Retningslinjer for påmelding til scenisk og urban seksjonen

Retningslinjer for påmelding til scenisk og urban seksjonen

For å gjennomføre påmeldingen er du nødt til å ha opprettet profil på nettsiden (ntnuidans.no) og betalt dansekort (400 kroner). Dersom betalingen er gjennomført har du mottatt en mail med kvittering for kjøp og en bekreftelseskode på 8 siffer (#xxxx-xxxx). Denne koden vil du få bruk for videre i påmeldingen. I tillegg til dansekort, vil vi etter påmeldingen sjekke at du har betalt NTNUI-kontingenten (evt. Sit-medlemskap).

 

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen ikke garanterer at du får tildelt plass. Du vil motta en mail som bekrefter hvilke klasser du har fått plass ved. Merk at vi sender ut en separat mail per klasse. Det betyr at dersom du har meldt deg på flere klasser, vil du motta flere mailer. Vi påpeker at dette arbeidet kan ta litt tid, men alle som har sendt inn påmelding innen 9. september, vil få svar innen mandag 10. september kl. 12.00. Alle som melder seg på etter dette vil få svar fortløpende.

 

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via dette systemet da disse klassene har egne opptaksprøver.

Det er ikke mulig å delta i både hip hop nybegynner A og B eller hip hop litt øvet A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass i en av klassene.

 

Du kan søke om refusjon av dansekortet dersom du ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Dette betyr at dersom du, to uker etter at påmeldingen åpnet (i slutten av uke 38), fortsatt ikke har fått plass på noen klasser, kan du få refundert beløpet. Søknad om refusjon sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com. Beløpet refunderes ikke dersom du selv velger å takke nei til, eller gi fra deg plassen på klassen. Frist for å søke om refusjon er søndag 30. september. Alle refusjoner vil bli utbetalt etter denne datoen.

 

//

 

To complete the registration, you must have created a user on the website (www. ntnuidans.no) and paid the instructor fee (400 NOK). If the payment has been completed, you should have received a receipt for the payment and a verification code of 8 digits (# xxxx-xxxx). This code is needed to complete the sign up. In addition to the instructor fee, you must buy the NTNUI fee (or a Sit membership). Dance card (instructor fee), NTNUI fee and student cards will be checked in the classes after the registration.

 

Please note that the registration does not guarantee you a spot in the class(es). You will receive an email confirming which classes you are enrolled in. We note that this work may take some time, but everyone who has signed up by Friday 7th of September will receive an answer by Monday 11th of September at 12.00. Everyone who signs up after this will get their response as soon as possible after we have received your registration.

 

It is not possible to enroll in classes for the highly advanced level via this sign up as these classes have their own auditions.

It is not possible to participate in both Hip Hop Beginner A and B or Hip Hop Intermediate A and B. You can sign up for both classes (both A and B), but will only get awarded a spot in one of them.

 

If you don’t get a spot in any of the classes you sign up for, you can apply for a refund of the instructor fee. The application has to be sent to pamelding.sceniskurban@gmail.com before September 30th. Your application will not be accepted if you choose to NOT attend the classes where you are offered a spot. The applications will ONLY be approved if you don’t get a spot in ANY of the classes you register for, or if you are unable to participate this semester, due to injury or illness.