Vi søker nye folk til styret i NTNUI Dans

Vi søker nye folk til styret i NTNUI Dans

Utdanningsansvarlig

NTNUI Dans har i lang tid sett viktigheten av å gi gruppens trenere et godt kurstilbud for at de skal kunne utføre sine trenerverv med best mulige forutsetninger. Vi er på jakt etter en engasjert person som kan videreføre vervet etter tidligere utdanningsansvarlig i gruppa.

Ansvar

Utdanningsansvarlig i NTNUI Dans har kort fortalt det overordnete ansvaret for å organisere NTNUI Dans sitt kurstilbud for sine egne trenere, inkludert:

 • Organisere trenerkurs for de spesifikke dansestilene i NTNUI Dans
 • Organisere årlig førstehjelpskurs
 • Videreføre samarbeidet med NTNU Dansevitenskap om emnet Dansepedagogikk og treningsledelse
 • Videreutvikle NTNUI Dans sitt kurstilbud for grupper som enda ikke har hatt et kurstilbud

Man vil i hovedsak ha en administrativ rolle, og skal ikke selv holde kurs. Dette innebærer å finne tak i kursholdere og sørge for at kursene de holder for oss følger rammeverket for trenerutdanningen vår. I tillegg være i dialog med trenere/gruppeledere i klubben om hvilket behov gruppene har, samt e-post korrespondanse og møter med NTNU og andre kursholdere. Ansvaret omfatter også å sørge for påmelding til kursene og publisere relevant informasjon på trenersiden på ntnudans.no, mm.

Personlige kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som er genuint interessert i å gi våre trenere muligheten til å utvikle seg som trenere. Du må trives med å samarbeide og jobbe strukturert, samt søke kunnskap om utdanningskrav for den norske treneren og finne løsninger som skaper et tilrettelagt opplegg for våre trenere. Trenererfaring og kjennskap til hvordan norsk idrett er organisert er et pluss, men ikke et krav. 

Oppfølging

Den som tar over vervet vil få god oppfølging av tidligere utdanningsansvarlig. Du vil altså ikke bli kastet ut i noe uten muligheten til å få veiledning.

Du får 

 • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
 • Prioritet på kurs med plassbegrensning
 • Være med på sosiale eventer med styret
 • Et godt tilskudd på CV’en  

Beskjed fra tidligere utdanningsansvarlig:

Dette er et fantastisk lærerikt verv! Man blir styremedlem i NTNUI Dans og blir gitt store muligheter til å påvirke kvaliteten på kurstilbudet for våre medlemmer. Du kommer til å lære mye om planlegging, organisering og trenerutvikling, og dette er det selvfølgelige vervet for den som liker ansvar og som kanskje ser for seg en administrativ rolle i senere arbeidsliv/idrett. Vervet vil gi deg et knallbra tilskudd på CVen!

Noe for deg?

Send e-post til dans-leder@ntnui.no og fortell litt om deg selv og hvorfor akkurat du passer best til dette vervet. Søknadsfristen er 31. januar 2020. 

Material og studioansvarlig

Med økende antall kurs og medlemmer i NTNUI Dans har vi fått et større behov for studio og saler for å opprettholde ønsket aktivitetsnivå. Vi ser etter en rutinert og dyktig person til nytt verv i styret som har ansvar for material og studio.

Ansvar 

Material og studioansvarlig har det overordnede ansvar for oversikt og vedlikehold av studio, inventar og materiale, dette inkluderer:

 • Vedlikehold av studio 
 • Organisering årlig dugnad 
 • Oppdatering material og inventaroversikt 

Som material og studioansvarlig er du en del av styret og har i hovedsak en administrativ rolle. Med god planlegging kan de fleste oppgaver delegeres. Dette innebærer fordeling av renholdsvakter mellom de ulike seksjonene. I tillegg kommer planlegging og organisering av  årlig dugnad, eller ved behov. Videre har du ansvar for oppdatering av retningslinjer for booking og leie av sal i forbindelse med interne og eksterne arrangementer. Ansvaret omfatter også innkjøp av materiale og forbruksvarer, samt oppdatering og oppfølging av renholdsinstruks. 

Personlige kvalifikasjoner 

Som material og studioansvarlig må du være rutinert og flink til å organisere. Du må kunne samarbeide på tvers av seksjoner, men også jobbe selvstendig. Du bør trives med å delegere oppgaver og ansvar til andre. Samt finne kreative løsninger og ønske å skape en trivelig atmosfære i våre studio. 

Oppfølging

Da dette er et nytt verv for gruppa vår kan du selv sette standard for hvordan du ønsker å gjennomføre tildelte oppgaver. Du vil få god hjelp og støtte fra lederteam og tidligere vaskeansvarlig. 

Du får 

 • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
 • Prioritet på kurs med plassbegrensning
 • Være med på sosiale eventer med styret
 • Et godt tilskudd på CV’en  

Noe for deg?

Send e-post til dans-leder@ntnui.no og fortell litt om deg selv og hvorfor akkurat du passer best til dette vervet. Søknadsfristen er 31. januar 2020.