Vi søker nye styremedlemmer!

Vi søker nye styremedlemmer!

NTNUI Dans er avhengige av våre frivillige for å kunne opprettholde det tilbudet vi har i dag. For å drifte gruppa trenger vi dyktige og engasjerte mennesker som alle kan bidra på sine måter. Vi er nå på utkikk etter nye styremedlemmer som kan hjelpe oss til å gjøre Dans til den beste gruppa i NTNUI! 

Vi er på jakt etter ny 

  • Eventansvarlig
  • Medlemsansvarlig
  • SoMe-ansvarlig
  • Utdanningsansvarlig

(Du kan lese mer om de ulike vervene og ansvarsområdene under)

Som styremedlem i NTNUI Dans får du 

  • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
  • Prioritet på kurs med plassbegrensning og påmelding
  • Delta på sosiale eventer med styret og resten av gruppa
  • God erfaring og læring
  • Et godt tilskudd på CV’en  

Alle får opplæring og oppfølging av tidligere verv i samarbeid med lederteam. Du vil altså ikke bli kastet ut i noe uten muligheten til å få veiledning. 

Søknadsfristen er 24.oktober. Send inn din søknad via skjemaet

Kontakt dans-leder@ntnui.no om du har spørsmål!


Medlemsansvarlig har ansvar for å være kontaktpunkt til våre medlemmer. Ansvarsområdene baserer seg på å ha oversikt og kontakt med medlemmer, registrering internt og videre til Norges Danseforbund, i tillegg til planlegging og gjennomføring av påmelding til ukentlige kurs hvert semester. Medlemsansvarlig har også ansvar over å sjekke betaling av medlemskap og utføre nødvendige refusjoner. Som medlemsansvarlig har en også ansvar for mailkontoen dans-kontakt@ntnu.no/dans-contact@ntnui.no, hvor en håndterer spørsmål og henvendelser som kommer inn. 

Som medlemsansvarlig må du trives med å ha kontakt med mennesker. Du bør også trives med å planlegge, ha ansvar og yte god service for våre medlemmer.

 

De viktigste oppgavene til eventansvarlig er å følge opp og koordinere de ulike eventene for hele gruppa gjennom semesteret. Dette innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av interne eventer som “Aftershow”, instuktørfester, kickoff, aktivitetsdag, og andre oppstartsarrangementer. I tillegg er man ansvarlig for kontakt og koordinering i forbindelse med eksterne eventer, kurs og oppdrag.

Som eventansvarlig må du kunne jobbe organisert og like å ha ansvar. Du bør trives med å koordinere og delegere oppgaver. Man har mye kontakt og samarbeid med andre styremedlemmer og instruktører i gruppa. 

 

SoMe-ansvarlig har hovedansvar for promotering gjennom våre kanaler på ulike plattformer. Dette innebærer blant annet kontroll og oversikt over informasjon på våre kanaler, organisering av blesteplaner og promotering av våre felles arrangementer og aktiviteter. Ansvaret omfatter også oppdatering av felles retningslinjer for publisering, kreditering, bruk av bilder og logo gjennom NTNUI Dans sine plattformer. 

Som SoMe-ansvarlig må du kunne samarbeide med flere samtidig og trives med å delegere oppgaver og ansvar til andre. Du bør være kreativ og ønske å jobbe med ulike oppgaver gjennom året. Kunnskap og ferdigheter innen  grafisk design eller markedsføring er fordelaktig, men absolutt ikke et krav.

 

Utdanningsansvarlig har det overordnete ansvaret for å organisere NTNUI Dans sitt kurstilbud for sine egne trenere og instruktører. Dette innebærer å finne tak i kursholdere i tillegg til å opprettholde dialog med trenere/gruppeledere i klubben om hvilket behov gruppene har, samt e-post korrespondanse og møter med NTNU og andre kursholdere. Ansvaret omfatter også å sørge for påmelding til kursene og publisere relevant informasjon på trenersiden på ntnuidans.no  

Vi ser etter deg som er genuint interessert i å gi våre trenere muligheten til å utvikle seg som trenere. Du må trives med å samarbeide og jobbe strukturert, samt søke kunnskap om utdanningskrav for den norske treneren og finne løsninger som skaper et tilrettelagt opplegg for våre trenere. Trenererfaring og kjennskap til hvordan norsk idrett er organisert er et pluss, men ikke et krav.