Ønsker du å bli vår nye material- og studioansvarlig?

Ønsker du å bli vår nye material- og studioansvarlig?

Vi søker ny material- og studioansvarlig! NTNUI Dans drives av engasjerte frivillige som bidrar til å opprettholde tilbudet vårt. Akkurat nå søker vi ny material- og studioansvarlig!

Material- og studioansvarlig har det overordnede ansvar for oversikt og vedlikehold av studio, inventar og materiale. Dette ansvaret innebærer blant annet fordeling av renholdsvakter mellom seksjonene hvert semester, organisering av årlig dugnad eller ved behov, samt oppdatering av oversikter for materiell, inventar og kostymer. Material- og studioansvarlig har også det overordnede ansvaret for bestilling og distribusjon av klubbkolleksjonen.

Videre har du ansvar for retningslinjer for booking og leie av sal i forbindelse med interne og eksterne arrangementer. Ansvaret omfatter også innkjøp av materiale og forbruksvarer, samt oppdatering og oppfølging av renholdsinstruks.

Som styremedlem i NTNUI Dans får du 

  • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
  • Prioritet på kurs med plassbegrensning og påmelding
  • Delta på sosiale eventer med styret og resten av gruppa
  • God erfaring og læring
  • Et godt tilskudd på CV’en  

Du får opplæring og oppfølging av tidligere verv i samarbeid med lederteam. Du vil altså ikke bli kastet ut i noe uten muligheten til å få veiledning.

Høres dette ut som noe for deg eller er det noe du lurer på?
Send søknad til dans-leder@ntnui.no