Retningslinjer for påmelding til Solo klasser i Salsa( Guidelines for registration for Salsa)

Retningslinjer for påmelding til Solo klasser i Salsa( Guidelines for registration for Salsa)

(English version below)

Påmelding for uke 45-48 åpner  på søndag 1. november kl 12:30!

Du kommer til påmeldingsskjemaet ved å følge linken her.

Hordan melder man seg på:

Du melder deg på ved å registrere deg i Google form-skjemaet som blir publisert på Facebook arrangementet ”Alternativt opplegg med NTNUI Dans Pardans”, i facebookgruppen NTNUI Dans Salsa og på nettsiden ntnuidans.no/dans/salsa. Du kan melde deg på flere klasser. Det er maks 20 plasser i hver klasse includert instruktører, siden det er begrenset antall plasser i hver klasse gjelder førstemann til mølla prinsippet. Får du plass i noen av klassene du har meldt deg på, vil du få bekreftelse på det via mail.

Betaling:

  1. Du må være medlem av Sit og NTNUI(550 kr)

I Sit medlemskap er NTNUI kontingentet p ̊a 550 kr også betalt, og du er medlem av NTNUI(Det er også mulig ̊a kjøpe Sit medlemskap uten NTNUI, så sørg for å få kjøpt det også.)  

Du kan få kjøpt Sit medlemskap på nett, eller i resepsjonen på Gløshaugenidrettsbygg, Dragvoll Idrettssenter eller Sit Portalen på Solsiden.

       2. Du må ha dansekort(600 kr)

Du betaler 600kr for dansekort, dette er gyldig i et år. Skal du danse bare i et semester kan du søke om refusjon for det andre semesteret,dersom du kan bekrefte at du ikke skal være i Norge det andre semesteret.

Hvordan kjøpe dansekort:

Du kjøper dansekort ved å lage først en profil p ̊a NTNUI Dans sin nettside,og deretter betaler kontingentet på https://ntnuidans.no/profil/medlemsbevis.

Hvis du på grunn av noe feil på siden ikke får betalt for dansekort, vennligst send en e-post til {dans-medlem@ntnui.no} og forklar at du ikke får betalt. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

English version

Registration for weeks 45-48 opens on Sunday 1.november at 12:30!

You can register for the class by following this link here.

How to register for a class:

you can signup for a class by registering yourself in a Google form-scheme that will be published on the Facebook event " Alternativt opplegg med NTNUI Dans Pardans", In the Facebook group NTNUI Dans Salsa and on the website ntnuidans.no/dans/salsa. You can sign up for several classes. There is a maximum of 20 spots in each class, including instructors, since there are a limited number of spots in each class, the first-come, first-served principle applies. If you get a spot in any of the classes you have signed up for you will receive confirmation of it via email.

Payment: 

  1. You must be a member of Sit and NTNUI(550 kr)

In Sit membership, the NTNUI contingent of NOK 550 is also paid, and you are a member of NTNUI (It is also possible to buy Sit membership without NTNUI, so make sure to buy it as well.)

You can buy Sit membership online, or at the reception at Gløshaugenidrettsbygg, Dragvoll Idrettssenter or Sit Portalen at Solsiden.

       2. You must have a dance card(600 kr)

You pay 600 kr for a dance card, this is valid for one year. If you are only going to dance for one semester, you can apply for a refund for the second semester, if you can confirm that you will not be in Norway the second semester.

How to buy dance card:

You buy a dance card by first creating a profile on NTNUI Dance's website https://ntnuidans.no, and then pay the membership fee at https://ntnuidans.no/profil/medlemsbevis.

If you are unable to pay the fee on the page mentioned, because of something wrong on the page, then please send an email to {dans-medlem@ntnui.no} and mention that you cannot pay.