Retningslinjer for ordinær påmelding, høst 2023

Retningslinjer for ordinær påmelding, høst 2023

Oppdaterte retningslinjer for NTNUI Dans høsten 2023

På dokumentets første side finner du retningslinjer for påmelding til NTNUI Dans høsten 2023. Les nøye gjennom både de generelle retningslinjene og de spesifikke retningslinjene for seksjonen(e) (lenger ned i dokumentet) du hører til i god tid før påmelding. Sjekk også at du får logget deg inn på brukeren din på pamelding.ntnuidans.no før påmeldingen! Vi har oppsummert de viktigste punktene på første side, mer utfyllende informasjon finner du lenger ned i dokumentet. 

In this document you will find guidelines for NTNUI Dance in the fall of 2023, also in English. Carefully read both the general guidelines and the specific guidelines for the section(s) (further down in the document) you belong to well in advance of registration. Also check in advance that you are able to log into your user at pamelding.ntnuidans.no! We have summed up the most important elements on the first page. Supplementary information will be found further down in this document. 

 

Rask oversikt over påmelding / Quick overview of registration

I år bruker alle seksjonene samme påmeldingssystem. Du skal ikke betale danseavgiften og NTNUI medlemskap før etter du har fått bekreftet at du har fått plass på en av våre klasser. I feltet for kvitteringskode på pamelding.ntnuidans.no skriver du #0. Dersom du oppretter bruker med studentmailen din så bruk riktig mail, @stud.ntnu.no og ikke @ntnu.no for studenter.

We are using the same registration system for all sections of NTNUI Dans: http://pamelding.ntnuidans.no/. You do not have to pay the dance fee and NTNUI membership until after you have gotten confirmation that you have recieved a spot in our classes! Write #0 where the receipt code is requested. If you are creating an account with your student mail, make sure to use a valid mail. It is @stud.ntnu.no and not @ntnu.no for students. 

Merk! De forskjellige seksjonene har påmelding samme dato, men til ulike klokkeslett, se tabellen under for hvilket tidspunkt de ulike seksjonene har påmelding.

NB! The different sections open their registrations at the same date, but at different times. See the table below for the specific time for each section.  

Når? / When? 
8 september
Scenisk, street og kommersiell kl. 17:00
Pole & Aerials kl. 18:00
Pardans kl. 19:00
Hvor? / Where? http://pamelding.ntnuidans.no
Kontakt / Contact dans-medlem@ntnui.no
Betaling / Payment http://ntnuidans.no

Betaling/Payment

Du må betale to avgifter*: / You need to pay two fees*:

1)    Dansekontingent / Dance fee. Pris for H23 350,- Denne avgiften trenger du ikke å betale før etter du har fått bekreftet plass. Betalingen gjøres via våre nettsider https://ntnuidans.no/
// Price for the fall semester is 350,-. Don’t pay this fee until after you have gotten confirmation that you have received a spot. Pay via our webpage https://ntnuidans.no/

2)    NTNUI-medlemsskap / Membership in NTNUI. Pris for et helt år: 550,-.  Hvis du allerede har betalt dette, se bort i fra dette punktet. Du trenger ikke å betale denne før du har fått bekreftet plass. Se mer på https://ntnui.no/blimedlem/ //Price for a year: 550,-. If you already have paid this, you can ignore this. You do not need to pay until after you´ve received a spot. For more information: https://ntnui.no/blimedlem/.  

* Obs! Klasser som holdes på Sit sine lokaler krever Sit medlemskap.  / * Nb! Classes held at Sit locations needs Sit membership to join

 

Medlemsregistrering / Membership registration

Du må medlemsregistrere deg to steder: / You need to register your membership two places:

 1. Registrer ditt medlemsskap hos NTNUI Dans etter du har fått plass på klasse, og etter at du har betalt dansekontingenten: https://forms.gle/WpwVqt6rDPFjVbXx9
  / Register your membership after you have received a confirmation of your spot on class, and after you have paid the dance fee: https://forms.gle/WpwVqt6rDPFjVbXx9 

 2. Du må medlemsregistrere deg inne på medlem.ntnui.no i gruppen “Dans”, eventuelt fornye ditt gruppemedlemskap på denne siden. Dette er slik at vi har en oversikt over hvem som har betalt NTNUI-avgiften sin. / You need to go to medlem.ntnui.no and apply for a membership with the group “Dans”, or if you already are in the group you will need to renew your membership at the same website. This is for us to keep track of who has paid their NTNUI membership.

 

Generelle retningslinjer for NTNUI Dans

NTNUI Dans består av tre seksjoner: Pardans, Pole & Aerials og Scenisk, street og kommersiell. Alle seksjonene har separate påmeldinger. Mer informasjon om hver påmelding er lengre nede i skrivet. 

Kriterier for å bli medlem
Alle som er medlem i NTNUI kan bli med i Dans. For å bli med i NTNUI må man enten være student ved NTNU eller ha et uavbrutt medlemskap ved NTNUI. Det vil si at dersom man hvert år har fornyet medlemskapet i NTNUI, så kan man fortsatt være medlem etter endt studie.

Medlemskap
Du må medlemsregistrere deg hos NTNUI Dans, og hos NTNUI etter du har betalt dansekontingent og NTNUI medlemskap:

Link til NTNUI Dans: https://forms.gle/WpwVqt6rDPFjVbXx9 

Link til NTNUI: https://medlem.ntnui.no/ 

Dette må gjøres for å være fullverdige medlemmer. Medlemsavgiften gir adgang til alle NTNUI Dans sine aktiviteter på tvers av seksjoner og dansestilene, med forbehold om plass- og nivåbegrensninger. Vi er pålagt å sende våre medlemstall til Norges Danseforbund.

Refusjon
Vi refunderer kun betaling som er gjort via våre nettsider, og dermed ikke ved kontant betaling. Søknad om refusjon sendes inn her: https://forms.gle/ZqbPgRdJ348CvJvPA  

 Vi kan refundere medlemsavgiften ved to tilfeller:

 1. Du har ikke fått plass på adgangsbetinget klasse
  Refusjon av medlemskap blir innvilget hvis du ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Dette betyr at du kan du få refundert beløpet, hvis du to uker etter påmeldingen fortsatt ikke har fått plass på noen klasser. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å gi fra deg plassen på klassen.
   

 1. Du er fysisk ‘hindret’ fra å kunne delta
  Sykdom og skader som er til hinder for deltagelse på kurs, vil godkjennes som refusjonsgrunnlag, men bare ved dokumentasjon.
   

Bilder og publisering
Gjennom semesteret publiserer vi bilder og videoer ut på våre sosiale medier. Under påmeldingsprosessen og medlemsregistrering blir det spurt om du aksepterer at vi tar bilder og publiserer de. Dersom du samtykker til dette vil det gjelde følgende punkter:

 • Godkjenner at bilder blir publisert på vår nettside, sosiale medier og annen publikasjon. 

 • Lagring av bilder og videoer på våre servere.

Selv om man samtykker, vil det være mulighet å kontakte oss dersom du ønsker at bilde/video skal fjernes fra våre kanaler. Bilder og videoer vil forøvrig bare bli brukt til promotering og rekrutteringsformål. 

 

Oppsummering

 • Påmelding 8 september 2023 på http://pamelding.ntnuidans.no/. Klokken 1700 for SSK, klokken 1800 for Pole & Aerials, kl. 1900 for pardans.

 • Dansekontingent på 350,- for høstsemesteret betales inne på din profil på https://ntnuidans.no/.

 • NTNUI-kontingent på 550,- for et helt år må betales på https://ntnui.no/blimedlem/ eller i resepsjonen til SiT på Gløshaugen, Dragvoll eller Portalen. 

 • Når du har betalt dansekontingent må du meldemsregistrere deg på denne linken: https://forms.gle/WpwVqt6rDPFjVbXx9 og på https://medlem.ntnui.no/ (her skal du enten søke om medlemsakp i gruppen “Dans” eller fornye ditt allerede eksisterende medlemskap). 

 • Du kan søke om refusjon i henhold til de retningslinjene som er beskrevet i kapitlet om refusjon. Bruk denne linken: https://forms.gle/ZqbPgRdJ348CvJvPA 

 • I medlemsregistreringen må du oppgi om du ønsker eller ikke ønsker å bli tatt bilde av i forbindelse med NTNUI Dans, og om NTNUI Dans kan bruke disse bildene.

 

Spesifikke retningslinjer for Pardans

Påmelding
Påmelding: fredag 8. september kl.19:00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
OBS. Under påmeldingen bes det om kvitteringskode. Dersom du ikke har, skriv #0.

Det er lov å melde seg på så mange kurs og nivåer man vil.
Dersom du melder deg på etter søndag 10. september, send en mail til dans-pardans@ntnui.no for å gjøre oss oppmerksomme på at du er påmeldt.

Tips venner om kursene:
Vi oppfordrer deg til å tipse venner om å melde seg på kursene! Ofte har vi litt få leaders, så tips en som vil danse lead :) Husk at også de må melde seg på.

Kontakt oss: 

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til dans-medlem@ntnui.no
Øvrige spørsmål sendes til dans-pardans@ntnui.no.

 

Spesifikke retningslinjer for Pole & Aerials

Påmelding
Påmelding til ordinære klasser: fredag 8. september kl. 18.00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
OBS. Under påmeldingen bes det om kvitteringskode. Dersom du ikke har, skriv #0.

Alle nybegynnerklassene og Litt øvet klassene varer 1 time. Øvet og avansert i pole varer 1 time og 15 minutter. 

I Aerials varer alle klassene 1 time.

●    Man kan kun melde seg på ett kurs innen hver stil, altså ikke flere nivåer eller A og B i samme stil.

●      For å melde seg på et kurs med høyere nivå enn nybegynner må man ha gradert.

Gradering blir gjennomført på slutten av hvert semester og under prøveukene før hvert semester.

For å kunne delta på Heels-klassen må man ha gått minst ett semester på Pole fra tidligere. En kan fint være Nybegynner-elev og delta så lenge man har deltatt på Nybegynner ett semester fra før. 

Kontakt oss: 

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til dans-medlem@ntnui.no
Øvrige spørsmål sendes til dans-poleogaerials@ntnui.no 

 

Spesifikke retningslinjer for Scenisk, street og kommersiell

Påmelding
Påmelding til ordinære klasser: fredag 8. september  kl. 17.00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
OBS. Under påmeldingen bes det om kvitteringskode. Dersom du ikke har, skriv #0. 

Alle danseklasser varer 1 time og 30 minutter. 

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via systemet da disse klassene har hatt egne opptaksprøver under prøveukene.

Generelle regler gjennom semesteret
Det er ikke mulig å delta på flere nivåer innen samme stil. Du kan melde deg på flere nivåer, men da vil du kun bli tildelt plass på det laveste nivået det er ledig plass på.

Det vil være fraværsreglement på alle klasser. Den generelle regelen er at man kan være borte maks tre ganger.

Show

I år blir det Samfundsshow! Ikke alle partier er med på show. I påmeldingen og i timeplanene tydeliggjøres det hvilke partier som er med på show.

 Kontakt oss

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til dans-medlem@ntnui.no
Øvrige spørsmål sendes til dans-ssk@ntnui.no.

 

General guidelines for NTNUI Dance

NTNUI Dance consists of three sections: Pardans (Couple Dance), Pole & Aerials and Scenisk, street og kommersiell (Scenic, Street and Commercial). All sections have separate registrations. More information about each registration is further down. 

Criteria for becoming a member

Everyone who is a member of NTNUI can join Dans. To join NTNUI, you must either be a student at NTNU or have an uninterrupted membership at NTNUI. This means that if you have renewed your membership in NTNUI every year, you can still be a member after completing your studies.

Membership

You have to register as a member in this link for NTNUI Dans: https://forms.gle/WpwVqt6rDPFjVbXx9  

Register in this link for NTNUI: https://medlem.ntnui.no/ . Apply to become a member of the group “Dans” or renew your already existing membership. 

This must be done in order to be a full member. After registration and payment, you have access to all NTNUI Dans' activities across sections and dance styles, subject to space and level restrictions. We are obligated to send our number of members to the Norwegian confederation of Dance (Norges Danseforbund). 

Refund

We only refund payments made via our website, and thus not by cash payment. Application for refund is submitted here: https://forms.gle/ZqbPgRdJ348CvJvPA 

 We can refund the membership fee in two cases:

 1. You have not been given a place in the admission-required class.
  Refunds of membership will be granted if you are not allocated a place in any of the classes you sign up for. This means that if you, two weeks after the registration, have still not got a place in any classes, you can get a refund. The amount is NOT refundable if you choose to give your place in the class. 

 1. You are physically 'prevented' from participating
  Illness and injuries that prevent participation in courses will be approved as a basis for reimbursement, but only by documentation.

 Photos and publishing
Throughout the semester, we publish photos and videos on our social media. During the registration process and member registration, you will be asked if you accept that we take photos and publish them. If you agree to this, you agree for us to: 

 • Publish photos on our website, social media and other publications.

 • Store the photos and videos on our servers. 

Even if one agrees, it will be possible to contact us if you want the image / video to be removed from our channels. Images and videos will otherwise only be used for promotion and recruitment purposes.

 

Summary

 • Sign-up for all classes the 8th of september. 1700 for SSK, 1800 for Pole & Aerials, 1900 for Couples dances(pardans). On this link: http://pamelding.ntnuidans.no/

 • Dance fee is 350,- for the fall semester. You have to pay this on your profile on https://ntnuidans.no/

 • NTNUI-fee 550,- for a full year has to be paid on på https://ntnui.no/blimedlem/, or in the reception of SiT in Gløshaugen, Portalen or Dragvoll. Check if your SiT gym membership includes the NTNUI fee. 

 • When you have paid the dance fee, register in this link: https://forms.gle/WpwVqt6rDPFjVbXx9  and on https://medlem.ntnui.no/ 

 • You can apply for a refund according to the guidelines described over in this document. Use this link: https://forms.gle/ZqbPgRdJ348CvJvPA 

 • In the member registration, you have to agree or disagree to being photographed. These photographs will potentially be used by NTNUI Dans.

 

Specific guidelines for Pardans

Registration
Registration: Friday 8th of September 19:00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
NOTE. During registration, a receipt code is requested. If you have not type # 0.

You can sign up for as many courses as you want. 

If you register after Sunday 10th of September, send an email to dans-pardans@ntnui.no, to make us aware of your registration. 

Tip a friend:
We encourage you to tip friends about our classes! We often have few leaders, so feel free to tell someone who wants to dance lead about our classes:) Remember that they have to register as well.

Contact us:

Questions regarding registration are sent to dans-medlem@ntnui.no. Other questions regarding Pardans are sent to dans-pardans@ntnui.no

 

Specific guidelines for Pole & Aerials

Registration
Registration: Friday 8th of September at 18:00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
NOTE. During registration, a receipt code is requested. If you have not type # 0. 

All beginner and intermediate (Litt øvet) classes last 1 hour. Intermediate + (øvet) and advanced (avansert)  in pole lasts 1 hour and 15 minutes. In aerials, all classes last 1 hour.

You can only sign up for one class within each style, i.e. not several levels or A and B in the same style. To enroll in a course with a higher level than beginner, you must have passed the grading.

Gradings are held at the end of each semester and during trial weeks before each semester.

To join the heels class you need to previously have completed one semester of pole. Meaning you have had at least one semester on our beginner class. You can still be in beginner level the same semester as heels as long as you have participated in the beginner course earlier.

Contact us:

Questions regarding registration are sent to dans-medlem@ntnui.no. Feel free to contact us at dans-poleogaerials@ntnui.no

 

Specific guidelines for Scenisk, street og kommersiell

Registration
Registration for ordinary classes: Friday 8th of September at 17.00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
NOTE. During registration, a receipt code is requested. If you have not type # 0.

 All dance classes last 1 hour and 30 minutes.

It is not possible to register for classes for the advanced level via the system as these classes have their own entrance exams during the test weeks.

General rules throughout the semester
It is not possible to participate in several levels within the same style. You can sign up for several levels, but then you will only be allocated a place at the lowest level where there is free space.

There is a maximum limit for absence (maximum three classes missed as a general rule) for all classes.

Dance show
We are planning to do our yearly show at Samfundet this semester. Not all classes will be a part of the show. It will be made clear which classes are part of the show in the time table and in the sign up.

Contact us: 

All inquiries regarding registration are sent to dans-medlem@ntnui.no .Other questions are sent to dans-ssk@ntnui.no