Retningslinjer for ordinær påmelding - høst 2022

Retningslinjer for ordinær påmelding - høst 2022

Retningslinjer for NTNUI Dans høst 2022

På dokumentets første side finner du retningslinjer for påmelding til NTNUI Dans høsten 2022. Les nøye gjennom både de generelle retningslinjene og de spesifikke retningslinjene for seksjonen(e) (lenger ned i dokumentet) du hører til i god tid før påmelding. Sjekk også at du får logget deg inn på brukeren din på pamelding.ntnuidans.no før påmeldingen! Vi har oppsummert de viktigste punktene på første side, mer utfyllende informasjon finner du lenger ned i dokumentet.

Her finner du dokumentet: https://docs.google.com/document/d/1WJeu37BhEWm4Xmce9jk1zPINDe3ZUQPraO0a1hNcblE/edit?usp=sharing

ENGLISH
In this document you will find guidelines for NTNUI Dance in autumn of 2022, also in English. Carefully read both the general guidelines and the specific guidelines for the section(s) (further down in the document) you belong to well in advance of registration. Also check in advance that you are able to log into your user at pamelding.ntnuidans.no! We have summed up the most important elements on the first page. Supplementary information will be found further down in this document.

Link to the document: https://docs.google.com/document/d/1WJeu37BhEWm4Xmce9jk1zPINDe3ZUQPraO0a1hNcblE/edit?usp=sharing