Bli med i informasjonskomiteen!

Bli med i informasjonskomiteen!

NTNUI Dans søker en eller to personer som har lyst til å engasjere seg i vår informasjonskomité! Dette innebærer blant annet å besvare/videreformidle henvendelser til gruppen, drifte nettsiden og ha ansvar for sosiale medier.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver
Ettersom informasjonskomiteen er under opprettelse og utvikling kan disse endre seg noe, men hovedoppgavene vil være følgende:

 • Ansvar for vår epostkonto dans-kontakt@ntnui.no
  I dag besvarer styret i NTNUI Dans alle innkommene henvendelser, og mange av disse gjelder forklaring av informasjon på vår nettside inkludert spørsmål omkring kursoppstart og påmelding. Informasjonskomiteen vil ha i oppgave å besvare generelle spørsmål og videresende andre henvendelser til relevante styremedlemmer. Informasjonsansvarlige bør derfor være noen som gjerne flere ganger daglig kan sjekke e-post og kan være NTNUI Dans sitt ansikt utad.
   
 • Administrere nettsiden vår
  Nettsiden er vår viktigste informasjonskanal. Her skal man finne alt av info: treningstider, medlemsregler, arrangementer, informasjon om de ulike dansestiler osv. Informasjonskomieteen vil blant annet få ansvaret med å oppdatere informasjon og legge til nye funksjoner på nettsiden. Vi trenger personer som ønsker å gjøre informasjon lett tilgjengelig og lett og forstå.
   
 • Drift av sosiale medier
  Vi har både facebookside, instagram og snapchat. Ikke alle seksjoner har like god tid til å benytte alle kanaler, så oppgavene vil være å sørge for at alle dansestiler synes godt og sørge for at våre medlemmer ser og forstår hvor stort og flott tilbud som er tilgjengelig. I tillegg til å få vist hvor mye gøy vi gjør ønsker vi å spre dette til så mange som mulig, og den som har litt teft for markedsføring via sosiale medier vil altså nå få mulighetenen til å kunne kunne prøve seg på NTNUIs største undergruppe!

Interessenter bør være personer som er interessert i markedsføring og som kan tenke seg en aktiv rolle i gruppen. Informasjonsansvarlige vil ha et nært samarbeid med gruppens styre. Bli med i vårt forsøk på å gjøre NTNUI Dans sitt tilbud enda bedre!

Interesse meldes via dette skjemaet: Infokom 2017.