Prøveukene høsten 2022 // Trial weeks autumn 2022

Prøveukene høsten 2022 // Trial weeks autumn 2022

Endelig arrangerer NTNUI Dans prøveuker igjen i uke 35 og 36. 

For seksjon for scenisk, street og kommersiell og seksjon for Pole & Aerials starter påmeldingen fredag 26.august.Seksjon for pardans krever ingen påmelding til prøveukene, her kan du bare møte opp og riste løs!

  • For SSK starter påmeldingen kl. 17:00 inne på www.pamelding.ntnuidans.no. Her kan det være lurt å ha laget en bruker på forhånd. Under påmeldingen skriver du #0 i feltet for kvitteringskode. 
  • Seksjon for Pole & Aerials bruker Google Forms for påmelding, og siden åpner klokken 18:00. Link: https://forms.gle/wV2pV3wqsuYrDnqU7. Pole & Aerials har bare prøvetimer på nybegynnernivå, da det kreves gradering for å delta på de høyere nivåene.  

Du vil bare bli tildelt plass på klasse i én av ukene, altså enten uke 35 eller uke 36. Vi sender ut en mail for å bekrefte at du har fått plass.Vi kan ikke garantere at alle klassene man skal prøve ut faller innenfor samme uke, så sjekk mailen nøye for hvilken dato du skal møte opp på de forskjellige klassene. 

For timeplan, se NTNUI Dans på Facebook og Instagram. Om du har fått plass på prøveukene, men ikke kan dukke opp, send en mail til dans-pamelding@ntnui.no
 

// English//

Trial weeks for NTNUI Dans, week 35 and 36!

On Friday the 26th of August, there will be a sign-up for the section for Scenic, Street, and Commercial dance and for the section for Pole & Aerials. Section for couples dances does not require sign-up. 

  • For SSK (scenic, street and commercial), the sign up starts at 17:00 at www.pamelding.ntnuidans.no. Make a user in advance. Write #0 in where you are supposed to write the reciept code (kvitteringskode). 
  • Pole & Aerials will use Google Forms for sign-up, and this opens at 18:00. Link: https://forms.gle/wV2pV3wqsuYrDnqU7. Pole & Aerials only have trial weeks for beginner levels. Higher levels require grading.  

You will be offered a spot in one class, in either week 35 or 36. We will send an email confirming that you have recieved a spot. We cannot guarantee that all of the classes you try out is within the same week of the trial weeks.

For the timetable, check NTNUI Dans on Facebook and Instagram. If you recieve a spot, but can’t make it, send an email to dans-pamelding@ntnui.no.