Retningslinjer for påmelding til Solo klasser i Salsa( Guidelines for registration for Salsa)

Retningslinjer for påmelding til Solo klasser i Salsa( Guidelines for registration for Salsa)

(English version below)

Påmelding for uke 37-40 er stengt nå. Påmelding for uke 41-44 åpnes 4. oktober kl 12:30!

Du kommer til påmeldingsskjemaet ved å følge linken her.

Hordan melder man seg på:

Du melder deg på ved å registrere deg i Google form-skjemaet som blir publisert på Facebook arrangementet ”Alternativt opplegg med NTNUI Dans Pardans”, i facebookgruppen NTNUI Dans Salsa og på nettsiden ntnuidans.no/dans/salsa. Du kan melde deg på flere klasser. Det er maks 20 plasser i hver klasse includert instruktører, siden det er begrenset antall plasser i hver klasse gjelder førstemanntil mølla prinsippet. Får du plass i noen av klassene du har meldt deg på, vil du få bekreftelse påd et via mail.

Betaling:

  1. Du må være medlem av Sit og NTNUI(550 kr)

I Sit medlemskap er NTNUI kontingentet p ̊a 550 kr også betalt, og du er medlemav NTNUI(Det er også mulig ̊a kjøpe Sit medlemskap uten NTNUI, så sørg for å få kjøpt det også.)  

Du kan få kjøpt Sit medlemskap på nett, eller i resepsjonen på Gløshaugenidrettsbygg, Dragvoll Idrettssenter eller Sit Portalen på Solsiden.

       2. Du må ha dansekort(600 kr)

Du betaler 600kr for dansekort, dette er gyldig i et år. Skal du danse bare i et semester kan du søke om refusjon for det andre semesteret,dersom du kan bekrefte at du ikke skal være i Norge det andre semesteret.

Du kjøper dansekort ved å lage først en profil p ̊a NTNUI Dans sin nettside,og deretter betaler kontingentet på https://ntnuidans.no/profil/medlemsbevis.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

English version

The registertaion for week 37-40 opens sunday 30.august kl 12:30

You can register for for the class by following this link here.

How to register for a class:

you can signup for a class by registering yourself in a Google form-shceme that will be published on Facebook event " Alternativt opplegg med NTNUI Dans Pardans", In the facebookgroup NTNUI Dans Salsa and on the website ntnuidans.no/dans/salsa. You can sign up for several classes. There are a maximum of 20 spots in each class, including instructors, since there are a limited number of spots in each class, the first-come, first-served principle applies. If you get a a spot in any of the classes you have signed up for you will receive confirmation of it via email.

Payment: 

  1. You must be a member of Sit and NTNUI(559 kr)

In Sit membership, the NTNUI contingent of NOK 550 is also paid, and you are a member of NTNUI (It is also possible to buy Sit membership without NTNUI, so make sure to buy it as well.)

You can buy Sit membership online, or at the reception at Gløshaugenidrettsbygg, Dragvoll Idrettssenter or Sit Portalen at Solsiden.

       2. You must have dancecard(600 kr)

You pay 600 kr for a dance card, this is valid for one year. If you are only going to dance for one semester, you can apply for a refund for the second semester, if you can confirm that you will not be in Norway the second semester.

You buy a dance card by first creating a profile on NTNUI Dans' website, and then paying the membership fee at https://ntnuidans.no/profil/medlemsbevis.