Trenerside

Dette er en ressursside for trenere i NTNUI Dans. Her ligger det informasjon om trenerutdanning vår i dans samt tilhørende filer og dokumenter, og lenker til andre ressurssider for trenere. Påmelding til trenerkurs vil også legges ut på denne siden.

NB: Menyen blir synlig ved innlogging. 


TRENER 1 - DANS

I 2006 utviklet NTNUI Dans i samarbeid med Norges Studentidretsforbund en egen trenerutdanning i dans, Trener 1 - Dans. I 2016 reviderte vi denne utdanningen slik at den følger Norges Idrettsforbunds nye rammeverk for norsk trenerutdanning (Trenerløypa). Trenerutdanningen vår har som mål å gjøre dansetrenere i stand til å undervise dans for utøvere på et nybegynnernivå og utvikle deres fysiske, psykiske og sosiale egenskaper.

Innhold og kursholdere
Trenerutdanningen består av flere enkeltkurs med forskjellig innhold, som sammen gir treneren en helheltlig kompetanse i rollen som dansetrener. De enkelte kursene holdes av dansepedagoger, fysioterapeuter og dansetrenere med høy kompetanse forskjellige dansestiler - inkludert trenere som har ført utøvere opp på nasjonalt og internasjonalt nivå. I denne utdanningen tilbyr vi blant annet:

1.           Faget "Dansepedagogikk og treningsledelse" som gir 7,5 studiepoeng hos NTNU. Faget settes opp eksklusivt for NTNUI Dans og NTNU Dansevitenskap sine egne studenter.
2.           Førstehjelpskurs fra Røde Kors i livreddende førstehjelp og behandling av idrettsskader, inkludert kursbevis.
3.           To stilspesifikke helgekurs kurs i de aktuelle dansestilene vi tilbyr sertifisering i.

Trenerutdanningens progresjon
I figuren nedenfor beskrives progresjonen for hele trenerutdanningen. Den begynner med et nettbasert introduksjonskurs i temaet Norsk Idrett. Deretter gjennomfører man de resterende kursene i uspesifisert rekkefølge samtidig som man begynner egen trenerpraksis. Utdanningen avsluttes med en praksis eksamen. Autorisasjonsbeviset gis først etter at alle kurs, eksamener og minst 45 timer egen trenerpraksis er gjennomført etter påbegynt utdanning. Utdanningens start er definert som første kurs etter det nettbaserte introduksjonskurset. For en beskrivelse av innholdet i de enkelte kursene, se pdf-filen "Presentasjon av utdanningen (2017).pdf" under "dokumenter og lenker" i menyen til venstre.

Gratis trenerkurs til dansetrenere i NTNUI Dans
NTNUI Dans tilbyr alle sine trenere å delta på kursene i trenerutdanningen gratis, såfremt man er villig til å stille seg til rådighet som dansetrener for klubben i 2 år og så lenge man fortsatt mottar trenerkurs fra NTNUI Dans. NTNUI Dans har ikke anledning til å garantere at alle trenere får gjennomført hele trenerutdanningen, da mange faktorer spiller inn på hvorvidt dette er praktisk og økonomisk gjennomførbart. Når man melder seg på utdanningen må man derfor se på dette som en mulighet til å delta på en rekke gode kurs som vil være med på å styrke din kompetanse som dansetrener, med muligheten for at disse vil munne ut i en autorisasjon som Trener 1.