Vi søker nye styremedlemmer! [V22]

Vi søker nye styremedlemmer! [V22]

NTNUI Dans er avhengige av våre frivillige for å kunne opprettholde det tilbudet vi har i dag. For å drifte gruppa trenger vi dyktige og engasjerte mennesker som alle kan bidra på sine måter. Vi er nå på utkikk etter nye styremedlemmer som kan hjelpe oss til å gjøre Dans til den beste gruppa i NTNUI! 

Vi er på jakt etter ny 

  • Material- og studioansvarlig
  • Webansvarlig
  • Kasserer
  • Økonomiansvarlig
  • Utdanningsansvarlig

(Du kan lese mer om de ulike vervene og ansvarsområdene under)

Som styremedlem i NTNUI Dans får du 

  • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
  • Prioritet på kurs med plassbegrensning og påmelding
  • Delta på sosiale eventer med styret og resten av gruppa
  • God erfaring og læring
  • Et godt tilskudd på CV’en  

Alle får opplæring og oppfølging av tidligere verv i samarbeid med lederteam. Du vil altså ikke bli kastet ut i noe uten muligheten til å få veiledning. 

Søknadsfristen er 10. februar. Send inn din søknad via skjemaet

Kontakt dans-leder@ntnui.no om du har spørsmål!


Material- og studioansvarlig har det overordnede ansvar for oversikt og vedlikehold av studio, inventar og materiale. Dette ansvaret innebærer blant annet fordeling av renholdsvakter mellom seksjonene hvert semester, organisering av årlig dugnad eller ved behov, samt oppdatering av oversikter for materiell, inventar og kostymer. Material- og studioansvarlig har også det overordnede ansvaret for bestilling og distribusjon av klubbkolleksjonen.

Videre har du ansvar for retningslinjer for booking og leie av sal i forbindelse med interne og eksterne arrangementer. Ansvaret omfatter også innkjøp av materiale og forbruksvarer, samt oppdatering og oppfølging av renholdsinstruks.

Webansvarlig er ansvarlig for at serveren på nettsiden er i drift, lede eller delegere ansvar og oppgaver ved oppstart av IT-prosjekter, bidra til videreutvikling av prosjekter eller på fungerende system, samt holde oversikt over hva som må gjøres innen IT i gruppa. Dette innebærer blant annet å sikre at systemet kjører som det skal, forhindre nedetid på serveren, påse at backup blir lagret og at HTTPS sertifikater blir oppdatert. I tillegg skal man informere styret om noe må gjøres på IT-siden og bidra med informasjon om nettsiden som gir styret et grunnlag til å fatte en riktige beslutninger.

Webansvarlig står også ansvarlig for budsjettering av drift og øvrige kostnader knyttet til IT-systemer som gruppen benytter i sitt virke. Webansvarlig fungerer også som en støttespiller til styrets leder og økonomiansvarlig hva angår informasjon om nettbasert betalingsløsning og ved endring av den.

Som Kasserer har du ansvar for regnskapsføring av alle transaksjoner som skjer i forbindelse med aktiviteter av NTNUI Dans. Dette innebærer å skrive bilag for alle overføringer til og fra gruppens kontoer, og registrere dem i regnskapsprogrammet UNI. Kasserer har også ansvar for å sette opp oversikter over dugnadsinntekter og budsjetter. 

I samarbeid med økonomiansvarlig og gruppeleder har kasserer oversikt over all aktivitet av økonomisk betydning for dans. Kasserer skal fremlegge regnskap i god tid før internrevisjon.

Økonomiansvarlig skal sørge for den daglige økonomiske driften av NTNUI Dans. Det vil si at du som økonomiansvarlig håndterer økonomien til en organisasjon med over 1,5 millioner i omsetning. Dette innebærer å gjennomføre alle transaksjoner for Dans, altså betale ut fakturaer og utbetalingshenvisninger. I tillegg skal økonomiansvarlig sende ut fakturaer, opprette betalingskanaler i vipps, og følge opp alt dette omfatter. Ettersom NTNUI Dans er en null-profitt-organisasjon, innebærer også vervet som økonomiansvarlig å søke etter støtte til å kunne forbedre og videreutvikle vårt tilbud.

Som økonomiansvarlig må du være strukturert og ha en interesse for å kontinuerlig forbedre NTNUI Dans sin økonomiske stilling.

Utdanningsansvarlig har det overordnete ansvaret for å organisere NTNUI Dans sitt kurstilbud for sine egne trenere og instruktører. Dette innebærer å finne tak i kursholdere i tillegg til å opprettholde dialog med trenere/gruppeledere i klubben om hvilket behov gruppene har, samt e-post korrespondanse og møter med NTNU og andre kursholdere. Ansvaret omfatter også å sørge for påmelding til kursene og publisere relevant informasjon på trenersiden på ntnuidans.no  

Vi ser etter deg som er genuint interessert i å gi våre trenere muligheten til å utvikle seg som trenere. Du må trives med å samarbeide og jobbe strukturert, samt søke kunnskap om utdanningskrav for den norske treneren og finne løsninger som skaper et tilrettelagt opplegg for våre trenere. Trenererfaring og kjennskap til hvordan norsk idrett er organisert er et pluss, men ikke et krav.