responsibility for who they want to dance with. Here, everyone can dance with each other, but if you want to limit social close contacts, you must take responsibility for this.

Use antibac / wash your hands between each time you change partners and before and after class. Do not show up if you are ill or in quarantine. If you are diagnosed with corona and have been to class, send an email to dans-medlem@ntnui.no.

Spesifikke retningslinjer for Pole & Aerials

Påmelding
Påmelding til prøveuke for pole dance vil skje 27.August via google skjema, dette vil bli postet på NTNUi Dans sin facebookside og i et arrangement som vil bli opprettet. Linken vil åpne 12:15. Prøvetimer i poledance (google.com)

Påmelding til semesteret: fredag 10. september kl. 17.15, gjelder for Pole, Hoops og Silks
Påmeldingen vil skje gjennom et Google Skjema. Dette legges ut på vår facebookgruppe NTNUI Dans Poledance, https://www.facebook.com/groups/228985490643131/
Alle danseklassene varer 1 time utenom N3 som varer 1 time og 15 minutter. 

 • Man kan kun melde seg på ett kurs innen hver stil, altså ikke flere nivåer eller A og B i samme stil
 • For å melde seg på et kurs med høyere nivå enn intro må man ha gradert. 

Det vil være mulig å gradere før semesteret om man har hatt undervisning tidligere. Linken til påmelding vil bli lagt ut på vår facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/228985490643131/. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål angående gradering (dans-poleogaerials@ntnui.no).

Covid-19-regler:

 • Det er ikke tillatt med personlige kluter 
 • Alle elevene vasker stangen med sprit og klut de får utdelt, før og etter timen 
 • Det er ikke lov til å oppholde seg i danselokalet før eller etter timen. Elevene blir sluppet inn i bygget av instruktør like før timen starter. 

Specific guidelines for Pole & Aerials

Registration

Registration for the rehearsal week for pole dance will take place on August 27 via google form. The form will be posted on NTNUi Dans' facebook page and in an event that will be created. The link will open at 12:15:  Trials weeks pole dance

Registration for the semester: Friday 10 September at 17.15, applies to Pole, Hoops and Silks
The registration will take place through a Google Form. This is posted on our facebook group NTNUI Dans Poledance, https://www.facebook.com/groups/228985490643131/
All dance classes last 1 hour except N3 which lasts 1 hour and 15 minutes.

 • You can only sign up for one course within each style, ie not several levels or A and B in the same style
 • To enroll in a course with a higher level than intro, you must have graduated.

It will be possible to graduate before the semester if you have had teaching before. The link to registration will be posted on our facebook group https://www.facebook.com/groups/228985490643131/. Feel free to contact us if you have questions regarding grading (dans-poleogaerials@ntnui.no).

Covid-19 rules:

 • Personal cloths are not allowed
 • All students wash the pole with disinfectant and cloth they are given, before and after class
 • It is not allowed to stay in the dance hall before or after class. The students are let into the building by the instructor just before the class starts.

 

Spesifikke retningslinjer for Scenisk, street og kommersiell 

Påmelding
Påmelding til ordinære klasser: fredag 10. september kl. 17.00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
Påmelding til prøveuker: fredag 27. august kl. 12:00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
Alle danseklasser varer 1 time og 15 minutter. 

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via systemet da disse klassene har egne opptaksprøver under prøveukene. Påmelding til avansert-audition skjer via denne linken: https://forms.gle/ev5hHtiiVU6hXLyUA

Det er ikke mulig å delta på flere nivåer innen samme stil. Du kan melde deg på flere nivåer, men da vil du kun bli tildelt plass på det laveste nivået det er ledig plass på. 

Det er ikke mulig å delta på både hip hop nybegynner A og B og moderne nybegynner A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass på én av klassene. 

Covid-19-regler

 • Det er ikke lov til å oppholde seg i danselokalet før eller etter timen. Elevene blir sluppet inn i bygget av instruktør like før timen starter.
 • Det skal holdes god avstand før, under og etter timen. Det er satt opp avstandsmarkører på gulvet i dansesalen - disse skal alle forholde seg til slik at det er enklere å holde riktig avstand.

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til pamelding.dans.ssk@gmail.com.

Øvrige spørsmål sendes til dans-ssk@ntnui.no

Specific guidelines for Scenisk, street og kommersiell

Registration
Registration for ordinary classes: Friday 10 September at 17.00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
Registration for trial weeks: Friday 27 August at 12:00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
All dance classes last 1 hour and 15 minutes.

It is not possible to register for classes for the advanced level via the system as these classes have their own entrance exams during the test weeks. Registration for the advanced audition takes place via this link: https://forms.gle/ev5hHtiiVU6hXLyUA

It is not possible to participate in several levels within the same style. You can sign up for several levels, but then you will only be allocated a place at the lowest level where there is free space.

It is not possible to participate in both hip hop beginner A and B and modern beginner A and B. You can sign up for both classes, but then you will only be allocated a place in one of the classes.

Covid-19 rules

 • It is not allowed to stay in the dance hall before or after class. The students are let into the building by the instructor just before the class starts.
 • A good distance must be kept before, during and after class. Distance markers have been set up on the floor in the dance hall - these should all be dealt with so that it is easier to keep the correct distance.

All inquiries regarding registration are sent to pamelding.dans.ssk@gmail.com.

Other questions are sent to dans-ssk@ntnui.no.