Prøveuker høsten 2023 // Trial weeks fall 2023

Prøveuker høsten 2023 // Trial weeks fall 2023

NTNUI Dans arrangerer prøveuker i uke 35 og 36! 
For seksjon for scenisk, street og kommersiell og seksjon for Pole & Aerials starter påmeldingen fredag 25. august. Seksjon for pardans krever ingen påmelding til prøveukene, her kan du bare møte opp og riste løs!

For SSK starter påmeldingen kl. 17:00 inne på https://pamelding.ntnuidans.no/. Her kan det være lurt å ha laget en bruker på forhånd. Under påmeldingen skriver du #0 i feltet for kvitteringskode. 

Seksjon for Pole & Aerials bruker samme nettside som SSK for påmelding, og påmeldingen åpner klokken 18:00. 
OBS: Du må bla deg forbi SSK-klassene i lista inne på påmeldingssiden. Pole-klassene ligger nederst. 
Pole & Aerials har bare prøvetimer på nybegynnernivå, da det kreves gradering for å delta på de høyere nivåene. 

Du vil bare bli tildelt plass på klasse i én av ukene, altså enten uke 35 eller uke 36. Vi sender ut mail for å bekrefte at du har fått plass. Vi kan ikke garantere at alle klassene man skal prøve ut faller innenfor samme uke, så sjekk mailen nøye for hvilken dato du skal møte opp på de forskjellige klassene.

For timeplan, se NTNUI Dans på Facebook og Instagram. Om du har fått plass på prøveukene, men ikke kan dukke opp, send en mail til dans-pamelding@ntnui.no.

// English//

Trial weeks for NTNUI Dans, week 35 and 36! 

On Friday the 25th of August, there will be a sign up for the section for Scenic, Street and Commercial dance and for the section for Pole & Aerials. Section for couples dances does not require sign up. 

For SSK (scenic, street and commercial), the sign up starts at 17:00 at https://pamelding.ntnuidans.no/. Make a user in advance. Write #0 where you are supposed to write the receipt code (kvitteringskode). 

Pole & Aerials will use the same webpage as SSK for sign-up, and this opens at 18:00. OBS: You will have to scroll past the SSK-classes on the web page in order to find the Pole & Aerials classes. 
Pole & Aerials only have trial weeks for beginner levels. Higher levels require grading. 

You will be offered a spot in one class, in either week 35 or 36. We will send an email confirming that you have received a spot. We cannot guarantee that all of the classes you try out are within the same week of the trial weeks.

For the timetable, check NTNUI Dans on Facebook and Instagram. If you receive a spot, but can’t make it, send an email to dans-pamelding@ntnui.no