Registrer din bruker /
Register your user

Registreringen krever at du oppgir folkeregistrert postummer, kjønn, og fødselsdato. Denne informasjonen er nødvendig, da alle våre medlemmer må være medlemmer av Norges Danseforbund. Medlemskap i ND er gratis for dansere i studentidrettslag som NTNUI Dans.

This registration requires that you enter your postal code, gender, and date of birth. This information is required because all of our members are automatically registered as members of Norges Danseforbund (Norwegian Dance Association). Membership in NDA is free for all dancers in students sports team such as NTNUI Dans.