Nye styremedlemmer søkes!

Nye styremedlemmer søkes!

NTNUI Dans drives 100% av frivillige og er avhengige av disse for å kunne drifte og opprettholde det tilbudet vi har i dag. For fortsette å gjøre dette trenger vi dyktige og engasjerte mennesker som alle kan bidra på sine måter. Under generalforsamlingen 11. februar 2023 skal vi velge nytt stye og vi er på utkikk etter nye styremedlemmer som kan hjelpe oss til å gjøre Dans til den beste gruppa i NTNUI!

Det vi trenger mest er:

  • Utdanning- og instruktøransvarlig
  • Medlemsansvarlig

Men du kan også søke på andre verv i styret om du ønsker det eller om du har noe annet enn det som er listet over som du ønsker å bidra med, ikke nøl med å ta kontakt!
(Du kan lese mer om de ulike vervene og ansvarsområdene under)

Som styremedlem i NTNUI Dans får du 

  • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
  • Prioritet på kurs med plassbegrensning og påmelding
  • Delta på sosiale eventer med styret og resten av gruppa
  • God erfaring og læring
  • Et godt tilskudd på CV’en

Vår Utdanning- og instruktøransvarlig har ansvar for oppfølging av våre instrutkurer og organisere NTNUI Dans sitt kurstilbud for egne trenere og instruktører. Dette innebærer å finne kursholdere og organisere kurs. Du må opprettholde god dialog med instruktører og gruppeledere om hvilke behov vi har, samt ha oversikt over påmelding og informasjonsflyt ut til instruktørene våre. I tillegg vil du ha ansvar for oppdatering av tilganger og kontrakter for instruktørene våre. Her må du trives med å arbeide strukturert og sammen med andre, samt søke kunnskap om utanningskrav for den norske treneren og finne løsninger som skaper et tilrettelagt opplegg for våre trenere. Trenererfaring og kjennskap til hvordan norsk idrett er organisert er et pluss, men ikke et krav.

Medlemsansvarlig er ansvarlig for NTNUI Dans sine medlemmer. Du vil ha ansvar for å ha oversikt over og kontakt med medlemmer. Dette innebærer registrering av alle medlemmer, sjekke betaling og utføre nødvendige refusjoner, samt rapportere medlemsinformasjon til Norges Danseforbund. Ansvaret omfatter også å kartlegge, planlegge og gjennomføre påmeldingsprosesser hvert semester. Som medlemsansvarlig har en også ansvar for mail kontoene dans-kontakt@ntnu.no og dans-contact@ntnui.no, hvor en håndterer spørsmål og henvendelser som kommer inn.

Høres dette ut som noe for deg?
Send søknad via https://forms.gle/QE4ZLM4iUdVq4otL8 innen 5. februar!

Spørsmål kan sendes til dans-leder@ntnui.no