Retningslinjer for NTNUI Dans våren 2021

Retningslinjer for NTNUI Dans våren 2021

Retningslinjer for NTNUI Dans våren 2021

NTNUI Dans består av tre seksjoner: Pardans, Pole & Aerials og Scenisk, street og kommersiell. Alle seksjonene har separate påmeldinger. Mer informasjon om hver påmelding er lengre nede i skrivet. 

Kriterier for å bli medlem
Alle som er medlem i NTNUI kan bli med i Dans. Kriteriene for å bli med i NTNUI er:

 • Man må være student ved NTNU
 • Eller ha et uavbrutt medlemskap ved NTNUI. Det vil si at dersom man hvert år har fornyet medlemskapet i NTNUI, så kan man fortsatt være medlem etter endt studie.

Betaling
Ved mottakelse av plass på klasse må betaling av medlemskap være gjennomført innen 48 timer. Prisen for medlemskap på vårsemesteret er 300 kr. NTNUI-kontigent må også kjøpes og koster 550 kr for et helt år. Dette kjøpes gjennom Sit. Dersom en betalte for medlemskapet på 600 kr i høst, gjelder dette for våren også. For seksjonen pardans, må en også ha Sit-medlemskap ettersom at klassene blir gjennomført på Gløshaugen Idrettsbygg. 

 

Medlemskap 
Medlemskap må registreres. Dette gjøres gjennom denne linken: https://forms.gle/m82od8oaZ2AmSnK87  

Dette må gjennomføres for å være fullverdige medlemmer. Etter gjennomført registrering og betaling vil en motta et danseoblat fra sin instruktør. Danseoblatet gir adgang til alle NTNUI Dans sine aktiviteter på tvers av seksjoner og dansestilene, med forbehold om plass- og nivåbegrensninger.

Refusjon
Vi refunderer kun betaling som er gjort via våre nettsider, og dermed ikke ved kontant betaling. Søknad om refusjon sendes inn her: https://forms.gle/BXammg72ekQ2WxRc8

Vi kan refundere medlemsavgiften ved tre tilfeller:

 1. Du har ikke fått plass på adgangsbetinget klasse
  Refusjon av medlemskap blir innvilget hvis du ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Dette betyr at dersom du, to uker etter at påmeldingen fortsatt ikke har fått plass på noen klasser, kan du få refundert beløpet. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å gi fra deg plassen på klassen. På høsten kan du få refundert hele årskontigenten, mens på våren kan du bare få refundert tilsvarende et halvt års medlemskap
 2. Du er fysisk ‘hindret’ fra å kunne delta
  Sykdom og skader som er til hinder for deltagelse på kurs, vil godkjennes som refusjonsgrunnlag, men bare ved dokumentasjon.
 3. Utvekslingstudenter
  Utvekslingsstudenter kan søke om refusjon for halve medlemsavgiften før 1. februar. De må da fremvise dokumentasjon for at de bare skal studere ved NTNU på høstsemesteret. 

På grunn av usikkerhet rundt Covid-19, ber vi våre elever om å ha forståelse dersom deler av semesteret ikke skulle bli gjennomført. Vi ønsker å tilrettelegge for aktivitet på best mulig måte i henhold til nasjonale og lokale smitteverntiltak. Dermed setter vi pris på om refusjoner vurderes i hensyn til situasjonen.

 

Bilder og publisering
Gjennom semesteret publiserer vi bilder og videoer ut på våre sosiale medier. Under påmeldingsprosessen og medlemsregistrering blir det spurt om du aksepterer at vi tar bilder og publiserer de. Dersom du samtykker til dette vil det gjelde følgende punkter.

 • Godkjenner at bilder blir publisert på vår nettside, sosiale medier og annen publikasjon. 
 • Lagring av bilder og videoer på våre servere. 

Selv om en samtykker, vil det være mulighet å kontakte oss dersom du ønsker at bilde/video skal fjernes fra våre kanaler. Bilder og videoer vil forøvrig bare bli brukt til promotering og rekrutteringsformål.

Covid-19
Det er antibac tilgjengelig ved alle saler, som vi krever at alle tar i bruk ved ankomst til studioet. Ved potensiell smitte vil vi informere klassen om dette. Dersom du er smittet eller tror det er mulighet for at du er smittet, vennligst ta kontakt fortest mulig: dans-medlem@ntnui.no. Alle medlemmer blir registrert på timen, så gjennom dette vil vi alltid ha kontroll over hvem som har vært på klassen eller ikke. 

Som resten av samfunnet må vi følge retningslinjene som kommunen og myndighetene kommer med. På bakgrunn av dette kan det forekomme endringer gjennom semesteret, som er ute av vår kontroll. 

 

Spesifikke retningslinjer for Pardans
Generelt
Påmelding: fredag 29. januar kl.18.00 på  https://forms.gle/UYz4sF7RfQcQyK7w8

Egne Covid-19 relger
Vi kommer til å prøve å tilby noen timer med kontakt. Det er kun mulig å delta på disse timene dersom man er født i 1996 eller senere grunnet idrettsforbundets regler. Det er også mulig å melde seg på dersom man er født før dette gitt at man melder seg på sammen med en i samme husstand. Send i så fall en mail til dans-pardans@ntnui.no. For disse timene vil påmelding skje slik at vi får et likt antall "lead" og "follow".

I de klassene som har kontakt må man forholde seg til en partner i løpet av en time. Det er ikke lov å bytte partner i løpet av en time, og vi oppfordrer til å ikke gjøre det mellom timer heller. 

Dersom det ikke er spesifisert noe vil klassen undervises uten kontakt. Hos oss er det fullt mulig å delta på flere nivåer innen en stil dersom man skulle ønske det. 
 

Spesifikke retningslinjer for Pole & Aerials
Generelt
Påmelding: fredag 29. januar kl. 17.15
Påmeldingen vil skje gjennom et Google Skjema. Dette legges ut på NTNUI Dans sin facebookside, nettsiden og på facebookgruppe NTNUI Dans Poledance. 

Alle danseklassene varer 1 time utenom N3 som varer 1 time og 15 minutter. 

 • Man kan kun melde seg på ett kurs, med unntak av heels (det kan du gå på i tillegg til nivåtimer) 
 • For å melde seg på et kurs med høyere nivå enn intro må man ha gradert.

Egne Covid-19-regler:

 • Maks en person per stang (unntatt instruktørene hvor de to instruktørene kan dele) 
 • Det er ikke tillatt med personlige kluter 
 • Alle elevene vasker stangen med sprit og klut de får utdelt, før og etter timen 
 • Det er ikke lov til å oppholde seg i danselokalet før eller etter timen. Elevene blir sluppet inn i bygget av instruktør like før timen starter. 

På bakgrunn av Covid-19 er hoop og silks avlyst dette semesteret. 

Ved mer informasjon, se ntnui dans nettside seksjonens egen side: NTNUI Dans Poledance. 

 

Spesifikke retningslinjer for Scenisk, street og kommersiell 
Generelt
Påmelding: fredag 29.januar kl. 17.00 på http://pamelding.ntnuidans.no/
Alle danseklasser varer 1 time og 15 minutter. 

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via systemet da disse klassene har egne opptaksprøver. 

Det er ikke mulig å delta på flere nivåer innen samme stil. Du kan melde deg på flere nivåer, men da vil du kun bli tildelt plass på det laveste nivået det er ledig plass på. 

Det er ikke mulig å delta på både hip hop nybegynner A og B og moderne nybegynner A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass på én av klassene. 

Egne Covid-19 regler

 • Det er ikke lov til å oppholde seg i danselokalet før eller etter timen. Elevene blir sluppet inn i bygget av instruktør like før timen starter.

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com