Retningslinjer for påmeldig for seksjon Pole & Aerials høsten 2020

Retningslinjer for påmeldig for seksjon Pole & Aerials høsten 2020

Påmeldingen åpner søndag 30.august kl. 16:00 

Hvordan melde seg på 

Du melder deg på ved å registrere deg i Google form-skjemaet som blir publisert på NTNUI Dans sin facebookside, i facebookgruppen NTNUI Dans Poledance og på nettsiden ntnuidans.no/dans/poledance. Når du registrerer deg bør du ha klart hvilken klasse du ønsker å gå på. Det er kun mulig å velge en klasse siden du kun har lov til å gå på en nivåklasse i uken. Dersom du trykker på feil har vi ikke mulighet til å endre dette i ettertid, så da må du sende inn et nytt skjema som havner bakerst i køen. Sørg derfor for å melde dere på riktig klasse. Hvis du har prioritering fra forrige semester må du registrere deg senest onsdag for at denne skal være gjeldende. Du vil motta en mail om du har fått plass på kurset eller ikke. Vi har mange vi skal gjennom så dette kan ta tid. 

Intro A, B, C og D er det samme kurset. Tilsvarende for Level 1 A og B.

Obs. Husk at for å melde seg på noe annet enn Poledance intro så må du ha bestått en graderingstest.

 

Betaling (etter bekreftet plass på klasse) 

1. Det må betales to kontingenter for å delta i NTNUI Dans: NTNUI-kontingent (550 

kr.) og dansekontingent (600kr for hele skoleåret våren 2020/2021). 

2. Betal dansekontingent (du får betalingsinfo på epost) og NTNUI-kontingent så 

snart du har fått plass på klasse(r). NTNUI-kontingent kjøpes på SiT treningssenter og er inkludert i SiT-medlemskap. 

 3. Vis frem kvittering på dansekontigent/klistremerke og NTNUI-kontingent/SiT-medlemskap på første danseklasse. 

 

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til dans-poleogaerials@ntnui.no

 

ENGLISH VERSION 

The registration opens on Sunday August 30th, at 16:00. 

How to sign up 

You sign up by registration in the Google form that will be published at NTNUI Dans facebook page, in the NTNUI Dans Poledance facebook group and at ntnuidans.no/dans/poledance. You should know beforehand what class you want to sign up for. It is only possible to choose one class as you are only allowed to participate in one level specific class. If you make a mistake in the form we are not able to correct it, so then you need to send in a new form with correct info. This will put you in the back of the line, so please fill in the form correctly. If you have priority from last semester you need to register by Wednesday for it to be valid. You will receive an email with information about whether you got a spot in the course or not. Please notice that this may take some time. 

Intro A, B, C and D is the same course. This also goes for Level 1 A and B.

Obs. Remember that in order to sign up for anything other than Poledance Intro you need to have passed a grading test. 

 

Payment (after verified spot in class) 

1. Two fees needs to be paid to be able to attend classes at NTNUI Dans: the 

NTNUI fee (550 kr) and the dance fee (600 kr. for the whole year). 

2. Pay the dance fee (you will receive further information about this payment by 

email) and the NTNUI fee as soon as you have received a spot in a class. The NTNUI fee can be bought at a SiT training-center, and is included in the SiT-membership. 

3. Bring your student card, receipt for the dance fee/dance sticker and your NTNUI fee/SiT membership to your first class. 

Send all inquiries regarding the registration to dans-poleogaerials@ntnui.no