SSK AVANSERT AUDITION

SSK AVANSERT AUDITION

Avansert audition våren 2021 

Informasjon

På bakgrunn av Covid-19, blir avansert audition gjennomført digitalt dette semesteret. Årsaken til dette er for å forhindre rullering av individer, i samhold til å få besvarelse på audition før oppstart. Audition vil dermed dette semesteret bestå av å sende inn materiale som du allerede har, eller som du ønsker å lage til dette. Mer spesifikt om hvordan de ulike stilene gjennomfører audition finner du under hver stil. Dersom du har noen spørsmål send inn til avansertparti@gmail.com

 

Hvordan gjennomføre søknaden: 

  1. I emnet skriver du inn stilen(e) som du søker på, f.eks “Girly avansert V21”.
  2. Søknaden din må inneholde en kort beskrivelse av deg selv og din dansebakgrunn.
  3. Legg til video(er). Dette kan gjøres med å legge til video som vedlagt eller som link til f.eks. en mappe. Gjerne legg inn en kort forklaring på hva videoene inneholder og når de(n) er fra.
  4. Send søknaden din til avansertparti@gmail.com innen 28. januar kl. 18.00.

 

Videoene: 

Tenk på at videoene bør få frem nivået ditt og det må være tydelig hvem som er deg på videoene (spesifiser dette om det er flere med på videoene). Skriv også når filmingen er gjort. 

 

Ballett avansert

Merk søknaden med Audition Ballett Avansert V21

Vi ber deg legge ved en video der du danser ballett. Denne videoen bør ikke være altfor gammel, sånn at nivået er tilnærmet det samme som det er i dag.  Den bør også vise fram deg som ballettdanser på best mulig måte, altså både vise kunstneriske kvaliteter og tekniske. Skriv gjerne hvor og når videoen er fra.

 

Girly avansert

Merk søknaden med Audition Girly Avansert V21.  

Videoene kan for eksempel bestå av koreografi, freestyle, øvelser eller triks osv. Du kan gjerne sende flere videoer, dette oppfordres sterkt. Dersom du sender video av dans koreografert av andre enn deg selv er det viktig å frem dette. 

Svar på søknad kommer innen fredag 29. januar kl 15.00. Spørsmål kan rettes til avansertparti@gmail.com 

INFO 

Girly avansert blir holdt som workshops i løpet av våren. Vi skal blant annet innom hip hop, heels, dancehall, commercial hip hop, vogue og waacking. Vi skal også jobbe med konseptvideo senere i semesteret. Mer info kommer. 

Dato for klasser*: 

  • 6. februar
  • 13. februar
  • 28. februar
  • 7. mars
  • 14. mars
  • 20. mars 

* Med forbehold om endringer og gitte nasjonale/lokale smitteverregler.

 

Jazz avansert

Merk søknaden med Audition Jazz Avansert V21

Send inn video av at deg selv danse, dette kan være en video man har fra før eller at man filmer en ny til opptaket. I tillegg kan en valgfritt også gjerne legge til video av improvisasjon og triks. Det må skrives hvilket år filmingen er gjort og dersom det er flere på videoen må det være tydelig hvem som søker og at nivået kommer tydelig frem. 

 

Hip hop avansert

Merk søknaden med Audition Hip Hop Avansert V21.  

Hip hop avansert skal dette semesteret fokusere på å utvikle hip hop-repertoaret gjennom fokus på teknikk, kreativitet og både freestyle og koreografi. 

Legg med noe videomateriale: eksempel videoer fra klasser/Show/koreo/freestyle/. Om du har videoer av både freestyle og koreografi er det fordelaktig, men man må ikke ha begge deler. Du kan også sende inn at du gjør ulike kombinasjoner eller viser fram grunntrinn, feks kick ball change komboer, bounce, shamrock med mer. 

 

Moderne avansert

Merk søknaden Audition Moderne Avansert V21.  

Send inn video av at deg selv danse, dette kan være en video man har fra før eller at man filmer en ny til opptaket. I tillegg kan en valgfritt også gjerne legge til video av improvisasjon og triks. Det må skrives hvilket år filmingen er gjort og dersom det er flere på videoen må det være tydelig hvem som søker og at nivået kommer tydelig frem.