Sign up and registration - section for scenic and urban dance

Sign up and registration - section for scenic and urban dance

Generelt:
Påmelding for elever åpner fredag 26.januar kl.12.00. Påmeldingen vil være åpen til og med fredag 9.februar. Påmeldingen gjelder for alle klasser innen seksjonen for scenisk & urban dans, med unntak av avanserte nivå. Disse har egne opptaksprøver og egen registrering. Alle som har meldt seg på innen søndag 28.januar vil få bekreftelse for påmeldingen innen mandag 29.januar kl 12.00. Videre vil listene bli oppdatert fortløpende og man vil motta bekreftelse etterhvert.

Før du melder deg på må du ha registrert bruker på nettsiden og kjøpt dansekort /medlemsavgift  for våren (200 kr) eller fra i høst. For å gjennomføre påmeldingen må man ha bekreftelseskode for kjøp av dansekort (Eks: #1234-5678). Denne koden finner man i mailen man mottar etter å ha kjøpt dansekort. Har du dansekort fra i høst er du nødt til å fylle inn koden for dette også (eks:SU001) MERK! Dersom man bevisst skriver inn en ugyldig kode vil påmeldingen slettes.

Du kan melde deg på så mange klasser du ønsker, med unntak av Moderne Avansert, Jazz Avansert og Hip Hop Avansert som krever egne opptaksprøver. Dersom du ønsker å gå på Hip Hop Nybegynner og/eller Hip Hop Litt Øvet vil du kun få plass på én av hver klasse (altså HHN A eller B og HHLØ A eller B ). Derfor kan det være lurt å melde seg på den klassen som passer best i forhold til din timeplan.

Oppmøteplikt og fravær:
Påmeldingen er bindene og vi gjør deg oppmerksom på at påmeldingen også krever oppmøteplikt. Dette betyr at du må møte opp på førstkommende klasse i uke 5. Dersom du ikke har mulighet til å møte (f.eks. grunnet sykdom), men fortsatt ønsker å beholde plassen din er du nødt til å gi beskjed om dette til din instruktør. Dersom du ikke møter opp og ikke gir beskjed om fravær denne timen vil plassen din automatisk gå til en som står på venteliste.

Vi fører også fravær på våre klasser. For å kunne delta på show har du bare mulighet til å gå glipp av tre treninger. Gi beskjed til din instruktør om du blir hindret fra å dra på en trening.

Refusjon i forbindelse med påmelding:
Penger refunderes kun dersom man har kjøpt dansekort og ikke får tildelt plass på klasser man meldte seg på. Det er ikke mulighet for refusjon dersom man har møtt opp på klassen man har fått tildelt plass på. Refusjon vil bli gjennomført i mars. Søknad for refusjon må sendes på mail til pamelding.sceniskurban@gmail.com innen 25.februar. Søknaden må inneholde fullt navn og begrunnelse for refusjon.

Godkjent begrunnelse: Meldte med på klassen for jazz litt øvet men fikk ikke plass.

Ikke godkjent søknad: Ønsker refusjon.

Har man fått utdelt dansekort fra i høst er man nødt til å levere dette tilbake for å få gjennomført refusjon. Dansekort kan gis til instruktører på timene.

Vi minner om at dansekortet gjelder for alle timer hos NTNUI Dans. Dersom du ikke får tildelt plass på klasser i vår seksjon fungerer fortsatt kortet som medlemsbevis og gir tilgang til alle andre klasser som ikke krever påmelding i forkant.

Kontaktinfo:
Alle spørsmål, henvendelser og søknader om refusjon vedrørende påmelding for klasser i seksjonen for scenisk og urban dans sendes på mail til pamelding.sceniskurban@gmail.com

 

ENGLISH

The sign up for classes in the section for scenic & urban dance will start Friday 26th of January at 12:00 and close at 9th of February at 23:59. The principle of ”first come, first serve” applies here. Before you sign up, you have to register as a user at our website and buy the dance card/member fee for the spring semester (200 kr.). This is not necessary if you paid for the membership fall 2017 (400 kr). To  complete the sign up, you must enter the confirmation code for the purchase of dance card/member fee (Example: #1234-5678). This code can be found in the mail you receive after purchasing the dance card/member fee. If you got a dance card fall 2017 you will have to fill in this code as well. (Example: SU001). NOTE! If you deliberately enter an invalid code, your sign up/registration will be deleted. If you don’t get a spot in the class(es), this amount can be refunded. The maximum number of students will vary from class to class.

You can sign up for as many classes as you wish, with the exception of Moderne Highly Advanced, Jazz Highly Advanced and Hip Hop Highly Advanced, which require own entrance examinations. If you wish to attend Hip Hop Beginner and/or Hip Hop Intermediate, you will only get a spot in one of each classes (meaning either HHB A or B and HHI A or B ). Therefore you should sign up to the class that fits best with your schedule.

The sign up is binding and be aware that the sign up requires attendance. Meaning that you have to attend the first class in week 5. If you are unable to attend this class (for example due to illness) you have to notify your instructor. If you don’t show up for this class and don’t inform the instructor about the absence, your spot will be given to someone on the waiting list.

Please note that the registration does not guarantee you a spot in the class(es). You will receive an email confirming which classes you are enrolled in. We note that this work may take some time, but everyone who has signed up by Sunday the 28th of January will receive an answer by Monday 29th of January at 12.00. Everyone who signs up after this will get their response as soon as possible after we have received your registration.

Money is only refundable if you have bought a dance card and have not been assigned a spot in the classes you signed up for. There is no possibility of reimbursement if you have attended the class you have been assigned a spot in. Refund will be completed in March. Application for refund must be sent by mail to pamelding.sceniskurban@gmail.com by the 25th of February. The mail must contain full name and justification for refund.