Retningslinjer for ordinær påmelding, høst 2023

Retningslinjer for ordinær påmelding, høst 2023

Oppdaterte retningslinjer for NTNUI Dans høsten 2023

På dokumentets første side finner du retningslinjer for påmelding til NTNUI Dans høsten 2023. Les nøye gjennom både de generelle retningslinjene og de spesifikke retningslinjene for seksjonen(e) (lenger ned i dokumentet) du hører til i god tid før påmelding. Sjekk også at du får logget deg inn på brukeren din på pamelding.ntnuidans.no før påmeldingen! Vi har oppsummert de viktigste punktene på første side, mer utfyllende informasjon finner du lenger ned i dokumentet. 

In this document you will find guidelines for NTNUI Dance in the fall of 2023, also in English. Carefully read both the general guidelines and the specific guidelines for the section(s) (further down in the document) you belong to well in advance of registration. Also check in advance that you are able to log into your user at pamelding.ntnuidans.no! We have summed up the most important elements on the first page. Supplementary information will be found further down in this document. 

 

Rask oversikt over påmelding / Quick overview of registration

I år bruker alle seksjonene samme påmeldingssystem. Du skal ikke betale danseavgiften og NTNUI medlemskap før etter du har fått bekreftet at du har fått plass på en av våre klasser. I feltet for kvitteringskode på pamelding.ntnuidans.no skriver du #0. Dersom du oppretter bruker med studentmailen din så bruk riktig mail, @stud.ntnu.no og ikke @ntnu.no for studenter.

We are using the same registration system for all sections of NTNUI Dans: http://pamelding.ntnuidans.no/. You do not have to pay the dance fee and NTNUI membership until after you have gotten confirmation that you have recieved a spot in our classes! Write #0 where the receipt code is requested. If you are creating an account with your student mail, make sure to use a valid mail. It is @stud.ntnu.no and not @ntnu.no for students. 

Merk! De forskjellige seksjonene har påmelding samme dato, men til ulike klokkeslett, se tabellen under for hvilket tidspunkt de ulike seksjonene har påmelding.

NB! The different sections open their registrations at the same date, but at different times. See the table below for the specific time for each section.  

Når? / When? 
8 september
Scenisk, street og kommersiell kl. 17:00
Pole & Aerials kl. 18:00
Pardans kl. 19:00
Hvor? / Where? http://pamelding.ntnuidans.no
Kontakt / Contact dans-medlem@ntnui.no
Betaling / Payment http://ntnuidans.no

Betaling/Payment

Du må betale to avgifter*: / You need to pay two fees*:

1)    Dansekontingent / Dance fee. Pris for H23 350,- Denne avgiften trenger du ikke å betale før etter du har fått bekreftet plass. Betalingen gjøres via våre nettsider https://ntnuidans.no/
// Price for the fall semester is 350,-. Don’t pay this fee until after you have gotten confirmation that you have received a spot. Pay via our webpage https://ntnuidans.no/

2)    NTNUI-medlemsskap / Membership in NTNUI. Pris for et helt år: 550,-.  Hvis du allerede har betalt dette, se bort i fra dette punktet. Du trenger ikke å betale denne før du har fått bekreftet plass. Se mer på https://ntnui.no/blimedlem/ //Price for a year: 550,-. If you already have paid this, you can ignore this. You do not need to pay until after you´ve received a spot. For more information: https://ntnui.no/blimedlem/.  

* Obs! Klasser som holdes på Sit sine lokaler krever Sit medlemskap.  / * Nb! Classes held at Sit locations needs Sit membership to join

 

Medlemsregistrering / Membership registration

Du må medlemsregistrere deg to steder: / You need to register your membership two places:

 1. Registrer ditt medlemsskap hos NTNUI Dans etter du har fått plass på klasse, og etter at du har betalt dansekontingenten: https://forms.gle/WpwVqt6rDPFjVbXx9
  / Register your membership after you have received a confirmation of your spot on class, and after you have paid the dance fee: https://forms.gle/WpwVqt6rDPFjVbXx9 

 2. Du må medlemsregistrere deg inne på medlem.ntnui.no i gruppen “Dans”, eventuelt fornye ditt gruppemedlemskap på denne siden. Dette er slik at vi har en oversikt over hvem som har betalt NTNUI-avgiften sin. / You need to go to medlem.ntnui.no and apply for a membership with the group “Dans”, or if you already are in the group you will need to renew your membership at the same website. This is for us to keep track of who has paid their NTNUI membership.

 

Generelle retningslinjer for NTNUI Dans

NTNUI Dans består av tre seksjoner: Pardans, Pole & Aerials og Scenisk, street og kommersiell. Alle seksjonene har separate påmeldinger. Mer informasjon om hver påmelding er lengre nede i skrivet. 

Kriterier for å bli medlem
Alle som er medlem i NTNUI kan bli med i Dans. For å bli med i NTNUI må man enten være student ved NTNU eller ha et uavbrutt medlemskap ved NTNUI. Det vil si at dersom man hvert år har fornyet medlemskapet i NTNUI, så kan man fortsatt være medlem etter endt studie.

Medlemskap
Du må medlemsregistrere deg hos NTNUI Dans, og hos NTNUI etter du har betalt dansekontingent og NTNUI medlemskap:

Link til NTNUI Dans: https://forms.gle/WpwVqt6rDPFjVbXx9 

Link til NTNUI: https://medlem.ntnui.no/ 

Dette må gjøres for å være fullverdige medlemmer. Medlemsavgiften gir adgang til alle NTNUI Dans sine aktiviteter på tvers av seksjoner og dansestilene, med forbehold om plass- og nivåbegrensninger. Vi er pålagt å sende våre medlemstall til Norges Danseforbund.

Refusjon
Vi refunderer kun betaling som er gjort via våre nettsider, og dermed ikke ved kontant betaling. Søknad om refusjon sendes inn her: https://forms.gle/ZqbPgRdJ348CvJvPA  

 Vi kan refundere medlemsavgiften ved to tilfeller:

 1. Du har ikke fått plass på adgangsbetinget klasse
  Refusjon av medlemskap blir innvilget hvis du ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Dette betyr at du kan du få refundert beløpet, hvis du to uker etter påmeldingen fortsatt ikke har fått plass på noen klasser. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å gi fra deg plassen på klassen.
   

 1. Du er fysisk ‘hindret’ fra å kunne delta
  Sykdom og skader som er til hinder for deltagelse på kurs, vil godkjennes som refusjonsgrunnlag, men bare ved dokumentasjon.
   

Bilder og publisering
Gjennom semesteret publiserer vi bilder og videoer ut på våre sosiale medier. Under påmeldingsprosessen og medlemsregistrering blir det spurt om du aksepterer at vi tar bilder og publiserer de. Dersom du samtykker til dette vil det gjelde følgende punkter:

 • Godkjenner at bilder blir publisert på vår nettside, sosiale medier og annen publikasjon. 

 • Lagring av bilder og videoer på våre servere.

Selv om man samtykker, vil det være mulighet å kontakte oss dersom du ønsker at bilde/video skal fjernes fra våre kanaler. Bilder og videoer vil forøvrig bare bli brukt til promotering og rekrutteringsformål. 

 

Oppsummering

 • Påmelding 8 september 2023 på http://pamelding.ntnuidans.no/. Klokken 1700 for SSK, klokken 1800 for Pole & Aerials, kl. 1900 for pardans.

 • Dansekontingent på 350,- for høstsemesteret betales inne på din profil på https://ntnuidans.no/.

 • NTNUI-kontingent på 550,- for et helt år må betales på https://ntnui.no/blimedlem/ eller i resepsjonen til SiT på Gløshaugen, Dragvoll eller Portalen. 

 • Når du har betalt dansekontingent må du meldemsregistrere deg på denne linken: https://forms.gle/WpwVqt6rDPFjVbXx9 og på https://medlem.ntnui.no/ (her skal du enten søke om medlemsakp i gruppen “Dans” eller fornye ditt allerede eksisterende medlemskap). 

 • Du kan søke om refusjon i henhold til de retningslinjene som er beskrevet i kapitlet om refusjon. Bruk denne linken: https://forms.gle/ZqbPgRdJ348CvJvPA 

 • I medlemsregistreringen må du oppgi om du ønsker eller ikke ønsker å bli tatt bilde av i forbindelse med NTNUI Dans, og om NTNUI Dans kan bruke disse bildene.

 

Spesifikke retningslinjer for Pardans

Påmelding
Påmelding: fredag 8. september kl.19:00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
OBS. Under påmeldingen bes det om kvitteringskode. Dersom du ikke har, skriv #0.

Det er lov å melde seg på så mange kurs og nivåer man vil.
Dersom du melder deg på etter søndag 10. september, send en mail til dans-pardans@ntnui.no for å gjøre oss oppmerksomme på at du er påmeldt.

Tips venner om kursene:
Vi oppfordrer deg til å tipse venner om å melde seg på kursene! Ofte har vi litt få leaders, så tips en som vil danse lead :) Husk at også de må melde seg på.

Kontakt oss: 

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til dans-medlem@ntnui.no
Øvrige spørsmål sendes til dans-pardans@ntnui.no.

 

Spesifikke retningslinjer for Pole & Aerials

Påmelding
Påmelding til ordinære klasser: fredag 8. september kl. 18.00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
OBS. Under påmeldingen bes det om kvitteringskode. Dersom du ikke har, skriv #0.

Alle nybegynnerklassene og Litt øvet klassene varer 1 time. Øvet og avansert i pole varer 1 time og 15 minutter. 

I Aerials varer alle klassene 1 time.

●    Man kan kun melde seg på ett kurs innen hver stil, altså ikke flere nivåer eller A og B i samme stil.

●      For å melde seg på et kurs med høyere nivå enn nybegynner må man ha gradert.

Gradering blir gjennomført på slutten av hvert semester og under prøveukene før hvert semester.

For å kunne delta på Heels-klassen må man ha gått minst ett semester på Pole fra tidligere. En kan fint være Nybegynner-elev og delta så lenge man har deltatt på Nybegynner ett semester fra før. 

Kontakt oss: 

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til dans-medlem@ntnui.no
Øvrige spørsmål sendes til dans-poleogaerials@ntnui.no 

 

Spesifikke retningslinjer for Scenisk, street og kommersiell

Påmelding
Påmelding til ordinære klasser: fredag 8. september  kl. 17.00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
OBS. Under påmeldingen bes det om kvitteringskode. Dersom du ikke har, skriv #0. 

Alle danseklasser varer 1 time og 30 minutter. 

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via systemet da disse klassene har hatt egne opptaksprøver under prøveukene.

Generelle regler gjennom semesteret
Det er ikke mulig å delta på flere nivåer innen samme stil. Du kan melde deg på flere nivåer, men da vil du kun bli tildelt plass på det laveste nivået det er ledig plass på.

Det vil være fraværsreglement på alle klasser. Den generelle regelen er at man kan være borte maks tre ganger.

Show

I år blir det Samfundsshow! Ikke alle partier er med på show. I påmeldingen og i timeplanene tydeliggjøres det hvilke partier som er med på show.

 Kontakt oss

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til dans-medlem@ntnui.no
Øvrige spørsmål sendes til dans-ssk@ntnui.no.

 

General guidelines for NTNUI Dance

NTNUI Dance consists of three sections: Pardans (Couple Dance), Pole & Aerials and Scenisk, street og kommersiell (Scenic, Street and Commercial). All sections have separate registrations. More information about each registration is further down. 

Criteria for becoming a member

Everyone who is a member of NTNUI can join Dans. To join NTNUI, you must either be a student at NTNU or have an uninterrupted membership at NTNUI. This means that if you have renewed your membership in NTNUI every year, you can still be a member after completing your studies.

Membership

You have to register as a member in this link for NTNUI Dans: https://forms.gle/WpwVqt6rDPFjVbXx9  

Register in this link for NTNUI: https://medlem.ntnui.no/ . Apply to become a member of the group “Dans” or renew your already existing membership. 

This must be done in order to be a full member. After registration and payment, you have access to all NTNUI Dans' activities across sections and dance styles, subject to space and level restrictions. We are obligated to send our number of members to the Norwegian confederation of Dance (Norges Danseforbund). 

Refund

We only refund payments made via our website, and thus not by cash payment. Application for refund is submitted here: https://forms.gle/ZqbPgRdJ348CvJvPA 

 We can refund the membership fee in two cases:

 1. You have not been given a place in the admission-required class.
  Refunds of membership will be granted if you are not allocated a place in any of the classes you sign up for. This means that if you, two weeks after the registration, have still not got a place in any classes, you can get a refund. The amount is NOT refundable if you choose to give your place in the class. 

 1. You are physically 'prevented' from participating
  Illness and injuries that prevent participation in courses will be approved as a basis for reimbursement, but only by documentation.

 Photos and publishing
Throughout the semester, we publish photos and videos on our social media. During the registration process and member registration, you will be asked if you accept that we take photos and publish them. If you agree to this, you agree for us to: 

 • Publish photos on our website, social media and other publications.

 • Store the photos and videos on our servers. 

Even if one agrees, it will be possible to contact us if you want the image / video to be removed from our channels. Images and videos will otherwise only be used for promotion and recruitment purposes.

 

Summary

 • Sign-up for all classes the 8th of september. 1700 for SSK, 1800 for Pole & Aerials, 1900 for Couples dances(pardans). On this link: http://pamelding.ntnuidans.no/

 • Dance fee is 350,- for the fall semester. You have to pay this on your profile on https://ntnuidans.no/

 • NTNUI-fee 550,- for a full year has to be paid on på https://ntnui.no/blimedlem/, or in the reception of SiT in Gløshaugen, Portalen or Dragvoll. Check if your SiT gym membership includes the NTNUI fee. 

 • When you have paid the dance fee, register in this link: https://forms.gle/WpwVqt6rDPFjVbXx9  and on https://medlem.ntnui.no/ 

 • You can apply for a refund according to the guidelines described over in this document. Use this link: https://forms.gle/ZqbPgRdJ348CvJvPA 

 • In the member registration, you have to agree or disagree to being photographed. These photographs will potentially be used by NTNUI Dans.

 

Specific guidelines for Pardans

Registration
Registration: Friday 8th of September 19:00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
NOTE. During registration, a receipt code is requested. If you have not type # 0.

You can sign up for as many courses as you want. 

If you register after Sunday 10th of September, send an email to dans-pardans@ntnui.no, to make us aware of your registration. 

Tip a friend:
We encourage you to tip friends about our classes! We often have few leaders, so feel free to tell someone who wants to dance lead about our classes:) Remember that they have to register as well.

Contact us:

Questions regarding registration are sent to dans-medlem@ntnui.no. Other questions regarding Pardans are sent to dans-pardans@ntnui.no

 

Specific guidelines for Pole & Aerials

Registration
Registration: Friday 8th of September at 18:00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
NOTE. During registration, a receipt code is requested. If you have not type # 0. 

All beginner and intermediate (Litt øvet) classes last 1 hour. Intermediate + (øvet) and advanced (avansert)  in pole lasts 1 hour and 15 minutes. In aerials, all classes last 1 hour.

You can only sign up for one class within each style, i.e. not several levels or A and B in the same style. To enroll in a course with a higher level than beginner, you must have passed the grading.

Gradings are held at the end of each semester and during trial weeks before each semester.

To join the heels class you need to previously have completed one semester of pole. Meaning you have had at least one semester on our beginner class. You can still be in beginner level the same semester as heels as long as you have participated in the beginner course earlier.

Contact us:

Questions regarding registration are sent to dans-medlem@ntnui.no. Feel free to contact us at dans-poleogaerials@ntnui.no

 

Specific guidelines for Scenisk, street og kommersiell

Registration
Registration for ordinary classes: Friday 8th of September at 17.00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
NOTE. During registration, a receipt code is requested. If you have not type # 0.

 All dance classes last 1 hour and 30 minutes.

It is not possible to register for classes for the advanced level via the system as these classes have their own entrance exams during the test weeks.

General rules throughout the semester
It is not possible to participate in several levels within the same style. You can sign up for several levels, but then you will only be allocated a place at the lowest level where there is free space.

There is a maximum limit for absence (maximum three classes missed as a general rule) for all classes.

Dance show
We are planning to do our yearly show at Samfundet this semester. Not all classes will be a part of the show. It will be made clear which classes are part of the show in the time table and in the sign up.

Contact us: 

All inquiries regarding registration are sent to dans-medlem@ntnui.no .Other questions are sent to dans-ssk@ntnui.no

Avansert Audition SSK høst 2023/Advanced Audition SSK fall 2023

Avansert Audition SSK høst 2023/Advanced Audition SSK fall 2023

Har DU lyst til å danse i et av avansertpartiene i seksjonen for Scenisk, street og kommersiell i NTNUI Dans?
Her kan du danse sammen med en god gjeng med andre dyktige dansere og jobbe sammen med engasjerte instruktører!
Høres det fristende ut? Kom på audition!
I år tilbyr vi avansert nivå i: Ballett, jazz, moderne, hip hop og girlystyle! Du kan søke så mange stiler du vil.

Søknadsfrist: 27.august kl. 18:00

Fyll ut dette skjemaet for påmelding: https://forms.gle/j8veriAguCakGgCZ6

 

Audition vil holdes i uke 35 og 36, i timens ordinære saltid om ikke annet opplyses. Du vil motta info om oppmøtetidspunkt over e-post etter påmelding. Møt opp senest 15 min før timen.
Vi håper å se deg der og gleder oss til å danse med deg!

 

//English//
Do YOU want to take an advanced class in the Scenic, Street and Commercial section of NTNUI Dance?
This is an opportunity to challenge yourself in a high pace environment and work with other engaged dancers and instructors!
This term we are offering advanced classes in: Ballet, jazz, modern, hip hop and girlystyle! You can apply for as many styles as you want.

Deadline for applications: Sunday 27th of August, 18:00

Apply here: https://forms.gle/j8veriAguCakGgCZ6

Auditions will be held in week 35 and 36 , and you will receive an email containing the time and place of the audition after filling out the application form. Meet up 15 minutes beforehand at the latest!
We hope to see you there and look forward to dancing with you!

Foto: Leonie Richarz/NTNUI Blits

Prøveuker høsten 2023 // Trial weeks fall 2023

Prøveuker høsten 2023 // Trial weeks fall 2023

NTNUI Dans arrangerer prøveuker i uke 35 og 36! 
For seksjon for scenisk, street og kommersiell og seksjon for Pole & Aerials starter påmeldingen fredag 25. august. Seksjon for pardans krever ingen påmelding til prøveukene, her kan du bare møte opp og riste løs!

For SSK starter påmeldingen kl. 17:00 inne på https://pamelding.ntnuidans.no/. Her kan det være lurt å ha laget en bruker på forhånd. Under påmeldingen skriver du #0 i feltet for kvitteringskode. 

Seksjon for Pole & Aerials bruker samme nettside som SSK for påmelding, og påmeldingen åpner klokken 18:00. 
OBS: Du må bla deg forbi SSK-klassene i lista inne på påmeldingssiden. Pole-klassene ligger nederst. 
Pole & Aerials har bare prøvetimer på nybegynnernivå, da det kreves gradering for å delta på de høyere nivåene. 

Du vil bare bli tildelt plass på klasse i én av ukene, altså enten uke 35 eller uke 36. Vi sender ut mail for å bekrefte at du har fått plass. Vi kan ikke garantere at alle klassene man skal prøve ut faller innenfor samme uke, så sjekk mailen nøye for hvilken dato du skal møte opp på de forskjellige klassene.

For timeplan, se NTNUI Dans på Facebook og Instagram. Om du har fått plass på prøveukene, men ikke kan dukke opp, send en mail til dans-pamelding@ntnui.no.

// English//

Trial weeks for NTNUI Dans, week 35 and 36! 

On Friday the 25th of August, there will be a sign up for the section for Scenic, Street and Commercial dance and for the section for Pole & Aerials. Section for couples dances does not require sign up. 

For SSK (scenic, street and commercial), the sign up starts at 17:00 at https://pamelding.ntnuidans.no/. Make a user in advance. Write #0 where you are supposed to write the receipt code (kvitteringskode). 

Pole & Aerials will use the same webpage as SSK for sign-up, and this opens at 18:00. OBS: You will have to scroll past the SSK-classes on the web page in order to find the Pole & Aerials classes. 
Pole & Aerials only have trial weeks for beginner levels. Higher levels require grading. 

You will be offered a spot in one class, in either week 35 or 36. We will send an email confirming that you have received a spot. We cannot guarantee that all of the classes you try out are within the same week of the trial weeks.

For the timetable, check NTNUI Dans on Facebook and Instagram. If you receive a spot, but can’t make it, send an email to dans-pamelding@ntnui.no

Rent Idrettslag

Rent Idrettslag

Rent idrettslag

Som Rent Idrettslag har vi et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger. Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets handlingsplan og jobbe for et sundt og dopingfritt miljø.

Idrettslagets handlingsplan inkluderer blant annet følgende tiltak:

 1. Publisere informasjon på nettsiden / sosiale medier
 2. Henge opp rent IL-plakat i lokalene

Mer informasjon om Rent Idrettslag finner du på Norges Idrettsforbund.

Vi søker Eventansvarlig!

Vi søker Eventansvarlig!

NTNUI Dans drives 100% av frivillige og er avhengige av disse for å kunne drifte og opprettholde det tilbudet vi har i dag. For fortsette å gjøre dette trenger vi en engasjert Eventansvarlig

Eventansvarlig har ansvar for å koordinere og følge opp arrangement for hele dans og på tvers av seksjoner. Du vil ha ansvar for gjennomføring av forskjellige arrangement både internt for instruktører og frivillige og eksternt gjennom semesteret. Dette kan være arrangementer som samling før Gudenes Natteliv, Aftershow, arrangement i forbindelse med 17. mai, oppstartsmøter, instruktørfester og Generalforsamling for Dans. Utover dette åpner vervet for å kunne lage nye eventer og større arrangement slik man selv ser behov og ønsker. 

Som styremedlem i NTNUI Dans får du

 • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
 • Prioritet på kurs med plassbegrensning og påmelding
 • Delta på sosiale eventer med styret og resten av gruppa
 • God erfaring og læring
 • Et godt tilskudd på CV’en

Høres dette ut som noe for deg eller har du spørsmål rundt vervet? 
Send en mail til dans-leder@ntnui.no 

Nye styremedlemmer søkes!

Nye styremedlemmer søkes!

NTNUI Dans drives 100% av frivillige og er avhengige av disse for å kunne drifte og opprettholde det tilbudet vi har i dag. For fortsette å gjøre dette trenger vi dyktige og engasjerte mennesker som alle kan bidra på sine måter. Under generalforsamlingen 11. februar 2023 skal vi velge nytt stye og vi er på utkikk etter nye styremedlemmer som kan hjelpe oss til å gjøre Dans til den beste gruppa i NTNUI!

Det vi trenger mest er:

 • Utdanning- og instruktøransvarlig
 • Medlemsansvarlig

Men du kan også søke på andre verv i styret om du ønsker det eller om du har noe annet enn det som er listet over som du ønsker å bidra med, ikke nøl med å ta kontakt!
(Du kan lese mer om de ulike vervene og ansvarsområdene under)

Som styremedlem i NTNUI Dans får du 

 • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
 • Prioritet på kurs med plassbegrensning og påmelding
 • Delta på sosiale eventer med styret og resten av gruppa
 • God erfaring og læring
 • Et godt tilskudd på CV’en

Vår Utdanning- og instruktøransvarlig har ansvar for oppfølging av våre instrutkurer og organisere NTNUI Dans sitt kurstilbud for egne trenere og instruktører. Dette innebærer å finne kursholdere og organisere kurs. Du må opprettholde god dialog med instruktører og gruppeledere om hvilke behov vi har, samt ha oversikt over påmelding og informasjonsflyt ut til instruktørene våre. I tillegg vil du ha ansvar for oppdatering av tilganger og kontrakter for instruktørene våre. Her må du trives med å arbeide strukturert og sammen med andre, samt søke kunnskap om utanningskrav for den norske treneren og finne løsninger som skaper et tilrettelagt opplegg for våre trenere. Trenererfaring og kjennskap til hvordan norsk idrett er organisert er et pluss, men ikke et krav.

Medlemsansvarlig er ansvarlig for NTNUI Dans sine medlemmer. Du vil ha ansvar for å ha oversikt over og kontakt med medlemmer. Dette innebærer registrering av alle medlemmer, sjekke betaling og utføre nødvendige refusjoner, samt rapportere medlemsinformasjon til Norges Danseforbund. Ansvaret omfatter også å kartlegge, planlegge og gjennomføre påmeldingsprosesser hvert semester. Som medlemsansvarlig har en også ansvar for mail kontoene dans-kontakt@ntnu.no og dans-contact@ntnui.no, hvor en håndterer spørsmål og henvendelser som kommer inn.

Høres dette ut som noe for deg?
Send søknad via https://forms.gle/QE4ZLM4iUdVq4otL8 innen 5. februar!

Spørsmål kan sendes til dans-leder@ntnui.no

Generalforsamling 2023!

Generalforsamling 2023!

NTNUI Dans gjennomfører sin generalforsamling for 2023 den 11. februar på Skippergata 10 kl 12.00!

Her kan du få innsyn i hva styret i NTNUI Dans jobber med, hvordan økonomien til gruppa er i tillegg til å få innblikk i gruppas fremtidsplaner. Alle medlemmer i Dans er velkommen til å delta og har stemmerett ved styrevalget. På denne måten kan DU være med på å bidra til å utvikle gruppa <3

Som medlem kan du også fremme saker du ønsker å ta opp ved å sende e-post til dans@ntnui.no innen 21. januar!

Påmelding gjøres innen 8. februar 
Påmeldingsskjema

Ønsker du å bli med i styret til Dans?
Du kan nå søke på verv og stille til valg på generalforsamlingen. Søk gjennom skjemaet innen 5. februar! Søknadsskjema

Om du har spørsmål kan du kontakte dans-leder@ntnui.no
Vel møtt!

Retningslinjer for ordinær påmelding - høst 2022

Retningslinjer for ordinær påmelding - høst 2022

Retningslinjer for NTNUI Dans høst 2022

På dokumentets første side finner du retningslinjer for påmelding til NTNUI Dans høsten 2022. Les nøye gjennom både de generelle retningslinjene og de spesifikke retningslinjene for seksjonen(e) (lenger ned i dokumentet) du hører til i god tid før påmelding. Sjekk også at du får logget deg inn på brukeren din på pamelding.ntnuidans.no før påmeldingen! Vi har oppsummert de viktigste punktene på første side, mer utfyllende informasjon finner du lenger ned i dokumentet.

Her finner du dokumentet: https://docs.google.com/document/d/1WJeu37BhEWm4Xmce9jk1zPINDe3ZUQPraO0a1hNcblE/edit?usp=sharing

ENGLISH
In this document you will find guidelines for NTNUI Dance in autumn of 2022, also in English. Carefully read both the general guidelines and the specific guidelines for the section(s) (further down in the document) you belong to well in advance of registration. Also check in advance that you are able to log into your user at pamelding.ntnuidans.no! We have summed up the most important elements on the first page. Supplementary information will be found further down in this document.

Link to the document: https://docs.google.com/document/d/1WJeu37BhEWm4Xmce9jk1zPINDe3ZUQPraO0a1hNcblE/edit?usp=sharing

Prøveukene høsten 2022 // Trial weeks autumn 2022

Prøveukene høsten 2022 // Trial weeks autumn 2022

Endelig arrangerer NTNUI Dans prøveuker igjen i uke 35 og 36. 

For seksjon for scenisk, street og kommersiell og seksjon for Pole & Aerials starter påmeldingen fredag 26.august.Seksjon for pardans krever ingen påmelding til prøveukene, her kan du bare møte opp og riste løs!

 • For SSK starter påmeldingen kl. 17:00 inne på www.pamelding.ntnuidans.no. Her kan det være lurt å ha laget en bruker på forhånd. Under påmeldingen skriver du #0 i feltet for kvitteringskode. 
 • Seksjon for Pole & Aerials bruker Google Forms for påmelding, og siden åpner klokken 18:00. Link: https://forms.gle/wV2pV3wqsuYrDnqU7. Pole & Aerials har bare prøvetimer på nybegynnernivå, da det kreves gradering for å delta på de høyere nivåene.  

Du vil bare bli tildelt plass på klasse i én av ukene, altså enten uke 35 eller uke 36. Vi sender ut en mail for å bekrefte at du har fått plass.Vi kan ikke garantere at alle klassene man skal prøve ut faller innenfor samme uke, så sjekk mailen nøye for hvilken dato du skal møte opp på de forskjellige klassene. 

For timeplan, se NTNUI Dans på Facebook og Instagram. Om du har fått plass på prøveukene, men ikke kan dukke opp, send en mail til dans-pamelding@ntnui.no
 

// English//

Trial weeks for NTNUI Dans, week 35 and 36!

On Friday the 26th of August, there will be a sign-up for the section for Scenic, Street, and Commercial dance and for the section for Pole & Aerials. Section for couples dances does not require sign-up. 

 • For SSK (scenic, street and commercial), the sign up starts at 17:00 at www.pamelding.ntnuidans.no. Make a user in advance. Write #0 in where you are supposed to write the reciept code (kvitteringskode). 
 • Pole & Aerials will use Google Forms for sign-up, and this opens at 18:00. Link: https://forms.gle/wV2pV3wqsuYrDnqU7. Pole & Aerials only have trial weeks for beginner levels. Higher levels require grading.  

You will be offered a spot in one class, in either week 35 or 36. We will send an email confirming that you have recieved a spot. We cannot guarantee that all of the classes you try out is within the same week of the trial weeks.

For the timetable, check NTNUI Dans on Facebook and Instagram. If you recieve a spot, but can’t make it, send an email to dans-pamelding@ntnui.no.

OPPSTART HØSTEN 2022

OPPSTART HØSTEN 2022

Vi gleder oss utrolig til en ny lærerik, inspirerende og herlig dansehøst sammen med fantastiske studenter. Timeplanen for høstens dansekurs begynner å ta form og blir publisert i løpet av uka. Som vanlig arrangerer vi gratis prøveuker slik at du kan finne stilen og nivået som passer for akkurat deg! Les mer om stilene og nivåene her på nettsiden. Påmelding for prøveuker åpner 26. august. Følg med på nettsiden og våre sosiale medier for mer informasjon. Høstens dansesemester starter for fullt med ukentlige kurs fra 12. september. Påmelding for ukentlige kurs åpner fredag 9. september. Informasjon og retningslinjer kommer.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på dans-kontakt@ntnui.no eller dans-leder@ntnui.no

Vi ser frem til å skape nye, flotte danseminner sammen <3